Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України
СОДЕРЖАНИЕ:
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005

У посібнику розглядаються найбільш значущі питання господа-
рювання. Видання містить програму дисципліни «Господарське право», методичні поради щодо самостійного опанування студента-
ми матеріалу кожної теми. Подаються практичні завдання, питання для контролю знань студентів, вирішення яких дасть змогу закріпити теоретичні знання з програми курсу. Видання містить перелік ос-
новної та додаткової літератури, використання якої сприятиме на-
лежному вивченню дисципліни.
Розрахований на юристів, викладачів, студентів, а також осіб, які цікавляться правовою тематикою.

ЗМІСТ
ВСТУП
Тема 1Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства
Тема 2Підприємництво як різновид господарської діяльності
Тема 3Правова характеристика господарських організацій
Тема 4Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності
Тема 5Господарські зобов'язання
Тема 6Господарський договір
Тема 7Господарсько-правова відповідальність
Тема 8Правове регулювання відновленняплатоспроможності та банкрутства
Тема 9Правове регулюваннякредитно-розрахункових відносин
Тема 10Правове регулюваннязовнішньоекономічної діяльності
Тема 11Правове регулюваннявідносин оренди й лізингу
Тема 12Ціни та ціноутворення в сфері господарювання
Тема 13Біржова діяльність в Україні
Тема 14 Захист прав і законних інтересівсуб'єктів господарювання в Україні
Тема 15Правові засади обмеження монополізмуй захисту економічної конкуренції в Україні
Тема 16Господарські організації у праві інших держав
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Господарське право України:
  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011 - 2011 год
  3. Волкобой И.. Шпаргалки по Гражданскому праву Украины (общая часть), 2009 - 2009 год
  4. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 - 2009 год
  5. Невідомий. Господарське право України. 2006 - 2006 год
  6. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с. - 2004 год
  7. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с. - 2003 год
  8. Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков "Одиссей" 2000 - 2000 год
  9. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с - .200 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua