Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право
СОДЕРЖАНИЕ:
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011

В шпаргалці по цивільному праву України приведені відповіді на 121 запитання до іспиту по цивільному праву України

1. Поняття зобов'язання, його характерні риси.
4. Заміна осіб у зобов'язанні.
2. Суб'єкти зобов'язання. Множінність осіб у зобов'язанні.
5. Об'єкт та зміст зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань.
3. Зобов'язання на користь третьої особи.
6. Зобов'язання договірні та позадоговірні. Конкуренція позовів.
7. Види зобов'язань.
10. Порука та гарантія.
8. Поняття видів забезпечення виконання зобов'язань.
11. Завдаток.
9. Неустойка.
12. Застава.
13. Притримання.
16. Поняття договорів та їх класифікація.
14. Припинення зобов'язань.
17. Укладення, зміна та розірвання договорів.
15. Відповідальність за виконання зобов'язань.
18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п
19. Права та обов'язки сторін за договором (Д.) купівлі-продажу (к-п).
22. Права споживачів у випадку придбання товарів (Т) неналежної якості, відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів (С)».
20. Момент виникнення права власності у покупця. Ризик випадкової загибелі майна. (ст.334)
23. Захист прав споживачів.
21. Відповідальність продавця за недоліки проданого майна та відсудження речі у покупця.
24. Договори купівлі-продажу укладені на майбутнє (форвардні, ф'ючерсні, опціон).
25. Поняття, загальна характеристика та особливості договору довічного утримання (догляду).
28. Поняття, загальна характеристика договору міни. Бартерна угода.
26. Договір ренти.
29. Поняття, загальна характеристика та значення договору поставки.
27. Поняття та загальна характеристика договіру (Д.) дарування.
30. Відповідальність постачальника (П.) за порушення умов договору поставки.
31. Поняття, загальна характеристика та особливості договору контрактації.
34. Сторони договору (Д.) майнового найму, їх права та обов'язки.
32. Постачання енергетичними та ін. ресурсами.
35. Розподіл обов'язків по ремонту орендованого майна. Наслідки проведеного поліпшення орендованого майна.
33. Поняття та різновиди договору (Д.) майнового найму (оренди).
36. Піднайом та суборенда. Права, обов'язки та відповідальність сторін.
37. Припинення договору майнового найму (оренди).
40. Договір побутового прокату (поняття та особливості).
38. Особливості оренди майна за ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».
41. Поняття договору (Д.) підряду. Відмінності Д. підряду від суміжних Д.
39. Поняття, зміст, суттєві умови, права та обов'язки сторін договору лізингу (Л.). Різновиди лізингу.
42. Суттєві умови договору (Д.) підряду. Права та обов'язки сторін за договором підряду.
43. Виконання договору (Д.) підряду. Випадки та умови дострокового розірвання Д. підряду.
46. Поняття, загальна характеристика та особливості договору (Д.) будівельного підряду.
44. Майнова відповідальність сторін за порушення умов договору (Д.) підряду.
47. Підстави укладення договору (Д.) будівельного підряду. Суттєві умови Д.
45. Договор (Д.) побутового підряду (ПП).
48. Права та обов'язки сторін за договором (Д.) будівельного підряду (б/п).
49. Загальна характеристика договорів *на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт*.
52. Характеристика транспортних договоров (Д.). Поняття, види, специфіка транспортних Д..
50. Підряд на проектні та пошукові роботи.
53. Поняття та зміст договору (Д.) перевезення вантажів (п/в).
51. Договір (Д.) позички.
54. Відповідальність сторін за договором (Д.) перевезення вантажів.
55. Особливості договору морського перевезення вантажів.
58. Поняття страхування. Основні страхові поняття.
56. Договір перевезення пасажирів та багажу
59. Зобовязання з обов'язкового страхування.
57. Договор транспортного експедирування (ТЕ).
60. Договори (Д.) по добровільному страхуванню.
61. Поняття, суттєві умови, форма договору зберігання.
63. Поняття та загальна характеристика договору комісії.
62. Поняття, значення, зміст договору доручення.
64. Форма, порядок укладання, зміст договору комісії.
65. Договір факторингу.
67. Порядок та форми розрахунків в Україні.
66. Договір управління майном.
68. Безготівкові розрахунки, їх різновиди та особливості.
69. Вексель: поняття та види. Розрахунки векселями.
71. Поняття, сторони та предмет договору позики.
70. Кредитний договір: поняття, зміст, порядок укладання, суттєві умови.
72. Форма, права та обов'язки сторін по договору позики.
73. Авторський договір. Поняття та загальна характеристика.
74. Сторони авторського договору, їх права та обов'язки.
75. Види авторських договорів та їх зміст.
76. Загальна характеристика договорів на використання об'єктів промислової власності.
77. Види ліцензійних договорів та їх специфіка.
78. Суттєві умови ліцензійних договорів.
81. Загальні положення про зобов'язання щодо спільної діяльності.
79. Права та обов'язки сторін за ліцензійним договором.
80. Договір простого товариства.
82. Установчий договір, як різновид договору про сумісну діяльність.
84. Поняття зобов'язань із заподіяння шкоди. Умови їх виникнення.
83. Договір комерційної концесії.
85. Елементи зобов'язання із заподіяння шкоди.
86. Система деліктів.
87. Моральна (немайнова) шкода.
88. Умови і порядок відшкодування моральної шкоди. (см. 87)
89. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника.
94. Відшкодування шкоди, заподіяної адієздатними особами.
90. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади державних та громадських організацій.
91. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.
92. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.
відповідальність за шкоду, завдану малолітніми,
93. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми та недієздатними.
95. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг.
96. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок злочину.
97. Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну спільно кількома особами. (ст.1190 ЦК).
99. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
98. Особливості відшкодування при ураженні здоров'я і заподіянні смерті громадянинові.
100. Зобов'язання, що виникають із рятування майна організації.
104. Ведення чужих справ без доручення.
101. Зобов'язання з безпідставного придбання та збереження майна.
102. Зобов'язання, , які виникають з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.
103. Зобов'язання, які виникають з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.
105. Поняття спадкування. Суб'єктний склад правовідносин спадкування.
109. Заповідальний відказ.
106. Час та місце відкриття спадщини. Юридичне значення відкриття спадщини.
107. Спадкування за законом. Розподіл майна померлого між спадкоємцями.
108. Спадкування за заповітом.
110. Коло спадкоємців, що мають право на обов'язкову частку у спадщині.
111. Усунення від спадщини.
112. Прийняття спадщини.
113. Поняття відмови від спадщини. Наслідки відмови.
114. Спадкова трансмісія.
115. Спадковий договір.
116. Заповіт подружжя.
117. Заповіт за умовою. Секретний заповіт.
118. Охорона спадкового майна.
119. Черговість закликання до спадкування.
120. Оформлення права на спадщину.
Цивільне право:
  1. Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА
    . ЭКЗАМЕН «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» - 2011 год
  3. Мэггс П .Б ., Сергеев А .П .. Интеллектуальная собственность . - М .: Юристъ ,2000. - 400 с . - 2000 год
  4. А.В. ВЛАСОВА. СТРУКТУРА СУБЪЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА - 2000 год
  5. Кассо Л.А.. Понятие о залоге в современном праве - 2000 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua