Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологія → 
Психотерапія
ПСИХОТЕРАПИЯ
Перлз Фредерік, Хефферлін Р., Гудмен П. ДОСВІДИ психології САМОПІЗНАННЯ / практикум з гештальттерапії / 1951
Фредерік З . Перлз - засновник гештальттерапії, одного з провідних напрямів сучасної гуманістичної психології. Він народився в Берліні в 1893 Г. Отримавши медичну освіту, він в 1926 р. став асистентом відомого гештальтпсихологами Курта Гольдштейна. Одночасно Перлз приєднується до психоаналітичного руху; його вчителем і аналітиком був Вільгельм Райх, з ним працювали також Карен Хорні, ОЗТО Фені-Хель та ін У середині 30-х років Перлз емігрував до Південної Африки (де заснував психоаналітичний інститут), потім в Сполучені Штати. На початку 40-х років Перлз пориває з психоаналітичним рухом. Його перша книга - Его, голод і агресія> - у першому виданні носила підзаголовок, у другому -. Першому формулюванню основ нового психотерапевтичного підходу, переплавити в собі завдання психоаналізу, прозріння гештальтпсихології, одкровення філософії екзистенціалізму та феноменології, присвячена книга Гештальттерапия:. Збудження і зростання в людській особистості>, першу частину якої ми пропонуємо читачеві. Своєрідність викладу визначається тут додатковим завданням. Методи геш-тальттерапіі викладаються в розрахунку на самостійну роботу читача. Згодом установка на аутотерапію не отримала розвитку в гешталь-ттерапевтіческом русі, оформилася скоріше як психотерапевтична школа в більш традиційному сенсі слова. Однак основний зміст понять і методів, розвинутих в цій книзі, продовжує залишатися фундаментом гештальттерапии і в її сучасних варіантах
© 2014-2022  ibib.ltd.ua