Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологія → 
Клінічна психологія
КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.Н Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с. 2002

У керівництві викладаються основні принципи, методи та методологічні основи па-

топсіхологіі. Наводяться відомості про найбільш часто вживаних методиках досліджень-

ня уваги, пам'яті, сенсомоторики, рівня та особливостей протікання розумових

процесів, особистісних властивостей. У розділах, присвячених питанням патопсихологической семіотики, дається характеристика даних, одержуваних при обстеженні хворих на шизофренію, маніакально-депресивним психозом, епілепсією, олігофренією, старечим недоумством, пресенільного психозами (деменціями), церебральним атеросклерозом, алкоголізмом, з наслідками черепно-мозкової травми, прикордонними нервово -психічними розладами, психічними захворюваннями дитячого і підліткового

віку. Обговорюються питання валідності патопсихологических методик в нозологіче-

ської психіатричної діагностиці.

Для лікарів: психіатрів, невропатологів, наркологів; медичних (клінічних) і

спеціальних психологів, юристів, а також для більш широкого кола читачів, інте-

© 2014-2022  ibib.ltd.ua