Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України
СОДЕРЖАНИЕ:
ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011, 2011

В шпаргалці по господарському праву України приведени відповіді на 65 запитань до екзамену по господарському праву України

1 .Поняття та види господарської діяльності.
2.Основні напрями та форми участі держави у сфері господарювання.
3.Засоби державного регулювання господарської діяльності.
4.Напрями та форми реалізації державної економічної політики.
5.Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види.
7.Поняття, предмет і методи господарського права.
8.Господарське законодавство: поняття, ознаки та структура.
9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
11 .Правовий режим ліцензування господарської діяльності.
12.Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та ознаки.
13. Види суб'єктів господарського права.
14.Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права.
15. Підприємство як суб'єкт господарського права.
16.Правове становище казенного та комунальних унітарних підприємств.
17.Припинення діяльності суб'єкта господарювання.
18.Юридичний статус підприємств колективної власності.
19.Види та організаційні форми підприємств.
20 Порядок створення суб'єкта господарювання.
21. Державна реєстрація суб'єкта господарювання.
22 .Поняття і види господарських товариств.
23.Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст.
24.Майно і майнові права в господарському товаристві.
25.Поняття, види і правові засади діяльності акціонерних товариств.
26.Правове становище приватних, фермерських, орендних підприємств.
27.Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
28.Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище.
29.Товариство з додатковою відповідальністю: поняття і правове становище.
30.Повне товариство: поняття і правове становище.
31 .Командитне товариство: поняття і правове становище.
32.Господарські об єднання: поняття, види, правове становище.
ЗЗ.Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань).
34.Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
35.Поняття і види бірж.
З6.Правове становище товарної біржі.
37.Правила біржової торгівлі. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання.
З8.Правове становище фондової біржі.
39.Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.
40.Правове регулювання інноваційної діяльності.
41.Поняття і форми інвестицій.
42.Правове становище іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.
43.Порядок визнання суб'єкта господарювання банкрутом.
44.Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника.
45.Відкриття рахунків у банках України.
46.Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями.
47.Правове регулювання обігу готівки.
48.Відповідальність за неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.
49.Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
50.Особливості правового регулювання фінансової діяльності.
51 .Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.
52.3ахист прав суб'єктів господарювання при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.
54.Регулювання перевірок діяльності суб'єктів господарювання.
55. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
56.Особливості правового регулювання будівельної галузі.
57.Правове регулювання сільськогосподарської діяльності.
58.Правове регулювання господарської діяльності в сфері транспорту.
59.Господарські договори: поняття, види, порядок їх укладення та розірвання.
60.Особливості правового регулювання господарсько-торгівельної діяльності.
61.Комерційне посередництво у сфері господарювання.
62.Відшкодування збитків у сфері господарювання.
63. Штрафні та оперативно-господарські санкції.
64.Адміністративно-господарські санкції.
65. Правове регулювання перевезення вантажів.
Господарське право України:
  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011 - 2011 год
  2. Волкобой И.. Шпаргалки по Гражданскому праву Украины (общая часть), 2009 - 2009 год
  3. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 - 2009 год
  4. Невідомий. Господарське право України. 2006 - 2006 год
  5. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с. - 2005 год
  6. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с. - 2004 год
  7. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с. - 2003 год
  8. Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков "Одиссей" 2000 - 2000 год
  9. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с - .200 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua