Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія
ЗМІСТ:
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005

У підручнику відповідно до навчальної програми розкриваються основні поняття загальної, правової, кримінальної та судової психології. На відміну від інших подібних видань в ньому докладно викладені общепсихологические основи юридичної психології, розкриваються психологічні особливості злочинців різних категорій, психологія пізнавально-пошукової діяльності слідчого в інформаційно-дефіцитних ситуаціях; докладно розглядаються проблеми встановлення психологічного контакту з учасниками кримінального судочинства. У підручник вперше введена глава про психологію цивільного судочинства.

Для студентів, викладачів юридичних вузів, працівників правоохоронної системи, а також тих, хто цікавиться проблемами загальної та прикладної психології.

Передмова
Глава 1 Методологічні основи юридичної психології
§ 1. Предмет і завдання юридичної психології
§ 2. Система (структура) юридичної психології
Глава 2 Поняття про психіку людини. Класифікація психічних явищ
§ 1. Поняття про психіку людини
§ 2. Взаємозв'язок трьох рівнів психічної діяльності людини: несвідомого, підсвідомого і свідомого. Поточна організація свідомості - увага
§ 3. Нейрофізіологічні основи психіки людини
§ 4. Класифікація психічних явищ
Глава 3 Пізнавальні психічні процеси
§ 1. Відчуття
§ 2. Використання знань про закономірності відчуттів у слідчій практиці
§ 3. Сприйняття
§ 4. Облік закономірностей сприйняття до слідчої практиці
§ 5. Мислення і уява
§ 6. Пам'ять
§ 7. Використання знань про закономірності пам'яті в слідчій практиці
Глава 4 Емоційні психічні процеси
§ 1. Поняття про емоції
§ 2. Фізіологічні основи емоцій
§ 3. Види емоцій
§ 4. Закономірності емоцій і почуттів
§ 5. Емоції і почуття в слідчій практиці
Глава 5 Вольові психічні процеси
§ 1. Поняття волі, больова регуляція поведінки
§ 2. Структура вольової регуляції діяльності
§ 3. Вольові стану та вольові якості
§ 4. Поведінка особистості як об'єкт кримінального права
Глава 6 Психічні стану
§ 1. Поняття психічних станів
§ 2. Общефункціональние стану психічної активності
§ 3. Прикордонні психічні стани
§ 4. Саморегуляція психічних станів
Глава 7 Психологія особистості
§ 1. Поняття особистості. Соціалізація особистості. Структура психічних властивостей особистості
§ 2. Темперамент людини
§ 3. Спрямованість особистості
§ 4. Здібності
§ 5. Характер
§ 6. Психічна самозахист особистості 239
Глава 8 Психологія соціальної взаємодії особистості (соціальна психологія)
§ 1. Основні категорії соціальної психології
§ 2. Поведінка людей у соціально неорганізованої спільності
§ 3. Соціально організовані спільності
§ 4. Організація життєдіяльності малих соціальних груп
§ 5. Психологія спілкування і міжособистісних відносин
§ 6. Напружений і конфліктне психічне взаємодія у спілкуванні
§ 7. Психологічні механізми саморегуляції великих соціальних груп
§ 8. Психологія масової комунікації
Глава 9 Правова психологія
§ 1. Соціально-регулятивна сутність права
§ 2. Гуманістична сутність сучасного права
§ 3. Соціально-психологічні аспекти ефективного правотворчості
Глава 10 Правосвідомість і правоісполнітельного поведінка особистості
§ 1. Правова соціалізація особистості
§ 2. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінка
Глава 11 Кримінальна психологія
§ 1. Система факторів детермінації кримінальної поведінки
§ 2. Психологія особистості злочинця
§ 3. Типологія особистості злочинця
§ 4. Насильницький тип злочинця
§ 5. Корисливий тип злочинця
§ 6. Психологічні особливості злочинців-професіоналів в
§ 7. Психологія необережних злочинців
§ -8. Психологічні особливості неповнолітніх правопорушників
§ 9. Механізм злочинного діяння
§ 10. Вчинення злочину в складі злочинної групи
§ 11. Психологія тероризму та масових заворушень
§ 12. Соціально-психологічні аспекти злочинності
§ 13. Психологічні аспекти юридичної відповідальності і провини
Глава 12 Психологія попереднього розслідування злочинів
§ 1. Психологічні особливості особистості слідчого
§ 2. Пізнавально-удостоверительная і організаційна діяльність слідчого
§ 3. Слідчо-пошукова діяльність в інформаційно-дефіцитних ситуаціях
§ 4. Взаємозв'язок слідчої та оперативно-розшукової діяльності
§ 5. Психологія затримання правопорушника
Глава 13 Психологія комунікативної діяльності слідчого
§ 1. Взаємодія слідчого з обвинуваченим. Психологія обвинуваченого
§ 2. Взаємодія слідчого з потерпілим. Психологія потерпілого
§ 3. Взаємодія слідчого зі свідками. Психологія свідків
§ 4. Психологічний контакт у слідчій діяльності. Прийоми правомірного психічного впливу на осіб, що протидіють слідству
Глав а 14 Психологія допиту і очної ставки
§ 1. Допит як отримання і закріплення особистих доказів
§ 2. Психологія активізації допитуваних і постановка питань слідчим
§ 3. Психологічні особливості окремих стадій допиту
§ 4. Психологія допиту потерпілого
§ 5. Психологія допиту підозрюваного і обвинуваченого
§ 6. Діагностика і викриття хибності показань
§ 7. Прийоми правомірного психічного впливу на допитуваного, протидіє слідству
§ 8. Психологія допиту свідків
§ 9. Психологія очної ставки
Глава 15 Психологічні аспекти інших слідчих дій
§ 1. Психологія огляду місця події
§ 2. Психологічні аспекти огляду трупа
§ 3. Психологічні аспекти опосвідчення
§ 4. Психологія обшуку
§ 5. Психологія пред'явлення об'єктів для впізнання
§ 6. Психологія перевірки показань на місці
§ 7. Психологія слідчого експерименту
§ 8. Системна організація слідчих дій (на прикладі розслідування вбивств за наймом)
Глава 16 Призначення і виробництво судово-психологічної експертизи з кримінальних справ
§ 1. Предмет, компетенція і структура судово-психологічної експертизи
§ 2. Приводи обов'язкового призначення судово-психологічної експертизи
§ 3. Приводи необов'язкового призначення судово-психологічної експертизи
§ 4. Комплексні судові експертизи
Глава 17 Психологія судової діяльності у кримінальних справах
§ 1. Психологічні особливості судової діяльності
§ 2. Психологічні аспекти судового слідства
§ 3. Психологія судового допиту
§ 4. Психологія судових дебатів та судової промови
§ 5. Психологічні особливості діяльності прокурора в суді
§ 6. Психологія судової діяльності адвоката
§ 7. Останнє слово підсудного
Глава 18 Психологічні аспекти оцінки судом злочину і призначення покарання
§ 1. Психологічні аспекти справедливості і законності кримінально-правового покарання
§ 2. Психологія постанови вироку
§ 2. Життєдіяльність і психологічний стан попередньо ув'язнених і засуджених
§ 3. Вивчення особистості засудженого. Методи впливу на засудженого з метою його ресоціалізації
Глава 20. Психологія цивільно-правової регуляції та цивільного судочинства
§ 1. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання
§ 2. Психологічні аспекти організації цивільного процесу та психологія його учасників
§ 3. Психологічні аспекти підготовки цивільних справ до судового розгляду
§ 4. Психологічні аспекти організації судового засідання
§ 5. Психологія міжособистісної взаємодії в цивільному процесі
§ 6. Психологія судової промови в цивільному процесі
§ 7. Психологічні аспекти діяльності адвоката в цивільному процесі
§ 8. Психологія діяльності прокурора в цивільному процесі
§ 9. Психологія пізнання судом обставин справи та прийняття рішень
§ 10. Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві
Глава 21 Психологічні аспекти діяльності арбітражного суду та юридичних організацій
§ 1. Психологія діяльності арбітражного суду
§ 2. Психологічні аспекти діяльності нотаріату
§ 3. Соціально-психологічні аспекти діяльності адвокатських об'єднань
Термінологічний словник
Література з загальної та соціальної психології
Література з юридичної психології
Юридична психологія:
  1. Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук). - 2003
  2. Бедь В. В.. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., Доп. и переробл. - К.: МАУП,. - 436 с.: Іл. - Бібліогр.: С. - 2003
© 2014-2022  ibib.ltd.ua