Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологія → 
Юридична психологія
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
М. І. Еникеев Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології 2005

У підручнику відповідно до навчальної програми розкриваються основні поняття загальної, правової, кримінальної та судової психології. На відміну від інших подібних видань в ньому докладно викладені общепсихологические основи юридичної психології, розкриваються психологічні особливості злочинців різних категорій, психологія пізнавально-пошукової діяльності слідчого в інформаційно-дефіцитних ситуаціях; докладно розглядаються проблеми встановлення психологічного контакту з учасниками кримінального судочинства. У підручник вперше введена глава про психологію цивільного судочинства.

Для студентів, викладачів юридичних вузів, працівників правоохоронної системи, а також тих, хто цікавиться проблемами загальної та прикладної психології.

Еникеев М. І. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук). 2003

У виданні розглядаються предмет, методи та структура юридичної психології, проблеми правової психології: соціально-психологічні проблеми ефективного правотворчості, психологічні аспекти формування правосвідомості та правоісполнітельного поведінки. У розділі "Кримінальна психологія" особлива увага приділяється, зокрема, психологічним аспектам організованої злочинності. Центральні розділи книги присвячені проблемам, що виникають в ході попереднього слідства і судового розгляду, психології цивільного судочинства.

Для студентів юридичних вузів і факультетів, суддів, працівників правоохоронних органів.

Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., Доп. и переробл. - К.: МАУП,. - 436 с.: Іл. - Бібліогр.: С. 2003

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дісціпліні "Юридична психологія" юридичних факультетів Вищих Навчальних Закладів. Включає розділи Загальної Частини (предмет, Завдання и система Юридичної психології; методологічні и загальнопсіхологічні основі; соціально-психологічні аспекти Юридичної ДІЯЛЬНОСТІ) i особлівої Частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчіх Дій, психологічні аспекти у ДІЯЛЬНОСТІ учасников суднового процеса - судці, прокурора , адвоката, Особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

Для студентов, аспірантів и вікладачів юридичних факультетів, а такоже для працівніків правоохороних органів и тихий, хто цікавіться проблемами Юридичної психології.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua