Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПраво → 
Цивільне право
ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО
  Шпаргалка з цивільного права України. 2011 2011

В шпаргалці по по цивільному праву України наведено відповіді на 155 питань до іспиту з цивільного права України.

ОНЮА Шпагралка по цівільному праву Україні2011 2011

В шпаргалці по цівільному праву України пріведені ВІДПОВІДІ на 121 запитання до іспіту по цівільному праву України

ОНЮА
ІСПИТ «Муніципальне право» 2011

ІСПИТ «Муніципальне право»

Меггс П. Б., Сергєєв А. П. Інтелектуальна власність. - М.: МАУП, 2000. - 400 с. 2000

У книзі професора Іллінойсського університету Пітера Меггс (США) і професора Санкт-Петербурзького державного університету Олександра Сергєєва (Росія) розглядаються загальні положення права інтелектуальної власності і коротко характеризуються його основні інститути - авторське і патентне право, правова охорона товарних знаків і інших засобів індивідуалізації, інститут комерційної таємниці та ін. Їх аналіз ведеться як з позицій вимог основних міжнародних угод у розглянутій області і прийнятого в світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності, так і з позицій російського законодавства та його відповідності міжнародним стандартам.
Робота написана на базі новітнього закордонного і російського законодавства, міжнародних угод, практики їх застосування, а також зарубіжного і російського досвіду охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Для юристів, що спеціалізуються на правову охорону інтелектуальної власності, а також осіб, які використовують об'єкти інтелектуальної власності, а також для творців творів науки, літератури і мистецтва; може бути корисною для студентів-юристів, адвокатів, суддів та інших осіб, які застосовують закон.

А.В. ВЛАСОВА СТРУКТУРА суб'єктивних цивільних прав 2000

Російська Федерація знаходиться на етапі становлення розвиненої ринкової економіки. Нові моделі економічних відносин вимагають ефективного правового забезпечення. З цієї причини в Росії кардинально змінюється цивільне законодавство, покликане врегулювати ці відносини на основі визнання рівності їх учасників, недоторканності власності, свободи договору, неприпустимість довільного втручання кого-небудь у приватні справи, необхідності безперешкодного здійснення цивільних прав, забезпечення відновлення порушених прав, їх судового захисту. У процесі створення правових основ ринкової економіки приймаються нові закони, як комплексного характеру, так і охоплюють окремі інститути цивільного права. Визначальним етапом сучасних перетворень в області цивільно-правового регулювання майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин стало прийняття Цивільного кодексу РФ. Основні положення нового кодексу будуть визначати подальший розвиток цивільно-правового законодавства Росії.

Кассо Л.А. Поняття про заставу в сучасному праві 2000
Відповідальність заставодавця в древнегерманском праві. Про вплив вотчинної записи на іпотеку в законодавстві Німеччини. Характер сучасного заставного права в Німеччині. Римське заставне право у Франції. Відмінні риси давньоруського заставного права. Вплив законодавства на подальший розвиток заставного права в Росії. Властивості заставного обтяження у чинному російською праві. Російська іпотека в проекті вотчинного статуту 1892
© 2014-2022  ibib.ltd.ua