Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Тема 15Правові засади обмеження монополізмуй захисту економічної конкуренції в Україні


Поняття економічної конкуренції. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Антиконкурентні узгоджені дії. Антиконкурентні дії органів влади. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність. Недобросовісна конкуренція. Розгляд справ про порушення законодавства щодо конкуренції. Відповідальність за порушення законодавства про конкуренцію. Правовий статус Антимонопольного комітету України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 15Правові засади обмеження монополізмуй захисту економічної конкуренції в Україні"
 1. ЗМІСТ
  засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні 138 Тема 16. Господарські організації у праві інших держав 150 Термінологічний словник 154 Порядок і критерії оцінювання знань студентів з дисципліни під час поточного та підсумкового контролю 166 Список рекомендованої
 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  тематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами гос-подарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника. Повне товариство - товариство,
 3. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  тема і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимонопольних органів. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що анти-монопольне законодавство відносно нова галузь законодавства для нашої держави. В 1992 р. був прийнятий перший антимонополь-ний акт України -
 4. 2. Система господарського законодавства.
  темами. Перший розділ Господарського кодексу України (далі - ГК України) називається "Основні засади господарської діяльності" і складається з п'яти глав: 1) загальні положення; 2) основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання; 3) обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції; 4) господарська
 5. 7. Система господарського законодавства.
  темами. Перший розділ Господарського кодексу України (далі - ГК України) називається "Основні засади господарської діяльності" і складається з п'яти глав: 1) загальні положення; 2) основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання; 3) обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції;
 6. 106. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  засадах; відповідно до своєї компетенції, визначеної законами України, вносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції про систему міністерств, державних комітетів і відомств - органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, повноваження яких не можуть бути вищими за повноваження Кабінету Міністрів України, які вона має згідно з законами України; забезпечує
 7. ВСТУП
  засад зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарських відносин. Програму курсу розроблено так, щоб активізувати використання студентами знань, отриманих під час вивчення конституційного, адміністративного, цивільного та інших галузей права. Програму підготовлено з урахуванням положень норм чинного законодавства України в обсязі, необхідному для повного
 8. § 1. Цілі і завдання правового закріплення державної економічної політики
  тема господарювання, яка склалася, не відповідає потребам розвитку виробничих сил, що проявлялося в падінні темпів економічного зростання, несприйняття виробництвом досягнень науково-технічного прогресу, низькому життєвому рівні населення. Керівництво колишнього Радянського Союзу неодноразово намагалося реформувати ("вдосконалювати") господарські відносини та організацію управління економікою.
 9. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  тема адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела адіністративного права України та їхня характерис тика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративно го права. 7. Адміністративно-правові норми: поняття, види та особливості °* структури. 8. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Ук раїні. 9. Основні напрямки реформи
 10. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  тема нарушений таможенных правил // Сбор ник научных трудов юридического института ОГУ. - Одесса: ОДУ, 1996. 63. Кивалов С.В. Обжалование постановлений таможенного органа о наложении административного взыскания. - Одесса: Юри дический вестник, 1996. - № 2. 64. Кивалов С.В. Служба в таможенных органах как вид государ- 135 ственной службы Украины. - Одесса: Юридический вестник, 1996. - № 4. 65.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua