Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПраво → 
Господарське право України
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
ОНЮА Шпагралка по господарському праву України. 2011 2011

В шпаргалці по господарському праву України приведенням ВІДПОВІДІ на 65 запитань до екзаменів по господарському праву України

ОНЮА Шпагралка по господарському праву Україні2011 2011

В шпаргалці по господарському праву України пріведені ВІДПОВІДІ на 55 запитань до іспіту по крімінальному праву України

Волкобой І. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009 2009

Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина)

Лещенко О.А. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 2009

Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА

Невідомий Господарське право України. 2006 2006

Правова регламентація господарської ДІЯЛЬНОСТІ в наш час - у Период переходу до соціально орієнтованої рінкової ЕКОНОМІКИ винна спрямовуватіся на закріплення в законодавстві економічно обгрунтованих Принципів ее Функціонування в умів конкуренції .

Мельник О. О. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. Вівче. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 208 с. 2005

У Посібнику розглядаються найбільш значущі питання господа-
рювання. Видання містіть програму дісціпліні «Господарське право», методичні поради Щодо самостійного опанування студента-
ми матеріалу кожної тими. Подаються Практичні Завдання, питання для контролю знань студентов, Вирішення якіх дасть змогу закріпіті теоретичні знання з програми курсу. Видання містіть ПЕРЕЛІК ос-
новної та додаткової літератури, Використання Якої спріятіме на-
лежнях вивченню дісціпліні.
Розрахованій на юрістів, вікладачів, студентов, а такоже ОСІБ, Які цікавляться правовою тематикою.

Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 275 с. 2004

У пропонованому Посібнику відповідно до програми курсу та на Основі чинного законодавства України висвітлено найважлівіші питання правового регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Розглянуто зокрема Такі проблеми: основи регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ; засади державного регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ; суб'єкти господарювання; майнові засади господарювання; господарські зобов'язання; юридична відповідальність суб'єктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ; захист прав І Закону інтересів суб'єктів господарювання; правове регулювання банкрутства; Правовий захист Економічної конкуренції; правове регулювання зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ; правове регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ; статус вільніх Економічних зон в Україні; правове регулювання прайси ФІНАНСОВИХ услуг; правові засади контролю господарської ДІЯЛЬНОСТІ.
Посібник Призначено для студентов Економічних спеціальностей Вищих Навчальних Закладів.

Ярошенко І. С. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. Вівче. дисц. - К.: КНЕУ, 2003. - 159 с. 2003

Навчально-методичний посібник Розроблення для Самостійної роботи студентов юридичного факультету. Его метою є Досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи и сутності ЦИВІЛЬНИХ процесуальних відносін, процесуального порядку захисту Майновий и особіст немайновіх прав и охоронюваних законом інтересів громадян, засвоєння студентами знань основних Принципів та норм Цивільного судочинства, змісту Цивільного процесуального кодексу України, харчування підвідомчості цивільних справах, регламентування прав и обов'язків ОСІБ, Які беруть участь у розгляді цивільних справах, забезпечення доказів и т. ін., підготовка до практичної ДІЯЛЬНОСТІ вісококваліфікованіх фахівців-правознавців. Розглянуті теоретичні та Практичні питання, Які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав; порядок РОЗГЛЯДУ и Вирішення цивільних справах у загально судах, безпосередній зв'язок норм права з їх практичним! Застосування відповіднімі органами. Видання Призначено для студентов Спеціальності «Правознавство» всех форм навчання и дозволяє самостійно опануваті програму навчального курсу Цивільного процесуального права.

Саниахметова Н.А. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000 2000

Рекомендовано до опублікування Вченою Радою Одеської національної юридичної академії.
Під редакцією доктора юридичних наук, завідуючої кафедрою підприємницького та комерційного права Одеської національної юридичної академії Саніахметової Н.А.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., Перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, .2005 - 592 с .200

У підручніку відповідно до програми курсу висвітлено основні правові Інститути Загальної Частини господарського права, а такоже питання правового регулювання в окрем Галузії господарювання (Особлива частина) на Основі Господарський кодекс України та нового Цивільного кодексу України, а такоже других нормативно-правових АКТІВ господарського законодавства України. Головну уваг зосереджено на правових харчуванням господарської ДІЯЛЬНОСТІ та управління нею.
Призначеня для студентов и аспірантів, Які вівчають курс господарського права, а такоже юрісконсультів, адвокатів, предпринимателей и всех, хто цікавіться харчуванням правового регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ.
Нормативні акти подано станом на 1 січня 2005 року.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua