Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологія → 
Психологія розвитку та вікова психологія
ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І вікова психологія
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с. 2007
У підручнику з курсу психології розвитку, одному з основних для студентів психолого-педагогічних вузів, розглянуті різні аспекти розуміння принципу розвитку в психології та різні сторони становлення психіки в онтогенезі; розкриті уявлення про механізми і рушійні сили психічного розвитку, їх функціонуванні та значенні на різних етапах онтогенетичного розвитку, а також сутність генетичного і функціонального підходів до проблеми періодизації. Друге видання (2005) було перероблено і доповнено. Для студентів вищих навчальних закладів може бути цікава також педагогам і психологам.
Мухіна B.C. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с. 2006

У підручнику розкриваються питання феноменології розвитку і буття людини з народження до дорослості. Представлена авторська позиція на умови розвитку, що визначаються реаліями предметного і природного світу, реаліями образно-знакових систем, соціального простору. Окремо обговорюються реалії внутрішнього простору психіки людини. Індивідуальний розвиток людини розглядається у двох іпостасях: як соціальної одиниці і як унікальної особистості. Розкривається авторська концепція механізмів (ідентифікація-відокремлення), що визначають розвиток особистості та її соціальне буття.

Для студентів психолого-педагогічних факультетів педагогічних університетів, психологів, а також усіх, кого цікавлять проблеми вікової психології та психології розвитку особистості.

Шаповаленко І.В. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с. 2005

У книзі реалізований періодізаціонний підхід до аналізу вікового розвитку, методологічні принципи якого закладені Л.С. Виготським, Д.Б. Ельконіна.

Пропонований підручник може бути використаний при підготовці фахівців з ряду спеціальностей - «Психологія», «Соціологія», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та ін

© 2014-2022  ibib.ltd.ua