Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальну право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

Адміністративна відповідальність

1. Поняття і підстава адміністративної відповідальності, її від-
личие від інших видів юр. від-ти.
2. Поняття, ознаки адм. пр-ня.
3. Юридичний склад адм. пр-ня.
1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-
ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до
особі, яка вчинила адміністративне пр-ня.
У РФ діє велика кількість адміністративних правил.
Правила дорожнього руху, санітарно-епідеміологічні, митниць-
ві, правила прикордонного режиму, ПП і т.д. Порушення административ-
них правил можуть спричинити АТ, УО і МО.
Особливості адміністративної відповідальності:
1. Адміністративна відповідальність регулюється нормами ін-
туту адміністративної відповідальності (з-ни й підго.).
КоАП, Митний Кодекс, Положення про комісії у справах про необ-
повнолітніх, закон "Про порядок перерахунку штрафів, КпАП".
УО - з-нами, ДО - про працю з-вом, МО - з-вом про працю та гражд. з-
вом.
2. Підставою адміністративної відповідальності є адміні-
ністратівно правопорушення.
УО - злочин,
ДО - дисциплінарний проступок,
МО - заподіяння матеріальної шкоди.
3. Суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути фі-
зические та юридичні особи, УО - тільки фізичні особи, МО - физи-
етичні та юридичні особи.
4. За адміністративне правопорушення застосовуються заходи адмі-
ністративного стягнення (штраф), за злочин - заходи УО (позбавлення),
за дисциплінарні - дисциплінарні стягнення (зауваження).
5. Адміністративне стягнення накладається органами і посадовими
вими особами на непокора їм правопорушників, а також судами.
Заходи УО - тільки судом, дисциплінарні стягнення - вищестоящими по
підпорядкованості органами та посадовими особами, МО - тільки судом.
6. Застосування адміністративного стягнення не тягне судимості
і звільнення з роботи. Застосування заходів УО тягне судимість, однією з
заходів дисциплінарного стягнення є звільнення з роботи.
7. Більшість складів адміністративного проступку можна на-
кликати формальними, тобто адміністративна відповідальність настає, як
правило, незалежно від того, чи є безпосередньо негативні
наслідки від даного порушення чи ні.
(Наприклад, водій перевищив швидкість)
МО - матер., УО - мат. , Фор. і усічений.
2. ст. 10 КпАП
Адм. пр-ням (проступком) визнається посягає на держ. або об-
суспільний порядок, власність, права і свободи громадян, на уста-
новлення порядок управління, протиправне винна (умисна
або необережна) дія або бездіяльність, за яке законодательст-
вом передбачена адміністративна відповідальність.
Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачається-
смотрением цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за сво-
йому характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодав-
тельством УО.
Характеристикою ознак адміністративного правопорушення
є поняття дію чи бездіяльність, які відображають правові
поняття діяння. Дія - це форма поведінки пр-ля, безпосередньо
пов'язана з невиконанням обов'язків і законних вимог, нару-
шением заборон (наприклад, порушення правил дорожнього руху).
Бездіяльність - це пасивна форма поведінки правопорушень, безпосереднім-
ственно пов'язана з невиконанням обов'язків і законних вимог
(наприклад, відсутність сертифікату).
Ознаки адміністративного правопорушення:
1. антигромадських, тобто заподіяну шкоду законним інтересам
громадян, суспільства і держави.
2. протиправність полягає у вчиненні діяння, порушення
норми адміністративного та інших галузей права (трудового, земельного,
фінансового), що охороняються заходами адміністративної відповідальності.
3. винність, протиправні діяння є административ-
вим правопорушенням тільки в тому випадку, якщо має місце вина данно-
го особи, тобто скоєне було скоєно навмисно або з необережності.
4. караність діяння, тобто настає адміністративна відпові-
венность.
3. Під складом адміністративного правопорушення розуміється
сукупність таких елементів, як об'єкт (Об'єкт сторона, суб'єкт). Об'єк-
ект адміністративного правопорушення - це суспільні відносини,
врегульовані нормами права та охоронювані заходами адміністративної
відповідальності (права і свободи, нравствен. Громадський та державного-
венний порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений
порядок управління і т.д.
ОС полягає у вчиненні діяння, забороненого нормами пра-
ва. Наявність ОС в багатьох випадках залежить від часу, способу, місця, ха-
рактера вчинення діяння, наступили шкідливих наслідків, здійснений-
ня протиправного діяння в минулому, систематичність протиправно-
го діяння.
Зміст ОС може включати характер діяння:
1. неодноразовість, тобто вчинення 2-х і більше однорідних адміні-
стративні діяння.
неод . кваліфікується як єдине правопорушення.
2. повторність означає вчинення одним і тим же особою в тече-
ня 1 року однорідного правопорушення, за яке воно вже було піддано
адміністративному стягненню. Воно є обставиною, що обтяжує-
щим адміністративну відповідальність.
3. триваюче правопорушення є дія або бездіяльність,
поєднане з подальшим тривалим невиконанням обов'язків,
покладених на винного законом під загрозою адміністративної відповідь-
ственности. триває адміністративне правопорушення є оди-
вим незалежно від тривалості дії або бездіяльності (нару-
шення сан.-епід. правил на транспорті).
Суб'єкт - особа, вчинила адміністративне правопорушення.
Суб'єкти адміністративного правопорушення бувають індивідуальними
і колективними.
Колективні - юридичні особи та колективні утворення.
Індивідуальні - фізичні особи.
Ознаки індивідуального суб'єкта діляться на 2 групи:
1) загальні, кіт. повинно володіти будь-яка особа, яка притягається до адміні-
ністратівно відповідальності (досягнення 16 років, осудність).
2) спеціальні, що відображають
а) особливості праці або службового становища (посадова чи-
цо, водій, працівник підприємства торгівлі).
Б) минуле протиправну поведінку
(особа, що перебуває під наглядом, особа, раніше притягувався до
адміністративної відповідальності).
В) інші особливості правового статусу (особи без громадянства, во-
ськовослужбовців).
Ст. 14, 15, 16.
Суб'єктивним. З адміністративного правопорушення - це психиче-
ське ставлення суб'єкта до здійснюваного протиправному дії або
бездіяльності та її наслідків. Воно може бути виражене у формі умис-
ла і необережності. (Завдання № 6, 10, 12, стр. 195).
Ст. 11
Адміністративне правопорушення визнається вчиненим
умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний ха-
рактер своєї дії (бездіяльності) , передбачала її шкідливі наслідки-
вия і бажала їх або свідомо допускав настання цих наслідки-
вий.
Ст. 12
Адміністративне правопорушення визнається вчиненим не необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала наступ
шкідливих наслідків, але легковажно розраховувало на їх запобігати-
щення або не передбачала можливості настання, хоча повинна була і
могло їх запобігти.
Відмінність адміністративного проступку від пp в ступені гро-
ної небезпеки. П p тягнуть більш серйозні наслідки, ніж адміністра-
тивні проступки: (порушення правил дорожнього руху, що спричинили
аварію).
Іноді кримінальна відповідальність настає за вчинення по-
вторн адміністративного правопорушення і застосува. адм. покарання.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Адміністративна відповідальність "
8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
 1. Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
  4. Система адміністративного права
 2. це сукупність адмініст-ративно-правових інститутів і підгалузей. Адміністративне право складається з Загальної та Особливої частини. У Загальну частину включені такі інститути: 1. державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного
  Види адміністративної дієздатності:
 3. 1. повна, настає з 18 років 2. обмежена, з 16 років На адміністративну дієздатність впливає наявність у громадян певних захворювань - душевна хвороба, слабоумство. В силу зазначений-них обставин громадяни можуть бути визнані частково або повно-стю недієздатними. Ст. 20 Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправної дії чи
  Методи здійснення виконавчої влади
 4. 1. Поняття і види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За
  Адміністративні стягнення
 5. 1. Поняття і види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в
  Суб'єкти адміністративного процесу
 6. 1. Поняття і види адміністративного процесу. 2. Суб'єкти, що мають особистий інтерес у справі. 3. Особи і органи, що сприяють здійсненню провадження гл. 20 Кодексу про адміністративні правопорушення. 1. Суб'єкти адміністративного процесу - це сторона в про-процесі, що займає свій законний інтерес, своє право, оспорюване або нарушаемое іншою стороною. Одним із суб'єктів адміністративного
  Види і стадії адміністративного права
 7. 1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
   1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
 8.  Оскільки в нашій країні апеляція застосовувалася до 1917 року, то і основні теоретичні дослідження проблем, пов'язаних З інститутом апеляційного оскарження судових постанову припадають на часовий період - З 18б4года по 1917 рік. У правовій літературі Росії до 1917 року апеляція розглядалася як прохання сторони, яка вважає рішення суду першої інстанції у всьому або певною
   7. Джерела адміністративного права.
 9.  У юридичній літературі під джерелом адміністративного права розуміють зовнішню форму вираження його норм. Відомо, що за своїм змістом адміністративно-правова норма відрізняється від норм інших галузей права тим, що регулює відносини управлінського характеру. Нормами адміністративного права визначаються межі відповідного поведенід органів виконавчої влади, їх службовців,
   17. Комплектування посад державних службовців. Порядок проходження державної служби. Припинення державної служби.
 10.  Єдина номенклатура посад службовців припускає розподіл на 3 гркппи: керівники фахівці технічні виконавці За основу класифікації володіння владними повноваженнями. Допомагає вирішити питання про притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення службового правопорушення. Виділяють: адміністративно - допоміжний персонал функціональний посадових осіб
  Единая номенклатура должностей служащих предполагает деление на 3 гркппы: руководители специалисты технические исполнители За основу классификации обладание властными полномочиями. Помогает решить вопрос о привлечении к уголовной или административной ответственности за совершение служебного правонарушения. Выделяют: административно - вспомогательный персонал функциональный должностных лиц
© 2014-2022  ibib.ltd.ua