Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Під редакцією професора Є.П. Іванова. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди Під редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004 - перейти до змісту підручника

5.Окруженіе І. У. З Таліна

У політичній системі радянського суспільства тривалий час провідна роль належала Політбюро (Президії) ЦК партії. Багато найважливіших для долі країни і народу рішення приймалися на його засіданнях, тому важливе значення має питання про його склад. У складах Політбюро ленінського періоду (після його створення на VIII з'їзді партії в 1919 р.) за 6 років відбулися незначні зміни, в основному складу його залишався стабільним. В.І. Ленін і його соратники відрізнялися високим інтелектуальним рівнем: серед них були професійні юристи, економісти, публіцисти. Виняток, мабуть, склад-лялі І.В. Сталін і М.І. Калінін, хоча кожен з них мав досвід революційної боротьби. У 1921 р. середній вік членів і кандидатів Політбюро становив 40 років. До речі, наймолодшими в Політбюро були В. М. Молотов і А. І. Мікоян, що стали кандидатами в члени Політбюро у віці 31 року. В.І. Ленін був найстаршим, йому в той рік виповнився 51.
На першому Пленумі ЦК РКП (б), обраного XI з'їздом партії, Ленін запропонував встановити пост Генерального секретаря і двох секретарів ЦК. Передбачалося, що цей крок сприятиме проведенню в життя рішень колегіальних органів партії. За пропозицією Л. Б. Каменєва, Генеральним секретарем ЦК став член Політбюро І.В. Сталін, а вже через кілька місяців В. І. Ленін писав про необхідність обдумати спосіб переміщення Сталіна з цього місця. Однак у силу різних обставин це пропозиція не була реалізована, майбутній тиран залишився Генсеком.
Сталін методично зміцнював своє єдиновладдя в партії. Він по черзі прибрав всіх опонентів з політичної арени, а за-
тим знищив їх фізично. При цьому в якості шантажу він кілька разів вдавався до погроз уявної відставки, в 1934 р. формально відмовився від титулу Генерального секретаря (очолював партію в якості секретаря ЦК ВКП / б /). У сформованих умовах назву посади, яку займав Сталін, значення вже не мало, бо в його руках була реальна необмежена влада. Поступово Політбюро ЦК з колегіального органу, яким його визначив VIII з'їзд партії, перетворилося в бюро за Сталіна. Це оточення мало, мабуть, єдине право - піддакувати «вождю». Якщо при Леніні в Політбюро постійно велися гарячі дискусії, метою ко - торих було дати об'єктивну оцінку тим чи іншим процесам і прийняти найбільш правильне рішення, то після Леніна, особливо після об'єднаного Пленуму ЦК і ЦК ВКП (б) у квітні 1929 р., з яким пов'язується перемога сталінізму в партії, ситуація різко змінилася. Протиставлення різних течій і груп всередині партії з питань політичної і «генеральної» лінії все більш перетворювалося на безпринципний суперечка за їх одноособовий вплив на хід подій, а потім в жорстоку непримиренну боротьбу за особисту владу конфліктуючих між собою партійних вождів. На квітневому (1929) Пленумі Сталін зажадав введення «одностайності» у вищому партійному керівництві, а після XVII з'їзду почалася смуга трагічних подій. Прокотилася хвиля репресій, що забрали життя видатних діячів партії і держави, представників «ленінської гвардії». На операційному столі помер в 1925 р. М.В. Фрунзе, в 1926 р. помер Ф.Е. Дзержинський, досі не з'ясовані обставини вбивства С. М. Кірова в 1934 р., в 1935 р. помер В.В. Куйбишев, покінчили життя самогубством М.П. Томський і Г. К. Орджонікідзе (вони разом з Кірова і Куйбишев-вим, незважаючи на властиві недоліки, представляли кращу частину сталінського оточення), репресій і фізичного знищення піддалися Л.Б. Каменєв, Г.Є. Зінов'єв, Н.І. Бухарін, А.І. Риков, Г.Л. П'ятаков, Н.Н. Крестинский, А.С. Бубнов та ін У серпні 1940 р. в своєму будинку в Мексиці був убитий Л. Д. Троцький, висланий з країни в 1929 р. «Ленінська гвардія», за винятком небагатьох, виявилася до кінця 1930-х рр.. повністю знищеною. На зміну їм при-йшли нові люди.
Імена знищених і репресованих на довгі роки були викреслені з історії, а якщо і згадувалися, то лише в негативному плані. Морок завіси був піднятий лише в середині 50-х рр.., Після XX з'їзду КПРС «Історія наша заговорить тепер повним голосом про діячів революції, розставить всіх по місцях, де вони насправді були, і розповість прийдешнім поколінням всю правду-істину», - писав в 1955 р. колишній керуючий справами Раднаркому В.Д. Бонч-Бруєвич. Але тільки через 30 років почали створюватися умови для відновлення справді історичної правди. У 1991 р. вперше було зроблено видання книги-довідника «Перше Радянський уряд», в якій містилися нариси про перші народних комісарів. Під однією обкладинкою вперше були зібрані імена В.І. Леніна і Л.Д. Троцького, І.В. Сталіна і А.Г. Шляпникова, А.І. Рикова і Н.В. Криленко, В.А. Антонова-Овсієнка і Г.І. Петровського ..., чим було покладено початок комплексного вивчення «ленінської гвардії». Одночасно вийшли книги та статті про щойно реабілітованих Бухарине, Зінов'єва, Каменєва та ін - тих, хто представляв керівництво країни в 20-і роки.
Новому керівництву був чужий досвід Леніна чи Бухаріна, їх гнучкість, практична мудрість, прагнення знайти компроміс у критичній ситуації, поступово, (а не разом, з наскоку) вирішувати гострі соціальні та економічні проблеми. Всі вже диктувала сила, а також взяті з лівого радикалізму нетерпимість, нігілізм, презирство до об'єктивних законів розвитку суспільства і елементарному здоровому глузду. Освітній рівень оточення Сталіна в 1930-40-і рр.., Був значно нижчим порівняно з оточенням В. І. Леніна. Значна частина членів Політбюро, обраного в березні 1939 р., наприклад, мала освіту на рівні реального училища. Лише В. М. Молотов два роки навчався на економічному відділенні Петербурзького університету, а Н.С. Хрущов - в Промисловій академії. Релігійна освіта мали І.В. Сталін і А.І. Мікоян, по кілька класів школи закінчили К.Є. Ворошилов і Л.М. Каганович. Всі вони в силу недостатнього освіти не залишили скільки-небудь помітних теоретичних праць. Багато чого де-лали на «дотик», так і будували соціалізм. Спеціальні знання
здавалися тоді не настільки важливими для керівника, більше цінувалися енергія, наполегливість, уміння командувати чи примусити людей до роботи. А вже умінням командувати сталінське оточення володіло досконало.
Одночасно розвивався процес духовно-морального переродження частини правлячої партійно-державної еліти, готової утриматися на верху управлінської піраміди будь-якими засобами, за допомогою будь-яких доктрин. Творчість і самобутність все активніше витіснялися охоронним догматизмом. Людина ідеї безнадійно йшов в минуле, на зміну йому все впевненіше висувався слуга ідеї. Втім, і сама ідея невпізнанно змінилася. У результаті негативних процесів у верхніх ешелонах влади були відкинуті розумні рекомендації та висновки суспільствознавства, економічної науки, а носії їх придушувалися шляхом ідеологічних репресій і фізичного знищення. Теорія соціалістичного господарства все далі йшла від науки, пошуку істини, реальному житті, змушена була фальсифікувати наукові дані, виправдовуючи злочинну політику Сталіна. Сформована і обслуговуюча режим тоталітаризму ідеологія вимагала не думки і міркувань, а старанності, що не таланту, а відданості. Особистість нівелювалася у сформованій системі до набору необхідних державі якостей і цінною була не своєю індивідуальною неповторністю, а вульгарною і насильно впроваджуваної соціальністю - прагненням бути як усі. І чим вище в строгій ієрархічній структурі держави перебувала людина, тим менше він належав самому собі, тим ограниченнее у нього була можливість вибору (в тому числі і морального) і тим більше він ставав частиною цілого. Час вимагав безмовних і нераздумивающіх, посередності набагато легше було вижити і просунутися «вгору». Були потрібні для цього хитрість, гнучкість, розрахунок, вміння «плести інтриги». І в цьому представники сталінського оточення з роками досягли успіху.
Більшість їх не може бути названо, по суті, видатними політичними діячами, хоча на історичній сцені їм і доводилося грати важливі ролі. Молотов ні насто-
ящім дипломатом, хоча і займав довгі роки пост міністра закордонних справ; Ворошилов ні видатним полководцем, хоча і командував арміями і фронтами і протягом 15 років був наркомом оборони; Маленков був многоопитен в апаратних інтригах, але малоопитен у справжній державній діяльності; Каганович змінив безліч найвищих посад, але так і не навчився навіть грамотно писати. Дещо вище інших за інтелектом можна поставити тільки Мікояна, однак і він був лише напівінтелігентів, краще за інших знав та межа, вихід який означав для нього смерть.
Мета Сталіна - підібрати нову кагорти керівників - виявилася на ділі не такий вже важкою і цілком здійсненною, бо в керівних ешелонах партії виявилося чимало людей, які не могли розлучитися з «полюбилася» ім військово-комуністичної ідеологією і практикою. НЕП був їм незрозумілий, і вони не сприймали його «всерйоз і надовго». Деяким з них імпонували і риси характеру Сталіна. Троцький коли-то писав, що апарат створив Сталіна. Правильніше було б сказати: Сталін створив апарат влади, але в той же час апарат зіграв ключову роль у тому, що він зміцнив своє єдиновладдя.
Сталінське оточення при багатьох загальних для всіх рисах проте до кінця 1930-х рр.. не було однорідним: воно складалося з декількох категорій людей.
Перша з них включала діячів, що зараховували себе до «старої гвардії» Леніна, але насправді не мали з нею нічого спільного (В.М. Молотов, Л. М. Каганович, к.е . Ворошилов). Це були люди, яких Сталін знав особисто з часів громадянської війни або з якими тісно стикався по спільній роботі в ЦК. Вони в більшості випадків були переконаними і пре-даними прихильниками Сталіна, його світогляду і методів, саме вони першими записали Сталіна в ранг «великого вождя», вважали його вартим нарівні з Леніним. Це, по суті, була відмова від революційного минулого.
Друга категорія складалася з тих, хто по своєму життєвому досвіду і практичної участі в роботі ЦК і Політбюро не міг не бачити згубні дії Сталіна, але в силу головним
чином своєї інтеграції в партапарат і командно-адміністративну систему, а може бути, і по кар'єристськихміркувань займав позицію мовчання, що було, звичайно, на руку Сталіну. До них ставилися М.І. Калінін, А.І. Мікоян та ін
Сталін неодноразово ставив діячів цих двох груп в екстремальні ситуації (арешт їхніх дружин і родичів), відчуваючи на «міцність» їх особисту відданість. Відомо, що деякі, входячи спочатку в близьке оточення Леніна, пізніше ставали з різних причин (навіть всупереч своєму світорозумінню) якщо не співучасниками Сталіна, то, безсумнівно, допомагали йому зміцнювати свою владу і навіть розправитися з деякими соратниками Леніна.
Третя група (сама відразлива) прийшла в апарат на зміну поріділих лав перших двох на початку 1930-х рр.. Вона складалася з людей, нічого спільного не мають з ідеями комунізму. Це були безпринципні кар'єристи - чиновники і обивателі, здатні вловлювати найменші бажання «вождя» і готові виконати будь-який його наказ. До них ставилися А. А. Жданов, Г.М. Маленков, не кажучи вже про Єжова і Берії.
До всього іншого це була дуже Недружна команда, всі вони ворогували між собою. Але Сталін і не хотів мати біля себе дружної команди. Вони часто сперечалися один з одним, і Сталін заохочував ці суперечки, дотримуючись принципу «розділяй і володарюй». Він допускав деякий «плюралізм» у своєму оточенні і покористувався з взаємних суперечок і ворожнечі членів Політбюро, т.к. це дозволяло йому нерідко краще формулювати свої власні пропозиції та ідеї. Майже всі вони були старанними і енергійними працівниками, вміли змусити працювати своїх підлеглих, використовуючи головним чином методи залякування і примусу. Цікаво, що серед оточення Сталіна виявилося чимало «довгожителів»: Молотов помер наприкінці 1986 р. на 97-му році життя, Маленков - в січні 1988 р. у віці 88 років, до 87 років дожив Ворошилов, до 83 - Мікоян. Останнім у віці 98 років помер Каганович (1991 р.). Деякі з них на схилі років почали писати мемуари, проте встигли розповісти лише про початок своєї революційної діяльності (К.Є. Ворошилов «Рас-
оповіді про життя") або про політичну кар'єру до середини 20 - х рр.. (А.І. Мікоян «Дорогою боротьби» і «На початку двадцятих»). З В.М. Молотовим, а згодом і з Л.М. Кагановичем протягом ряду років розмовляв письменник Ф. Чуєв, записуючи їх розповіді, які становлять цілі книги. Прочитавши їх, побачимо, що ці «апостоли» ні в чому скоєному ними не кається.
Відхід Сталіна від ленінізму, його прагнення до єдиновладдя закономірно згуртували навколо нього групу діячів-бюрократів, ко - торие служили не ідеї, а керівнику, ставили свої особисті та групові інтереси вище громадських, партійних.
За життя І.В. Сталіна всі представники його оточення (природно, вцілілі від репресій) незмінно представлялися як вірні його учні та соратники, продовжувачі справи Леніна, у зв'язку з ювілеями «за великі заслуги» відзначалися орденами і званнями. Спроби протесту проти існуючої системи, як і осіб, її уособлювали, були приречені на невдачу. Але протести все ж були, і в них містилися критичні оцінки Сталіна і його оточення на противагу офіційним. Цим, в першу чергу відзначені «Платформа» групи М.Н. Рютина («Союз марксистів-ленінців»), «Відкритий лист Сталіну» Ф.Ф. Раскольникова, лист-заповіт Н.І. Бухаріна, звернене до майбутніх керівників країни та інші, які, проте, широкому колу людей довгий час залишалися невідомими. Особливий інтерес викликає і незавершена біографія І.В. Сталіна, написана Л.Д. Троцьким. На думку Троцького, Сталін уже в роки громадянської війни об'єктивно виступав організатором «нового політичного режиму»: «Він підходить до справи тільки з точки зору підбору кадрів, зміцнення апарату, забезпечення свого особистого керівництва апарату, тобто своєї особистої влади ... Далі цього його узагальнююча думка не йде »,« Сталін сформувався в обстановці громадянської війни, як і вся та група, яка допомогла йому встановити його особисту диктатуру: Орджонікідзе, Ворошилов, Каганович і цілий шар працівників у провінції ». Умови для відкритої критики дій Сталіна з'явилися в країні лише після його смерті. На липневому (1953 р.) Пленумі ЦК КПРС, де розглядалося питання «про антипартійних,
 антидержавних діях Берії », Сталін критичному аналізу практично не піддавався, всі злочини зв'язувалися виключно з підступами« ворога народу »Берії. З початком 1954 р. часткової реабілітації жертв репресій все більше стали вимальовуватися жахливі масштаби беззаконня, а «секретний» доповідь Н.С. Хрущова на XX з'їзді КПРС (1956) справив ефект ра-зорвавшейся бомби. Але мова тепер йшла лише про Сталіна, представники його оточення перебували ще на керівних посадах у партії і державі, тому правда про їхні дії умалчивалась. Вони стали об'єктом критики з моменту червневого (1957 р.) Пленуму ЦК КПРС, який прийняв постанову «Про антипартійної групі Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича, В.М. Молотова », а вперше про їхні злочини розповів з високої трибуни XXII з'їзду КПРС у своєму заключному слові Н.С. Хрущов, у виступах - окремих - ні делегати з'їзду. Більшість представників сталінського оточення були виключені з КПРС, зняті з керівних постів і залишені доживати віку в якості почесних пенсіонерів. А потім пішло тривало два десятиліття замовчування, коли критика беззаконь і злочинів періоду культу особи була припинена, почалася «повзуча» реабілітація Сталіна, що стосувалось і його соратників (К.Є. Ворошилов в 1969 р. був з почестями похований на Красній площі, В. М. Молотов в 1984 р. відновлено в лавах КПРС). Лише з початком перебудови прийшов час, коли почала висвітлюватися справжня роль Сталіна та представників його оточення, які разом з ним несуть всю повноту відповідальності за порушення законності, загибель мільйонів людей, за перекручення соціалістичної ідеї.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5.Окруженіе І. В. С Таліна"
 1. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
    оточенні Московських князів з часів Івана Калити. Але багатство і слава предків - лише початкова передумова для просування по службі. Тільки ревна особиста служба, власні здібності та заслуги дозволяли її реалізувати. А.М. Плещеєва це вдалося. Він їздив за нареченою для старшого сина Івана III Оленою Стефанівна в далеку Молдавію. Успіх цієї місії забезпечив династичний союз з
 2. Новгород.
    оточенні землеробських поселень, було торгово-ре-месленньм і військово-адміністративним центром, де знаходилася княжа резиденція. Розширення розкопок у Новгороді і результати досліджень на Рюриковом городище дозволили досить виразно співвіднести ці центри в часі. Городище вже існувало в середині IX ст., В той час як на місці Новгорода жителів ще не було. Найдавніші
 3. 2.Самодержавіе і самодержці
    оточення. Випиналися істориками та зображувалися ще більш похмурими, ніж насправді, фігури таких державних діячів, як А.А. Аракчеєв або К.П. Побєдоносцев. Зате замовчувалася або спотворювалася діяльність плеяди ліберальних сановників XIX століття, - за винятком М.М. Сперанського і С.Ю. Вітте, про яких нічого не сказати було зовсім вже неможливо. Зараз цей пробіл заповнюється, і всім
 4. Олександр I
    Імператор Олександр I (1777-1825) жив і царював в складне, суперечливе і багато в чому - в переломний для доль світу час. Нелегким було і становище Росії. Волею Провидіння вона опинилася в непростому внутрішньому і міжнародному становищі. В особистості і долі Олександра I переплелися гучні події, передові і реакційні ідеї, надії і розчарування російського народу. Ким же була ця людина,
 5. Микола I
    оточенні цього імператора. До таких треба віднести міністра фінансів графа Е.Ф. Канкрина, графа П.Д. Кисельова, М.М. Сперанського, який при Миколі I не грав тієї ролі, що при Олександрі I, але успішно працював у галузі юриспруденції. У рамках кріпосного ладу, бюрократизму і консерватизму самі благі наміри таких людей часто не знаходили здійснення, а іноді перетворювалися на свою
 6. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    оточення, що відкидали всякі пропозиції ліберально-буржуазної опозиції та вищих військових чинів про необхідність конституційних поступок. В урядовому таборі брали гору вкрай праві, що представляли кріпосників-поміщиків. Вони пропонували встановити режим військової диктатури і розпустити IV Думу. Цар, передчуваючи наближення катастрофи, поділяв такі пропозиції, але в той же час не міг
 7. 1.Сущность і уроки НЕПу
    оточення. Він встиг пронизати далеко не всі економічні відносини країни, покінчив далеко не з усіма установами та традиціями епохи «воєнного комунізму». У країні існували потужні адміністративні та соціальні сили, які були взагалі не зацікавлені в збереженні і розвитку НЕПу. НЕП вимагав компетентного використання господарських важелів, а в управлінському апараті домінували
 8. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
    оточенням. Все це збільшувало ймовірність помилок суб'єктивіст - ського плану, пов'язаних з переоцінкою ролі політики як командний сили, впливу держави на суспільні процеси з метою їх «підхльостування», а також забуттям об'єктивних закономірностей суспільного прогресу, забігання вперед. Відбувся підрив елементарних правових засад суспільного життя, збочення, деформація суті
 9. 5. Оточення І. В. Сталіна
    оточення мало, мабуть, єдине право - піддакувати «вождю». Якщо при Леніні в Політбюро постійно велися гарячі дискусії, метою ко - торих було дати об'єктивну оцінку тим чи іншим процесам і прийняти найбільш правильне рішення, то після Леніна, особливо після об'єднаного Пленуму ЦК і ЦК ВКП (б) у квітні 1929 р., з яким пов'язується перемога сталінізму в партії, ситуація різко
 10. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
    оточення теоретично обгрунтовувалося обмеження демократії. Поради все більше перетворювалися в установи, механічно штампують запропоновані ним рішення, в придаток формально підзвітних Радам виконавчих органів. Реальна влада перейшла до бюрократичного апарату, який привласнив собі право діяти від імені народу і який стверджував свою владу репресіями та розправами з усяким
© 2014-2022  ibib.ltd.ua