Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
Головна → 
Психологія
ПСИХОЛОГІЯ
Р. Берон, Д. Бірн, Б. Джонсон СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 2003

Пропонована книга - стислий, але разом з тим вичерпний виклад теми, що дає уявлення про основоположні знаннях соціальної психології та відбиває поточний стан науки. Жива мова, огляд широкого спектру соціально-психологічних та общепсихологических теорій і гіпотез, багатство ілюстративного і експериментального матеріалу - безсумнівні переваги даного навчального посібника. Воно дає чітке і ясне уявлення про ступінь інтеграції та розмаїтті областей соціальної психології. Книга адресована студентам, аспірантам факультетів і відділень психології вузів, а також соціологам, філософам, конфліктології, політологам, соціальним працівникам та педагогам.

Дмитро Вадимович Ольшанський ПСИХОЛОГІЯ ТЕРОРИЗМУ 2002

Дана книга є серйозним науковим дослідженням цієї проблеми . Вона являє собою системний виклад цілісної та послідовної авторської концепції психології тероризму. Автор докладно викладає власні дослідження психологічних особливостей терористів і їхніх жертв, вносить ясність у поняття «терор», «тероризм», «терористичний акт», «світовий тероризм» та ін

Наведено яскраві психологічні портрети відомих терористів Усама бен-Ладена і Рохулла Хомейні. Книга написана на основі авторського досвіду дослідної роботи, проведеної ним в так званих гарячих точках.

Книга буде цікава не тільки фахівцям у галузі психології, політології, філософії, соціології, юриспруденції, а й студентам відповідних спеціальностей вузів, а також всім тим, кого хвилюють питання політичного розвитку світової спільноти і проблеми тероризму в цьому контексті.

А.А. Девяткин Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с. 1999

Монографія присвячена вивченню найцікавішого явища в загальної та соціальної психології - соціальній установці, яка стала одним з центральних об'єктів вивчення в ХХ столітті. Дається докладний аналіз різних теорій соціальної установки у вітчизняній і зарубіжній психології.

Пропонується оригінальна екологічна концепція соціальної установки, розроблена автором на базі екологічного підходу до зорового сприйняття Джерома Гібсона.

Гюстав Лебон Психологія соціалізму. М.: Макет, - 544 с. - (Серія: Пам'ятники здорової думки) 1996
Книга французького вченого-енциклопедиста Г. Лебона 'Психологія соціалізму сьогодні як і раніше актуальна. Вона повинна оберегти уми від згубних соціалістичних і інших колективістських захоплень. Книга ця нагадує, як небезпечні захоплення соціалістичними утопіями взагалі, і з повною переконливістю виявляє згубне значення яких революцій. Цю книгу читали ті, хто правив світом. Сьогодні вона доступна Вам, читачу.
Зигмунд Фрейд Психологія мас і аналіз людського «Я» 1927
Гюстав Лебон Психологія натовпів 1898
Т. Л. Чернова Поради дитячого психолога. Підказки для батьків 2010
Ця книга - спроба донести до сучасних батьків думку про те, що «виховувати» означає правильно і вірно влаштувати взаємини з дитиною, правильно прожити з дітьми час їхнього дитинства, в обопільній щастя та злагоді. Виховання - це повні любові взаємини; це саме наше життя разом з дітьми, помітний відрізок часу на нашому життєвому шляху, коли вони дорослішають, ростуть, вчаться. Ми ж часто, ставши батьками, починаємо «виховувати», як би відсуваючи життя в сторону. І скільки б ми при цьому ні міркували про любов до дітей, все одно виходить, що любов - це ще одна наша обов'язок і метод, за допомогою якого батьки намагаються домогтися гарної вихованості своїх дітей. Але любов не буває заради ка-кой-небудь мети або просто з якогось приводу. Вона є - і все! Людина любить, тому що це нормально. Особливо природно любити дитину! Якщо ж цього не відбувається, то це велика біда і безглуздість! І в цьому стані вичитані з книг «принципи виховання» не діють і не допомагають! На жаль, у багатьох батьків бажання придбати будь-які психологічні знання, що стосуються виховання дітей, виникають тільки тоді, коли вони, глянувши в очі своїх дітей, бачать в них не інтерес і радість, а відчуження і байдужість.
Б. С. Волков, Н. В. Волкова Психологія спілкування в дитячому віці. 3-є вид. - СПб.: Пітер. - 272 с.: Ил. - (Серія «Дитячому психологу»). 2008
У практичному посібнику розглядаються як загальні закономірності спілкування з дітьми, так і особливості спілкування дитини з дорослими і з однолітками в різні вікові періоди дитинства. У книзі описуються численні життєві ситуації і наводяться способи їх дозволу. Велика кількість схем і таблиць допомагають засвоєнню матеріалу допомоги. Видання забезпечене методичним блоком, що містить контрольні питання, теми рефератів, словник термінів, і додатками. Призначено для студентів педагогічних навчальних закладів очного і заочного навчання, працівників дошкільних установ, а також батьків.
Мамайчук І. І. Допомога психолога дітям з аутизмом. - СПб.: Речь. - 288 с. 2007
Книга відомого фахівця присвячена одній з найбільш гострих проблем сучасної спеціальної психології - дитячого аутизму. Заснований на багатому досвіді роботи автора з аутичними дітьми, представлений матеріал відповідає як діагностичним, так і корекційним завданням в практиці психолога. Ця книга допоможе фахівцям, що працюють з дітьми з аутизмом, а також дозволить батькам, які мають дітей з відмітними особливостями, краще зрозуміти їх таємничий світ.
М.Г. Ярошевський ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ від античності до середини ХХ століття. Видавництво: Академія, м.; 416 стор 1996

У даному навчальному посібнику проаналізовано історичний шлях однієї з основних наук про людину - психології - в контексті суспільного розвитку і в її взаємозв'язку з іншими галузями знання. Спеціальна увага приділена історії вітчизняної психологічної думки.

Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.Н Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с. 2002

У керівництві викладаються основні принципи, методи та методологічні основи па-

топсіхологіі. Наводяться відомості про найбільш часто вживаних методиках досліджень-

ня уваги, пам'яті, сенсомоторики, рівня та особливостей протікання розумових

процесів, особистісних властивостей. У розділах, присвячених питанням патопсихологической семіотики, дається характеристика даних, одержуваних при обстеженні хворих на шизофренію, маніакально-депресивним психозом, епілепсією, олігофренією, старечим недоумством, пресенільного психозами (деменціями), церебральним атеросклерозом, алкоголізмом, з наслідками черепно-мозкової травми, прикордонними нервово -психічними розладами, психічними захворюваннями дитячого і підліткового

віку. Обговорюються питання валідності патопсихологических методик в нозологіче-

ської психіатричної діагностиці.

Для лікарів: психіатрів, невропатологів, наркологів; медичних (клінічних) і

спеціальних психологів, юристів, а також для більш широкого кола читачів, інте-

Вердербер Р., Вердербер К. Психологія спілкування. - СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК. - 320 с. (Серія «Головний підручник») 2003

Книга Рудольфа і Кетлін Вердербер - ідеально збалансоване теоретико-практичний посібник з психології спілкування, яке витримало на Заході десять видань! Це найкраще на сьогоднішній день введення в основи процесів людської комунікації. Воно включає в себе базові відомості з соціальної психології, по психології міжособистісного спілкування і малих груп, впливу мовних комунікацій на соціальні процеси. Знання, вміння та навички, які ви отримаєте і освоїте за допомогою даної книги, допоможуть вам бути компетентним, успішним і ефективним комунікатором в будь-якій області суспільної практики.

Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва; 2011
У посібнику наведено тексти та вилучення (витримки), що розкривають психолого-педагогічні особливості дітей з різними мовними порушеннями і визначальні шляху корекційного психолого-педагогічного впливу. З робіт, більшість яких носить класичний характер і є бібліографічною рідкістю, відібрані переважно методичні матеріали для поглибленого вивчення психофізіологічних та психолого-педагогічних особливостей дітей. Розглянуто науково-теоретичні основи логопатопсіхологіі, що показують витоки психолого-педагогічної науки в їх розвитку, що відповідає змісту сучасних програм навчальних курсів, пов'язаних з мовною патологією. Посібник адресований студентам, психологам, педагогам-дефектологам і соціальним працівникам.
Вилюнас В. К. Психологічні механізми мотивації человека.-М.: Изд-во МГУ,. - 288 с. 1990
У монографії розглядаються конкретні психологічні механізми і процеси, що забезпечують розвиток мотивації людини. Велика увага приділяється питанню про спадкоємність механізмів біологічної та соціальної мотивації, перетворенню процесів, розвиваючих природні потреби, в умовах людської психіки. Обговорюються впливу, що змінюють мотиваційні відношення людини, емоційні процеси, що лежать в основі таких змін, умови, від яких залежить їх закріплення, та інші питання, що мають пряме відношення до практики виховання. Призначена для психологів, педагогів, соціологів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться формуванням мотивації людини.
Леонтьєв Д.А. Психологія сенсу: природа, будова і динаміка смислової реальності. 2-е, испр. вид. - М.: Сенс. - 487 с. 2003

Монографія присвячена всебічному теоретичному аналізу смислової реальності: аспектів проблеми сенсу, форм його існування у відносинах людини зі світом, у свідомості і діяльності людини, в структурі особистості, в міжособистісному взаємодії, в артефактах культури і мистецтва.

Адресується психологам і представникам суміжних дисциплін.

Крутецкий В. А. Психологія: Підручник для учнів пед. училищ. - М.: Просвещеніе.-352 с, іл. 1980
У підручнику розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольова сфера особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання вікової та педагогічної психології , міститься матеріал для проведення практичних робіт.
М. Норбеков Філософія майстра гри, або Як змусити життя грати за правилами 2007

Весь світ - театр, а люди в ньому - актори. Це вираз стало майже що аксіомою. За якими законами будується наше життя? За допомогою чого ми добиваємося свого? Хто дозволяє нам усе це?

Навколо нас - ігровий простір, і якщо навчитися з ним взаємодіяти, то можна досягати успіху, розсовувати день до сорока годин і дійсно відчувати радість від того, що відбувається. Просто доведеться трохи досліджувати простір, свій настрій і втілити в життя принцип гри.

Всі люди дуже різні. Саме тому Інший Норбеков завжди намагається показати в своїх книгах кілька альтернативних точок зору на одну й ту ж проблему. Читач завжди знайде серед них ту єдину, яка ляже на душу саме йому і саме йому і принесе успіх.

Ігор Добротворский «Як ставитися до себе і до людей або Практична психологія на кожен день» 2007

Це - не звичайна книга. Це незвичайна книга. Ця книга може стати "... найприголомшливішим пригодою _у вашому житті! ..." _ Книги ви дізнаєтеся, як зміцнити впевненість у собі поліпшити ділові та особисті стосунки досягти рівноваги між працею і відпочинком досягати поставлених цілей контролювати занепокоєння і зробити життя більш насиченим і багато-багато іншого ...

Все, що ви хотіли, але не змогли дізнатися про життя в школі

Соловйова С.Л. Довідник практичного психолога: Психотерапія. М.: АСТ; СПб.: Сова. - 575с. 2008
У довіднику описані найбільш ефективні техніки сучасної психотерапії в залежності від симптоматики хворого і його психологічної структури. До нього увійшли: гештальт терапія, когнітивна терапія, раціонально-емоційна психотерапія, психоаналіз, екзестенціально-гуманістична психотерапія. Книга має теоретичні та практичні аспекти.
 Козлов Н. І. Формула успіху, або Філософія життя ефективного людини. - М.: АСТ-ПРЕСС.  2003

 У цій книзі представлено новий напрямок у психології - Сінтезтехнологія. Це реальна психологія для ділових і ефективних людей: для підприємців і психологів, керівників і домогосподарок, для всіх тих, хто хоче стати - універсальним бізнесменом!

 Т.К.Комарова Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с.  2002

 У посібнику представлені завдання для самостійного дослідження індивідуальних проявів властивостей і видів уваги, необхідний для інтерпретації отриманих даних і формулювання висновків теоретичний матеріал з психології уваги, завдання для перевірки знань студентів.

 Є.І. Рогов Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими.  2000

 Друга книга навчального посібника містить діагностичні методики, якими найчастіше користуються вітчизняні психологи при роботі з дорослими - педагогами та батьками. Книга включає також набір корекційних прийомів і вправ, необхідних у роботі психолога в освітній сфері.

 Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с  1999

 У навчальному посібнику дана система діагностичних і коррек-ційних методик, які стали «класичними» в освітній сфері та використовуються більшістю вітчизняних шкільних психологів при роботі з дітьми та підлітками. 

 Посібник призначений для психологів, соціальних педагогів, психіатрів і тих, хто цікавиться їх діяльністю.

 Міняйло В. Ю. Психологічне консультування: робота з кризовими і проблемними ситуаціями. - 2-е вид., Стер. - М.: Сенс. - 182 с.  2005
 У навчально-методичному посібнику розглядаються питання психологічного консультування в центрах соціально-психологічної (психолого-педагогічної) допомоги, а також інших установах і психологічних службах. Посібник призначений для студентів психологічних факультетів, практичних психологів і фахівців з соціальної роботи.
 С. П. ІВАНОВА УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с.  2002

 У навчальному посібнику розкривається новий концептуальний підхід, що відбиває сучасні умови розвитку соціально-освітнього середовища та її суб'єктів; дається психологічна характеристика особистості вчителя, орієнтованого на формування в учнів человекоцентрірованной життєвої позиції, соціальних умінь і навичок міжособистісного спілкування; пропонуються методичні рекомендації щодо формування професійно-особистісної готовності студентів-майбутніх учителів до організації педагогічної діяльності як процесу полісубьектного взаємодії. 

 Може бути корисно всім читачам, що мають відношення до процесу соціалізації особистості, що розвивається в сучасному глобальному співтоваристві.

 Т.Н. Васильєва Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с.  1997

 Розкриваються сутність, місце саногенного і патогенного мислення в структурі особистості молодшого школяра, виявляється їх специфіка у світлі педагогічних проблем, міститься програма формування саногенного мислення молодшого школяра. 

 Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери освіти.

 Т. П. Абдулова психологія МЕНЕДЖМЕНТУ  2003
 До недавнього часу відносини між підприємством та товариством з точки зору менеджменту можна було умовно описати за допомогою трьох положень, сформульованих авторитетними в бізнесі людьми. Перше положення - теза А. Сміта, який стверджував, що суспільство обслуговується кращим чином, коли прагнення до прибутку здійснюються при мінімальних можливих обмеженнях з боку суспільства, - принцип, відомий як вільне підприємництво.
 В. В. ДАВИДОВ Психологічна теорія навчальної діяльності і методів початкового навчання, заснованих на змістовному узагальненні  1992
 Теоретичне обгрунтування до методичних рекомендацій до експериментального курсу російської мови і математики для початкових класів
 Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с.  2007
 У підручнику з курсу психології розвитку, одному з основних для студентів психолого-педагогічних вузів, розглянуті різні аспекти розуміння принципу розвитку в психології та різні сторони становлення психіки в онтогенезі; розкриті уявлення про механізми і рушійні сили психічного розвитку, їх функціонуванні та значенні на різних етапах онтогенетичного розвитку, а також сутність генетичного і функціонального підходів до проблеми періодизації. Друге видання (2005) було перероблено і доповнено. Для студентів вищих навчальних закладів може бути цікава також педагогам і психологам.
 Мухіна B.C. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с.  2006

 У підручнику розкриваються питання феноменології розвитку і буття людини з народження до дорослості. Представлена авторська позиція на умови розвитку, що визначаються реаліями предметного і природного світу, реаліями образно-знакових систем, соціального простору. Окремо обговорюються реалії внутрішнього простору психіки людини. Індивідуальний розвиток людини розглядається у двох іпостасях: як соціальної одиниці і як унікальної особистості. Розкривається авторська концепція механізмів (ідентифікація-відокремлення), що визначають розвиток особистості та її соціальне буття. 

 Для студентів психолого-педагогічних факультетів педагогічних університетів, психологів, а також усіх, кого цікавлять проблеми вікової психології та психології розвитку особистості.

 Шаповаленко І.В. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с.  2005

 У книзі реалізований періодізаціонний підхід до аналізу вікового розвитку, методологічні принципи якого закладені Л.С. Виготським, Д.Б. Ельконіна. 

 Пропонований підручник може бути використаний при підготовці фахівців з ряду спеціальностей - «Психологія», «Соціологія», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та ін

 Перлз Фредерік, Хефферлін Р., Гудмен П. ДОСВІДИ психології САМОПІЗНАННЯ / практикум з гештальттерапії /  1951
 Фредерік С. Перлз - засновник гештальттерапії, одного з провідних напрямів сучасної гуманістичної психології. Він народився в Берліні в 1893 Г. Отримавши медичну освіту, він в 1926 р. став асистентом відомого гештальтпсихологами Курта Гольдштейна. Одночасно Перлз приєднується до психоаналітичного руху; його вчителем і аналітиком був Вільгельм Райх, з ним працювали також Карен Хорні, ОЗТО Фені-Хель та ін У середині 30-х років Перлз емігрував до Південної Африки (де заснував психоаналітичний інститут), потім в Сполучені Штати. На початку 40-х років Перлз пориває з психоаналітичним рухом. Його перша книга - Его, голод і агресія> - у першому виданні носила підзаголовок, у другому -. Першому формулюванню основ нового психотерапевтичного підходу, переплавити в собі завдання психоаналізу, прозріння гештальтпсихології, одкровення філософії екзистенціалізму та феноменології, присвячена книга Гештальттерапия:. Збудження і зростання в людській особистості>, першу частину якої ми пропонуємо читачеві. Своєрідність викладу визначається тут додатковим завданням. Методи геш-тальттерапіі викладаються в розрахунку на самостійну роботу читача. Згодом установка на аутотерапію не отримала розвитку в гешталь-ттерапевтіческом русі, оформилася скоріше як психотерапевтична школа в більш традиційному сенсі слова. Однак основний зміст понять і методів, розвинутих в цій книзі, продовжує залишатися фундаментом гештальттерапии і в її сучасних варіантах
 Шнейдер Л.Б. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»)  2006

 Книга являє собою психологічний аналіз сімейних відносин як комплексної проблеми, що належить соціально-психологічної та суб'єктивно-психологічної реальності. У ній розкриваються еволюція і сутність шлюбно-сімейних відносин, особливості їх виникнення, становлення, стабілізації та розпаду, описується характеристика шлюбу і сім'ї в історичному, соціально-психологічному та індивідуально-психологічному контекстах, розглядається емоційна і функціональна специфіка відносин членів сім'ї один з одним. 

 Книга адресована студентам-психологам. Зміст навчального посібника спрямована на формування у студентів, що спеціалізуються в області сімейної психології, повноцінного уявлення про сучасний стан проблем сім'ї та шлюбу у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці і практиці.

 Государев Н.А. Спеціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось-89.-288 с.  2008
 У стислій, зручній для розуміння і запам'ятовування формі викладено курс спеціальної психології для студентів, що вивчають цю дисципліну у вузі. На відміну від раніше виданих посібників і підручників матеріал розширено коротким екскурсом в загальну психологію і нейропсихологию і системно висвітлює медичні, психологічні, педагогічні аспекти міждисциплінарної науки про дизонтогенезе. Посібник супроводжує словник термінів, а також розширений список наукової літератури на допомогу студенту, що працює над курсовими та дипломними проектами.
 Курашвілі В.А. (ред.) ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі  2008
 p> Загальновизнаним нині є той факт, що психічна готовність спортсмена - це вирішальний фактор перемоги у спорті. Не випадково в останнє десятиліття психологи спорту і фахівці суміжних наук особливу увагу приділяють розробці спеціальних технологій психічної підготовки висококваліфікованих спортсменів на основі відповідних методів психодіагностики. В основі розвитку спортивної психології лежить постійно більший інтерес до природи людського буття, умовам його розвитку та формування в суспільстві, особливостям його взаємодії з іншими людьми. В даний час неможливо здійснення багатьох видівдіяльності в науці, медицині, викладанні, в грі і спорті без знання і розуміння психологічних закономірностей. Справжнє посібник призначений для спортсменів, тренерів, методистів та широкого кола фахівців, що працюють у сфері спорту.
 І. П. Волкова Практикум зі спортивної психології. - СПб.: Пітер. - 288 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»).  2002
 У книзі представлені різноманітні вітчизняні та зарубіжні психологічні методи і прийоми, що знайшли широке застосування у професійній підготовці спортивних фахівців, а також у психологічній діагностиці, психологічної допомоги та консультуванні спортсменів і тренерів на різних етапах спортивного вдосконалення і формування психологічної готовності до змагань.
 Малкіна-Пих І. Г. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с.  2005

 Книга являє собою довідник з теорії та методів надання психологічної допомоги людям як безпосередньо під час екстремали-ної ситуації, так і на віддалених її етапах. 

 Проаналізовано різні аспекти роботи психолога в осередку екстремальних ситуації. Вони включають відомі на сьогоднішній день техніки психологічного втручання, а також набір рекомендацій з виживання нию в екстремальних ситуаціях і методи надання першої медичної допомоги постраждалим. Описано методи психологічної роботи з наслідками екстремальних ситуацій, роботи з посттравматичним стресовим розладом. 

 Цей довідник в першу чергу, збірник технік, точніше - упражне-ний, які психолог (психотерапія, консультант) може використовувати у своїй практичній роботі.

 Тарабрина Н. В. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»).  2001
 У книзі представлені огляди по історії, теорії, клініко-психологічної діагностики посттравматичного стресу, психотерапії та сучасному стану цієї проблеми у вітчизняній і зарубіжній психології. Представлені російськомовні версії психологічних методів, найбільш широко використовуваних у світовій психологічній практиці вивчення посттравматичного стресового розладу (ПТСР).
 М. І. Еникеев Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології  2005

 У підручнику відповідно до навчальної програми розкриваються основні поняття загальної, правової, кримінальної та судової психології. На відміну від інших подібних видань в ньому докладно викладені общепсихологические основи юридичної психології, розкриваються психологічні особливості злочинців різних категорій, психологія пізнавально-пошукової діяльності слідчого в інформаційно-дефіцитних ситуаціях; докладно розглядаються проблеми встановлення психологічного контакту з учасниками кримінального судочинства. У підручник вперше введена глава про психологію цивільного судочинства. 

 Для студентів, викладачів юридичних вузів, працівників правоохоронної системи, а також тих, хто цікавиться проблемами загальної та прикладної психології.

 Еникеев М. І.  Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук).  2003

 У виданні розглядаються предмет, методи та структура юридичної психології, проблеми правової психології: соціально-психологічні проблеми ефективного правотворчості, психологічні аспекти формування правосвідомості та правоісполнітельного поведінки. У розділі "Кримінальна психологія" особлива увага приділяється, зокрема, психологічним аспектам організованої злочинності. Центральні розділи книги присвячені проблемам, що виникають в ході попереднього слідства і судового розгляду, психології цивільного судочинства. 

 Для студентів юридичних вузів і факультетів, суддів, працівників правоохоронних органів. 

 Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., Доп. и переробл. - К.: МАУП,. - 436 с.: Іл. - Бібліогр.: С.  2003

 Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дісціпліні "Юридична психологія" юридичних факультетів Вищих Навчальних Закладів. Включає розділи Загальної Частини (предмет, Завдання и система Юридичної психології; методологічні и загальнопсіхологічні основі; соціально-психологічні аспекти Юридичної ДІЯЛЬНОСТІ) i особлівої Частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчіх Дій, психологічні аспекти у ДІЯЛЬНОСТІ учасников суднового процеса - судці, прокурора , адвоката, Особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія). 

 Для студентов, аспірантів и вікладачів юридичних факультетів, а такоже для працівніків правоохороних органів и тихий, хто цікавіться проблемами Юридичної психології.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua