Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 7. Психологія необережних злочинців

Основна особливість цієї категорії злочинців - дефекти психічної саморегуляції.

Необережні злочинні діяння: порушення правил безпеки експлуатації технічних засобів, злочинна недбалість, порушення правил охорони праці, пожежної безпеки, необережні вбивства та ін - характерні для осіб з дефектами психічної саморегуляції. При цьому виявляється більш істотною, ніж при інших злочинах, роль криміногенної ситуації. У важких поведінкових ситуаціях виявляються такі негативні якості особистості, як самовпевненість, недбалість, ситуативна залежність.

Самовпевнене особистість порушує правила обережності, передбачаючи можливі негативні наслідки своєї діяльності. Це люди з підвищеним ризиком поведінки, повишеннимуровнем домагань.

Злочини з недбалості скоюють особи з дефектами передбачення результатів поведінки, зниженою самокритичністю, слабким розвитком стримуючих, гальмівних процесів. Ці якості закріплюються в досвіді багаторазових переходів за межу дозволеного, на грунті систематичної недисциплінованості в умовах зниженого соціального контролю.

У необережних злочинах немає прямих спонукань до здійснення злочину - злочинний результат тут не збігається з мотивами і цілями дії. Злочинний результат виникає в силу недостатньої спроможності суб'єкта передбачати можливі наслідки своїх дій. Але злочини з необережності не є безмотивними. Тільки виявлення мотиву і дозволяє встановити ставлення особи до Наступившим злочинних наслідків.

Незважаючи на те що мотиви необережного дії не спрямовані на вчинення злочину, вони зазвичай містять елементи негативного ставлення людини до норм і правил поведінки в суспільстві (наприклад, до правил поводження з вогнепальною зброєю, управління автотранспортом ит. п.).

У злочинах з необережності завжди існують мотиви порушення правил поведінки або невиконання певних дій, які людина міг і був виконувати, виходячи зі своїх цивільних, професійних і посадових обов'язків. § 7. Психологія необережних злочинців 309

В основі необережного злочину лежить вузькість поля свідомості суб'єкта, його нездатність передбачити всі можливі наслідки своїх дій, нехтування суспільною небезпекою можливих побічних результатів дії, втрата контролю над використовуваними знаряддями і засобами.

Для багатьох злочинців цієї категорії характерні не-розпізнання ознак небезпеки, дефекти оціночної діяльності, прийняття рішень, недостатня розвиненість процесів гальмування.

Серед осіб, які вчиняють необережні злочини, можна виділити і випадкових, і нестійких, і навіть злісних злочинців. До випадкових необережним злочинцям можна віднести осіб, які вперше скоїли необережний злочин в умовах провокує ситуації або в стані тимчасового несприятливого психофізіологічного стану. Лустойчіеим необережним злочинцям відносяться особи, свідомо порушили правила, безпеки. До злісних необережним злочинцям відносяться особи, раніше засуджувались за вчинення необережних злочинів і порушують правила безпеки по антигромадською мотивів.

Багато злочину відбуваються імпульсивно, спонтанно, без спеціально сформованої мети. Ці злочинні акти утворюють клас малоосознанних реакцій. Імпульсивні дії регулюються установками - підсвідомими спонуканнями, загальною особистісної спрямованістю.

У всіх поведінкових стереотипах, заснованих на підсвідомої установці, мотиви і цілі збігаються (зсув мотиву на ціль). Тут мотиви трансформовані в механізм установки.

Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочинних імпульсивних дій є мета; мотив збігається з метою.

Імпульсивна поведінка може бути викликане різними причинами: 1) емоціогенной обстановкою при несформіро-ванности у індивіда адекватних реакцій; 2) загальною емоційною нестійкістю індивіда; 3) станом сп'яніння; 4) звичними формами поведінки; 5) психопатичними аномаліями особистості.

При конфліктних емоційних станах почуття, емоції пригнічують раціональні механізми регуляції поведінки І набувають провідну регуляционную функцію. 310

Глава П. Кримінальна психологія

Іноді при раптово виниклих екстремальних обставинах людина змушена діяти дуже

швидко. Мотиви вчинків у таких ситуаціях називаються вимушеними мотивами. Поведінка визначається не продуманими мотивами, а загальним спонуканням, готовністю до самозбереження, яке проявляється в стереотипних діях самооборони.

Імпульсивність поведінки особливо характерна для психопатичних особистостей та осіб з акцентуйовані характерами, що прагнуть до негайного задоволення актуалізованих потреб без належного урахування обставин, схильних до миттєвим компенсаторним реакцій.

Найбільш гостро імпульсивність проявляється у стані афекту.

У діях, скоєних у стані афекту, ціль не конкретизована, дія має лише загальну спрямованість. Злочин, скоєне у стані афекту, має невизначений і непрямий умисел.

Конфліктним емоційним станом, що активізує імпульсивні реакції, є і стрес, що також відноситься до розряду станів сильного душевного хвилювання.

Стан афекту, стресу, фрустрації має враховуватися в судочинстві при оцінці суб'єктивної сторони злочину. Багато хто так звані безмотивні правопорушення пов'язані з звуженням свідомості індивіда в екстремальних для нього ситуаціях.

Кожен злочин може бути повно, всебічно і об'єктивно розслідувана і правильно юридично кваліфіковано у результаті аналізу динаміки криміногенної ситуації.

На початковій стадії конфлікту обидві сторони (або одна з них) усвідомлюють ситуацію, що виникла в якості загрози для свого благополуччя і мобілізуються для завдання збитків іншій стороні або на захист від іншої сторони. Далі сторони вступають у протиборство, визначають стратегію своєї поведінки, спрямовану на отримання максимально можливого переваги. Стратегія, одного боку певним чином обмежує можливості іншого боку, виникають «межі поля поведінки».

У разі рівноваги сил посилюється тактичне протиборство. Одна сторона активно рефлексує можливу поведінку іншої, прагне блокувати невигідні для себе дії іншої сторони, вживає ложно загрозливі й § 8. Психологічні особливості неповнолітніх 311

пробні дії, прагне зайняти ключові позиції. Зростає психічна напруженість, загострюються негативні емоції - страх, гнів, агресивність. Мобілізується арсенал найбільш завчених, підсвідомих реакцій, робляться вкрай ризиковані, спрямовані на зовнішній ефект екстремальні дії. Ці дії в багатьох випадках і стають приводом для насильницьких злочинів. Мотиви і цілі поведінки при цьому формуються спонтанно, без розгорнутого їх усвідомлення. Тут цілі і способи злочинної поведінки обумовлюються самої динамічно розгортається ситуацією.

Значні деформації в регуляції поведінки виникають у стані алкогольного сп'яніння.

Імпульсивні злочинні акти не можна розглядати як різновид випадкових злочинів. Вони, як правило, закономірно обумовлені особистими особливостями

імпульсивних злочинців. Імпульсивність поведінки не може беззастережно розглядатися як пом'якшувальну відповідальність обставину. У багатьох випадках вона характеризує сталий соціально-негативне якість особистості, її вкрай знижену соціальну відповідальність.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Психологія необережних злочинців "
 1. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  психологічне ставлення суб'єкта до злочину. Л. 1970. С. 51-53. щих на мотоциклах з великою швидкістю по вулицях з інтенсивним рухом, враховуються службами ДАІ та міліції, що організують дозвілля підлітків і безпечні для оточуючих гонки на спеціальному полігоні під керівництвом фахівців-автогонщиків). Для правильної кваліфікації злочину велике значення має класифікація мотивів.
 2. § 1. Історія розвитку кримінального законодавства про відповідальність неповнолітніх
  психологічні характеристики несоверйіенно-річних: акселерація не тільки у фізичній, але і в інтелектуально-вольовий сфері, більш широку участь підлітків у всіх видах діяльності, як соціально позитивної, так і негативної, зокрема, в груповий злочинної діяльності, розпад сім'ї та збільшення у зв'язку з цим кількості безпритульних і бездоглядних дітей, які поповнюють ряди
 3. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  психології, що не представляють ніякого інтересу для юридичної науки, оскільки вони ніяк не впливають на цивільно-правову відповідальність юридичних осіб. Для юридичної науки важливе значення має та обставина, що зовні вина юридичної особи не може проявитися інакше, як через винна поведінка його працівників. Відповідно до ст. 401 ГК вина може виступати у формі умислу і
 4. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  психологією. Теорія права в цій області багато в чому використовує сучасні напрацювання саме психології, особливо соціальної психології. Сучасний науковий рівень знання послідовно пов'язує мотиви поведінки з інтересами, визначаючи останні як об'єктивні чи суб'єктивні потреби і життєдіяльності суб'єктів права. Розрізняють особисті, громадські, державні, національні й інші
 5. V. Фундаменталізм після падіння комунізму
  психологією перекупника, частіше - просто шахрай і кримінальник. І тому економічні реформи не могли не зустріти опору. Кажуть, що всі труднощі і витрати тимчасові і навіть неминучі, що так завжди буває в перехідний період. Однак це щонайменше необережно: той чи інший період можна вважати перехідним лише за його міновеніі, до того часу він цілком може виявитися
 6. Глава 16. Злочини проти життя і здоров'я
  психології називають сильні, швидко виникають і бурхливо протікають короткочасні емоційні стани - афекти відчаю, люті, жаху і т.д. У стані афекту відбувається деяке зниження здатності особи усвідомлювати скоєне їм і керувати своїми вчинками. Однак при цьому здатність особи контролювати свої дії не втрачається повністю (воно є осудним), а лише
 7. Глава 24. Злочини проти громадської безпеки
  психологами та юристами. У чисто юридичному плані одним з найбільш дискусійних виявилося питання про кримінально-правовому понятті тероризму. Поняття загального складу тероризму неможливо сформулювати в силу найрізноманітніших його проявів. Саме тому російське кримінальне законодавство, передбачаючи в ст. 205 кримінальну відповідальність за тероризм (у його вузькому сенсі), виділяє
 8. Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві
  психологічної експертизи. До компетенції судово-психологічної експертизи в цивільному судочинстві належать: встановлення ступеня розуміння підекспертним особою змісту укладених ним угод, здатності приймати усвідомлені, транзитивні (з урахуванням всіх необхідних умов) рішення; виявлення у дієздатного суб'єкта непатологічних психічних аномалій, що перешкоджають
 9. Термінологічний словник
  психології, що пояснює функціонування психіки за допомогою освіти асоціацій - стійких зв'язків між образами явищ. Вперше принцип асоціації був сформульований Аристотелем («Образи, що виникають без видимої зовнішньої причини, є продуктом асоціації»). У XIX в. були досліджені умови утворення асоціацій та їх нейрофізіологічні, умовно-рефлекторні механізми. Астенія -
 10. § 2. Психологія постанови вироку
  психологія) § 1. Предмет і завдання виправної психології Виправна психологія вивчає психологічні основи ресоціалізації засуджених: - відновлення порушених соціальних якостей особистості, необхідних для її повноцінної життєдіяльності в суспільстві; - проблеми ефективності покарання; - динаміку особистості засудженого в процесі виконання покарання, формування її
 11. § 4. Поведінка особистості як об'єкт кримінального права
  психологічні категорії, як дія, діяльність, поведінка, вчинок. Для позначення злочину в цілому використовується термін «діяння» - соціально значимий свідомий поведінковий акт. В існуючій догмі російського права основною ознакою злочинного діяння визнається його суспільна небезпека, т. е. порушення злочинним діянням базових соціальних цінностей. Поняття
 12. § 4. Насильницький тип злочинця
    психологічної самозахисту - самовиправдання ними свого антисоціальної поведінки, перекладення провини на потерпілого і зовнішні обставини. Негативні якості даної категорії злочинців формуються у вкрай негативних умовах мікросередовища, в умовах зниженого соціального контролю. Істотні чинники формування цієї поведінки - емоційна деп-рівація в дитинстві, відчуження від
© 2014-2021  ibib.ltd.ua