Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочинуБудь-яке вольове дію осудної людини, в тому чтлсз. і злочинне, виходить з певних мотивів і спрямовується на досягнення певної мети. Крім того, діяння мають різну емоційне забарвлення. У зв'язку з цим, розслідуючи кримінальну справу або розглядаючи його в суді, слідчі і судді повинні завжди з'ясовувати мотиви, цілі й емоції, що проявилися при вчиненні злочину, в якості самостійних елементів суб'єктивної сторони. Разом з тим треба мати на увазі, що вказані факультативні ознаки мають різне правове значення.
Мотив злочину - це обумовлене певними потребами та інтересами внутрішнє спонукання, що викликає у особи рішучість вчинити злочин. Мотив - спонукання усвідомлене, обумовлене бажанням досягти певну мету. Він тісно пов'язаний з виною, але не збігається і не зливається з нею. Впливаючи на свідомість людини, мотив формує спрямованість його волі, обумовлює характер його дій. Мотиви характерні для всіх злочинів, скоєних з прямим умислом, їх наявність проглядається і при вчиненні дій (бездіяльності) з непрямим умислом. Можна говорити про мотиви навіть у необережних злочинах, однак це вже мотиви суспільно небезпечної поведінки, що призвів до злочинного результату, а не мотиви заздалегідь передбаченого, розрахованого злочину ^. Мотиви злочину і мотиви поведінки різняться між собою. Якщо перші кажуть, чому злочинець скоїв те чи інше діяння, що породило певні наслідки, то другі - чому (за якими спонуканням) особа надійшло так, що його поведінка породило суспільно небезпечні наслідки, настання яких воно не бажало. Очевидно, що значення мотиву злочину і мотиву поведінки для кримінальної відповідальності досить по-різному. Мотив злочину може виступати в якості його обов'язкового або кваліфікуючої ознаки (користь, помста, ненависть і т. д.). Мотив поведінки допомагає усвідомити причину неправомірних дій особи, характеризує особистість правопорушника і може бути врахований при індивідуалізації покарання (наприклад, хвастощі, егоїзм, пустощі і т. п.). Крім того, мотиви поведінки, характерні не тільки для одного, а для цілої групи правопорушників, можуть бути враховані кримінології в цілях превенції злочинів (мотиви поведінки рокерів, ганяю-
Див: Філановський І. Г. Соціально-психологічне ставлення суб'єкта до злочину. Л. 1970. С. 51-53.
щих на мотоциклах з великою швидкістю по вулицях з інтенсивним рухом, враховуються службами ДАІ та міліції, що організують дозвілля підлітків та безпечні для оточуючих гонки на спеціальному полігоні під керівництвом фахівців-автогонщиків).
Для правильної кваліфікації злочину велике значення має класифікація мотивів.
В історії кримінального права було багато спроб такої класифікації. Ще в 1867 р. на конгресі у Флоренції була встановлена четирнадцатічленная градація мотивів злочину.
У дореволюційній російській літературі М. П. Чубинський ділив мотиви на дві групи: 1) піднесені або взагалі гідні уваги; 2) низинні та гідні осуду ^.
У радянській науці кримінального права "бум" дослідницьких робіт про мотив і мету злочину припадає на 60-70-і роки. З прийняттям кримінального законодавства в 1958-1963 рр.. заново осмислювалися поняття не тільки кримінального права, а й психології, категоріями якої до цього оперували частіше адвокати, ніж слідчі і судді.
Саме в цей період часу, доводячи важливість встановлення мотиву злочину, юристи посилаються на авторитетні думки та висловлювання з цього приводу психологів і юристів минулого, зокрема В. Д. Спасович, що порівняв кримінальну справу, в якій не встановлений мотив злочину, зі статуєю без голови, або без рук, або без тулуба ^
Слід, однак, відзначити, що на відміну від теорії, нерідко недооцінюють значення мотиву, Верховний Суп постійно вказував на необхідність оцінки мотиву прг ступления. Але, у зв'язку з нерозробленістю вчення про моті1 і цілі злочину, постанову Пленуму Верховно] Суду сприймалося як декларація. Цьому cnoco6cTBOBaJ і нечітке формулювання мотивів, що дається законодавця в конкретних статтях Особливої частини КК РРФСР. Hanpi заходів, такі зазначені у статтях КК мотиви, як корисливість ниці спонукання, особиста і інша зацікавленість хуліганські спонукання вимагали додаткового Толю вання.
Суб'єктивне тлумачення суддями поняття мотиву і його правового значення приводили і приводять до численних судових помилок. Наприклад, вивчення опублікованій практики Верховного Суду за 1980-1983 рр.. у справах про умисні вбивства показало, що до 70% помилок у кваліфікації умисних вбивств припадає на суб'єктивну сторону і, зокрема, на недостатнє виявлення або неправильну оцінку мотиву злочину ^
Вихідні дані класифікації мають бути єдиними, заснованими на законі, і практично корисними при вирішенні конкретних кримінальних справ. Погоджуючись з класифікацією, запропонованої І. Г. ФІЛАНОВСЬКИЙ ', вважаємо, що мотиви насамперед треба розділити на два основних види: мотиви злочину і мотиви поведінки (останні лежать в основі здійснення необережних злочинів).
Мотиви злочину завжди антисоціальні, оскільки Свідчать про бажання або свідомому допущенні суспільно небезпечних наслідків. Вони суперечать нормам моралі і права, правам і свободам громадян, правил співжиття, офіційно проголошеним закону як об'єкти, що охороняються за допомогою норм кримінального права.
В основу класифікації мотивів слід покласти характер і ступінь їх суспільної небезпеки, які проявляються у скоєнні умисних злочинів. Відповідно до цього мотиви злочину можна поділити на такі види: 1) людиноненависницькі, 2) корисливі, або ниці, 3) особисті (ревнощі, заздрість, кар'єризм і т. п.).
До першого виду необхідно віднести мотиви, по яких здійснюються злочини проти миру і безпеки людства (розділ XII КК РФ). Решта види мотивів можуть проявлятися при вчиненні умисних злочинів з будь-якого розділу КК. Вони повинні бути встановлені, чітко зафіксовані у процесуальних документах і враховані при розгляді кримінальної справи. Правильне встановлення мотивації злочинних дій відіграє велику роль і в справі виправлення засудженого. Методика роботи з засудженим, які мають корисливу орієнтацію, істотно відрізняється від роботи з особою, яка має насильницьку або змішану орієнтацію.
'Див: Чубинський І. П. Мотив злочинної діяльності та його значення
кримінальному праві. Ярославль, 1909. "Див: Судові промови відомих російських юристів. М., 1958. С. 523-629
Див: Семернева Н. К. Питання кваліфікації умисних вбивств. Свердловськ, 1984. Див: Філановський І. Г. Указ. соч. С. 53.
Мета злочину - це уявне представлення, модель суспільно небезпечних наслідків, до досягнення яких прагне особа, яка вчиняє злочин. Мета і мотив тісно пов'язані між собою. Однак за часом мотив виникає, як правило, раніше мети. Мета як усвідомлене прагнення до задоволення виникає з потреби, з'являється на основі злочинної мотиву. Разом ці елементи суб'єктивної сторони формують інтелектуальну і вольову діяльність особи по скоєння злочину.
Емоції - це відчувають людиною переживання з приводу власного стану, скоєного діяння або подій навколишньої дійсності. Вони не є джерелом дій людини, їх функції пов'язані, головним чином, з підвищенням активності його діяльності. Вони надають психічним процесам особливий фон, сприяють виникненню мотиву , орієнтують людину на постановку певної мети '.
У якісному відношенні емоції полярні, вони діляться на позитивні і негативні, перший пов'язані із задоволенням потреб або можливістю такого задоволення, а друга - з тим, що цьому перешкоджає . Звідси і формування мотивів - позитивних чи негативних. Певний вплив емоції можуть надати і на форму провини. "Увлечение одним предметом, - зазначає А. А. Піонтчювскій, - може бути пов'язано з ослабленням уваги до іншого і спричинити необережне заподіяння шкоди державним чи громадським інтересам або правам та інтересам окремих громадян "^
Емоції характеризуються різним ступенем інтенсивності, напруженості, виступаючи як певні емоційні реакції, серед яких найбільш часто зустрічаються реакції гніву, радості, туги, страху. Інтенсивність емоційних реакцій і ступінь їх впливу на психологічну діяльність людини виражаються в рамках таких понять, як емоційний відгук, емоційний спалах, афект.
Емоційний відгук - це найбільш поширена, постійна реакція на ситуацію, або очікувану в буденному житті ситуацію . Його напруженість і тривалість і, отже, вплив на емоційний
'Див докладніше: Леонтьєв А. Н. Потреби, мотиви і емоції. М "1971 - ^ Піонтковський А. А. Указ. соч. С. 342.
Стан людини невеликі. При вчиненні суспільно небезпечних діянь вони лише "забарвлюють" поведінка людини в певний емоційний тип. Практично вони нейтральні при вирішенні питань про кримінальну відповідальність і покарання.
Емоційна спалах за своєю напруженості значно сильніше і тому здатна впливати на емоційний стан, хоча і не веде до серйозного ослаблення контролю над собою. Сюди належать і стреси. Характерною рисою обох названих емоційних процесів є те, що вони контролюються свідомістю і волею. Разом з тим емоційний спалах як реакція на неправомірне або аморальне поведінка людини, яка проявилася в заподіянні шкоди потерпілому, може розцінюватися як пом'якшувальну обставину при призначенні покарання.
На відміну від емоційного відгуку і спалаху афект - це надзвичайно сильні, бурхливо протікають, короткочасні емоційні збудження вибухового характеру, які знаходять розрядку в дії при ослабленому вольовому контролі або повній його відсутності. Ослаблення вольового контролю і гальмування інтелектуального процесу характерні для фізіологічного афекту, при якому свідома поведінка особи дезорганизуется, але не виключається повністю. Дії, вчинені в стані фізіологічного афекту (у кримінальному праві це називається станом несподіваної сильного хвилювання, викликаного протиправним чи аморальним поведінкою потерпілого), вважаються з названої причини злочином. Разом з тим, з урахуванням особливого емоційного стану винного, законодавець конструює так звані привілейовані склади, в яких встановлюється порівняно м'яке покарання для осіб, які вчинили умисне вбивство (ст. 107 КК) або заподіяли тяжка або середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого (ст. 113 КК) в стані афекту.
Патологічний афект містить в собі емоційний заряд такої сили, вибух якого повністю помрачает свідомість і породжує некероване імпульсивна дію. На цій підставі патологічний афект виключає кримінальну відповідальність на підставах, названих у ст. 21 КК.
Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину мають трояку правове значення:
1) якщо мотив, мета і емоції вказані в диспозиції конкретної статті Особливої частини КК в якості обов'язкової ознаки, то їх виключення (ігнорування) руйнує сам склад. Так, дезертирством (ст. 338 КК) можна вважати тільки таке самовільне залишення частини або місця служби, яка вчиняється з метою ухилення від проходження військової служби. Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом, є злочином за ст. 360 КК в тому випадку, коли ці дії вчинені з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин. За ст. 107 КК за вбивство можна залучати лише в разі встановлення у особи обов'язкового для цієї статті ознаки - стану фізіологічного афекту;
2) факультативні ознаки можуть виступати в якості кваліфікуючих обставин конкретного складу злочину. Їх присутність перетворює простий склад в кваліфікований. Так, ч. 1 ст. 105 КК передбачає покарання за умисне вбивство без обтяжуючих або пом'якшуючих обставин (простий склад). Пункт "і" частини 2 цієї ж статті передбачає відповідальність за вбивство з хуліганських спонукань. Тут мотив перетворив простий склад вбивства в кваліфікований зі значним посиленням покарання;
 3) якщо мотив, мета і емоції не вказані в статтях КК ні в якості обов'язкових, ні в якості кваліфікуючих ознак, то їх встановлення по конкретній кримінальній справі може бути враховано судом при індивідуалізації покарання (ст. 61-63 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину"
 1. ЗМІСТ
    ознаки 34 § 3. Структура кримінального закону 43 § 4. Кримінально-правова норма 44 § 5. Структура кримінально-правової норми 45 § 6. Дія кримінального закону в часі 48 § 7. Дія кримінального закону в просторі 55 § 8. Дія кримінального закону по колу осіб 72 § 9. Тлумачення кримінального закону 74 § 10. Видача осіб, які вчинили злочин 76 Глава 3. Кримінальна відповідальність 81 § 1.
 2. § 3. Елементи й ознаки складу злочину
    факультативні). Основні ознаки притаманні складам всіх злочинів. Вони вивчаються теорією кримінального права у вченні про загальне поняття складу злочину. Щодо конкретних елементів складу злочину до основних ознаками слід відносити по: об'єкту - соціальні блага (цінності), що охороняються кримінальним законом; об'єктивної боці - діяння (дія або бездіяльність); суб'єкту -
 3. § 1. Поняття об'єкта злочину
    факультативним ознакою складу злочину. Разом з тим, характеризуючи ознаки потерпілого від злочину, потрібно підкреслити головне: оскільки про наявність злочину і злочинного шкоди можна судити лише з позицій норм кримінального права, то потерпілий від злочину в первісному своєму значенні є поняття саме кримінально-правове, а не процесуальне. Подібно до того, як констатація діяння
 4. § 1. Поняття об'єктивної сторони
    факультативні: обстановка, час, місце і спосіб вчинення
 5. § 1. Загальна характеристика суб'єктивної сторони злочину
    факультативним ознаками суб'єктивної сторони відносяться також емоції, тобто переживання особи. Як обов'язкова ознака вони рідко вказуються в нормах закону, але їх наявність може вплинути на кваліфікацію або призначення покарання Кримінально-правове значення ознак суб'єктивної сторони неоднаково. Вина у формі умислу або необережності є обов'язковою ознакою всякого злочину. Без
 6. § 2. Види співучасників злочину
    факультативних елементів складу злочину. Під зазначенням розуміється повчання або роз'яснення, як діяти в даному випадку. У всьому іншому відмінність між радою і вказівкою провести досить складно. Поради та вказівки можуть бути дані як усно, Tai і письмово, тому не завжди потрібно, щоб виконавець і пособник спілкувалися між собою безпосередньо Поради та вказівки можуть бути
 7. § 1. Поняття і види єдиного злочину
    факультативний об'єк-ект, який страждає при вчиненні того чи іншого злочину не завжди, а лише в деяких випадках. Слід зазначити, що не будь-яке многооб'ектное злочин є складовим. До числа останніх можна віднести посягання на життя співробітника правоохоронного органу, де в якості основного об'єкта виступає нормальна управлінська діяльність працівників
 8. Адміністративна відповідальність
    ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. У РФ діє велика кількість адміністративних правил. Правила дорожнього руху, санітарно-епідеміологічні, митниць-ні, правила прикордонного режиму, ПП і
 9. § 1. Загальні зауваження
    ознака злочину. Однак соціальна сутність суспільної небезпеки і її структура в кримінально-правовій науці ще не досліджені з достатньою полнотой1. Н. Д. Дурманов, характеризуючи поняття злочину, констатує, що це - дія, вчинена людиною під контролем свідомості, і що суспільна небезпека представляє основний зміст злочину. Не розкриваючи при цьому соціальної
 10. § з. Суб'єктивна сторона злочину - найважливіший структурний елемент суспільної небезпеки злочинного діяння
    ознаками людської практики, містить в собі специфічну ціннісну орієнтацію і тому здатна служити прецедентом для повторення в майбутньому як особою, що здійснює цю діяльність, так до іншими особами '. Отже, можна зробити висновок, що суб'єктивна сторона (вина) є найважливішим структурним елементом суспільної небезпеки злочинного діяння. Важливе значення для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua