Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

48. Права та обов'язки сторін за договором (Д.) будівельного підряду (б/п).


(§3 гл.61 ст.875-886) Зміст Д. становить сукупність прав та обов'язків сторін. Відповідному обов'язку однієї сторони кореспондує відповідне право іншої і навпаки. Основним обов'язком підрядника є обов'язок здійснити будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи. При цьому, він зобов'язаний: виконати роботи відповідно до проектної документації; повідомити замовника про виявлені в ході будівництва не враховані проектною документацією роботи і необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису; надати матеріально-технічне забезпечення будівництва, якщо інше не встановлено Д. б/п; укласти Д. страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт, якщо інше не встановлено Д. б/п; своєчасно усунути недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з його вини (або субпідрядника) за свій рахунок; здати об'єкт у встановлений строк підряднику.
Замовник зобов'язаний: своєчасно надати підрядникові будівельний майданчик у разі нового будівництва або забезпечити фронт робіт на об'єктах, що підлягають реконструкції або технічному переоснащенню; передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладено на підрядника; сприяти підрядникові в забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні ін. послуг; організувати та здійснити прийняття результату виконаної роботи; оплатити роботу підрядника. Замовник має право здійснювати контроль та нагляд за будівництвом (ходом і якістю виконуваних підрядником робіт, дотриманням строків їх виконання, правильністю використання підрядником матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність підрядника). Організує та здійснює прийняття результату виконаної роботи замовник своїм коштом, якщо інше не встановлено Д. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за Д.
б/п, або, якщо це передбачено Д., - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Якщо замовник попередньо прийняв окремі етапи робіт, то він несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, якщо Д. б/п передбачено виконання робіт на ризик підрядника. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Д. мети і яке не може бути усунено підрядником, замовником або третьою особою. У разі невиконання або неналежного виконання замовником обов'язків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "48. Права та обов'язки сторін за договором (Д.) будівельного підряду (б/п)."
 1. 56.Особливості правового регулювання будівельної галузі.
  права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін
 2. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  права контролю банку за цільовим використанням кредиту. Видача кредиту проводиться одноразово, щоденно або в інші строки, визначені в кредитному договорі, виходячи з потреби в кредиті. Довгострокові кредити можуть надаватися в міру виконання будівельно-монтажних робіт і здійснення затрат (поетапно). Підприємствам із постійним циклом виробництва, а також позичальникам з добрим фінансовим станом,
 3. № 20. Види договорів.
  права і обов'язки). 2. Оплатні (стороні одержують плату) та безоплатні (дарування) 3. У залежності від того з якого моменту угода вважається укладеною: реальні (однієї угоди не досить, необхідна ще і передача речі, наприклад, займ); консенсуальні (досить досягти угоди по всіх істотних умовах, наприклад, купівля-продаж); 4. Іменні (перелічені назви у ЦК - 19 штук, крім того з прийняттям
 4. 42. Суттєві умови договору (Д.) підряду. Права та обов'язки сторін за договором підряду.
  підряду є як сама робота (Р.) (виготовлення, обробка, переробка, ремонт речі), так і її результат. Тому найважливішою характеристикою предмета є якість. Вимоги до якості Р. встановлено в ст.857 ЦК: Р., виконана підрядником (П.), має відповідати умовам Д. підряду, а в разі їх відсутності або неповноти вимогам, що звичайно ставляться до Р. відповідного характеру; виконана Р. має відповідати якості,
 5. 44. Майнова відповідальність сторін за порушення умов договору (Д.) підряду.
  права вимагати плати за роботу. Підрядник має право на плату, якщо знищення предмета договору підряду або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу, переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання роботи або якщо таке знищення чи неможливість закінчення роботи сталися після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи
 6. 47. Підстави укладення договору (Д.) будівельного підряду. Суттєві умови Д.
  сторін без поважних причин, передбачених Д., відмовляється від укладення Д., інша сторона має право звернутися до господарського суду про відшкодування завданих збитків. До поважних причин належать обставини непереборної сили, істотні зміни умов Д. замовником, недоцільність або неможливість інвестування коштів у будівництво об'єкта та ін. обставини, якщо їх обумовлено в переддоговорному
 7. 57. Договор транспортного експедирування (ТЕ).
  права та обов'язки сторін, які визначаються законом і домовленістю між сторонами за договором. Експедитор має право на одержання від клієнта плати за надані послуги. Розмір плати визначається договором, якщо інше не встановлено законом. Якщо розмір плати не встановлено, клієнт повинен виплатити експедитору розумну плату (ст.931). Експедитор має право відкласти виконання своїх обов'язків за
 8. Словник-довідник
  права їх використання у господарському обігу такої фізичної чи юридичної особи, з дальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їх якісних або кількісних характеристик. Вклад учасників та засновників господарського товариства - будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами,
 9. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  права власності на засоби виробництва та різноманітність організаційно-правових форм господарювання обумовлюють розмежування господарських договорів за певними критеріями. У відповідності до певних критеріїв розрізняють наступні види господарських договорів: За предметною ознакою та видом господарської діяльності: договори на передачу майна у власність (повне господарське відання, оперативне
 10. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  права, яке має застосовуватись до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), застосовується право країни, де заснована, має своє місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка є: продавцем - у договорі купівлі-продажу; наймодавцем - у договорі майнового найму; ліцензіаром - у ліцензійному договорі про використання виключних або аналогічних прав; охоронцем - у договорі
© 2014-2021  ibib.ltd.ua