Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПраво → 
Теорія держави і права
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
  Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011 2011

В шпаргалці з теорії держави і права України наведено відповіді на 30 питань до іспиту з теорії держави і права України.

  Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011 2011

В шпаргалці з теорії держави і права України наведено відповіді на 87 запитань до іспиту з теорії держави і права України.

ОНЮА Шпагралка по праву України 2011 2011

В шпаргалці по праву України пріведені ВІДПОВІДІ на 48 запитань до іспіту по праву України

ОНЮА Квитки з державного права 2011 2011

У квитках по грсударственному праву педставлени відповіді на 28 питань до іспиту з державного права

ОНЮА Шпагралка по дісціплінні держава і право 2011 2011

В шпаргалці по дісціпліні держава і право пріведені ВІДПОВІДІ на 60 запитань до іспіту

ОНЮА Шпагралка з теорії держави і права 2011 2011

В шпаргалці з теорії держави і права представлені відповіді на 53 питання до іспиту з теорії держави і права

ОНЮА Історія вітчизняного держави і права. Екзаменаційні відповіді 2011 2011

В шпаргалці з історії держави і права наведено відповіді на 59 запитань до іспиту з історії держави і права.

ОНЮА Контрольна робота з історії держави і права 2011 2011

З найдавніших часів людей цікавило питання, що таке держава і право, яким чином відбулося з виникнення. Цікавило, перш за все, тому, що держава і право і в древньому й у сучасному світі, так чи інакше, стосуються кожної людини.

ОНЮА Квитки з державного права 2011 2011

У квитках по грсударственному праву педставлени відповіді на 28 питань до іспиту з державного права

ОНЮА Шпаргалки з теорії держави і права 2011

Шпаргалки з теорії держави і права

Скакун О.Ф. Теорія держави и права 2001

Держава і право у своєму розвітку вплівають на Юридичним науку, яка Постійно збагачується. З'являються Нові або ускладнюються існуючі правові Інститути и Явища (іпотека, застава, траст, приватизація, комерціалізація ТОЩО). Вінікають Нові суб'єкти права (банки, акціонерні товариства, Комерційні структурованих ТОЩО). Розширюють СФЕРИ Цивільного обороту. Зростають права громадян. Усе це стімулює з'явиться на дереві юридичного знання новіх наукових напрямків.

Венгеров А.Б. Теорія держави і права 2000
Підручник, написаний в со-відповідності з курсом «Теорія держави і права» для юридичних вузів , якісно відрізняється від виходили раніше книг з цієї дисципліни. Зберігаючи все те цінне, що напрацьоване в теоретико-правової думки за попередні роки, автор водночас рішуче відходить від вульгаризували догм і методів, суттєво оновлює і переосмислює питання виникнення, розвитку та функціонування держави і права.
Книга, присвячена сучасній теорії держави і права, містить ряд принципово нових тем. Вперше на високому теоретичному рівні осмислені і з-ложени питання нових державно-правових процесів сучасного російського суспільства. Так-ється характеристика громадянського суспільства в його співвідношенні з правом і державою.
Для сту-дента, аспірантів, викладачів і науковців юридичних вузів.
Омельченко О.А. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с 2000

Підручник містить перш за все суму понять, відомостей і фактів, важливих для юридичної освіти та формування професійної юридичної культури. Його метою ніяк не було, боронь Боже, «навчити розумінню історії», «прониканню в сенс історії права» і т.п. Це завдання спеціального історичного, історико-правового знання. Разом з тим підручник - це допомога в розумінні коренів розвитку сучасних правових традицій і походження сучасної політичної та правової культури, в тому числі переважно європейської політичної та правової культури, в якій сьогодні протікає професійна юридична діяльність.

Мойса Олександра Валеріївна КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ: ДИПЛОМНА РОБОТА 1999

Дипломна робота з державного управління та міжнародно-правовим відносинам.

Чичерін Б.М. Курс державної науки. Том I. Загальне державне право 1894
Істота і основні елементи держави Істота держави Державна мета Закон Громадяни Державна влада Верховна влада Ставлення держави до інших спілкам Походження і руйнування держав Державний устрій Образи правління Патріархія Вотчина Вільна громада Теократія Чистий монархія Аристократія Демократія Змішана республіка Обмежена монархія Складні держави Права та обов'язки громадян Право громадянства Особисті права громадян Політичні права громадян Обов'язки громадян Корпорації Сословия Ставлення держави до церкви Законодавство і суд Види законів Законодавство Судова властьСудоустройство і судочинство Управління Завдання управління Ставлення управління до закону і суду Посади і служба Організація управління Місцеві органи Центральне управління Військове управління Фінансове управління Іноземні справи Внутрішні справи
Чичерін Б.М. Курс державної науки. Том II. Наука про суспільство або соціологія 1894
Істота і основні елементи суспільства Поняття про суспільство Елементи суспільства Юридичне будова суспільства Ставлення суспільства до держави Природа і люди Країна Народонаселення Природні союзи Економічний побут Початок економічної діяльності Виробництво Оборот Розподіл доходу Прибуток підприємця Споживання Громадські класи Духовні інтереси Релігія Наука Мистецтво Звичаї Виховання Історичний розвиток Поняття про розвиток Народність в історії Закони розвитку людства Громадські ідеали
Чичерін Б.М. Курс государсmтвенной науки. Том III. Політика 1894
Підстави політики Політика як наука Політика і право Політика і моральність Поділ політики Державотворення Способи походження держав Територіальна політика Політика народності Політика державного устрою Походження образів правління Політика чистої монархії Політика аристократії Політика демократії Змішана республіка Обмежена монархія Складні держави Політика законодавства Перекази і прогрес Реформи і революції Загальне законодавство і місцеве Види і способи обговорення законів Політика управління Сили держави Затвердження законного порядку Піклування про добробут Духовні інтереси Централізація і місцеве самоврядування Політика партій Партії в державі Організація партій Способи дії партій Опечатки і недогляди
С.С. Алексєєв Теорія держави і права

Останнім часом вийшла в світ ціла серія підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, інших видань з теорії держави і права. У них досить грунтовно, нерідко - на високому науково-літературному рівні, висвітлюються основні питання цієї дисципліни, осмислюються глибокі зміни, що відбуваються у світі, особливо на території колишнього Радянського Союзу.

Проте, при всій великій кількості і різноманітності літератури з теорії держави і права, я б порекомендував Вам, читачу, звернути підвищену увагу саме на цю книгу. Чому?

По-перше, тому, що перед Вами не збірка теоретичних матеріалів з питань правової теорії (що інший раз трапляється з книгами, названими підручниками), а саме підручник, що втілив багаторічний досвід викладання теорії держави і права в одному з найбільших юридичних вузів країни. У ньому сприйняті і розвинені багато методичні прийоми, способи викладу складних проблем теорії держави і права, перевірені досвідом і часом, сувора логічна послідовність і ясність викладу, чіткі і короткі наукові визначення, ілюстрації теоретичних положень схемами та прикладами з сучасного конституційного та галузевого законодавства.

По-друге, пропонований Вашій увазі підручник відрізняється сучасністю. Він відповідає на питання, висунуті самим життям нашого російського суспільства: про розвиток і зміцнення російської державності, про визнання безперечного пріоритету прав, свобод людини і громадянина, про принцип поділу влади і його послідовної реалізації, про становлення сучасної ринкової економіки, громадянського суспільства і правової держави , про зміну суспільної та індивідуальної свідомості в сучасних умовах, ряд інших - настільки ж важливих і актуальних для нашої Вітчизни, його сьогодення і майбутнього.

Всі ці проблеми розглядаються і викладаються в підручнику на рівні сучасної науки, вільної від ідеологічної апологетики, упередженості, кон'юнктури, закостенілих догм. Разом з тим, зберігаючи досягнення нашого вітчизняного правознавства, автори підручника не йдуть на полегшені рішення - зовні привабливі, але часом складаються лише в гучних словах або в перестановці слів.

Так, автори підручника не піддалися спокусі створити враження нібито нового підходу в науці, що складається в тому, щоб дисципліну «держава і право» іменувати впередь «право і держава» (на жаль, таке новаторство, що не стало предметом обговорення серед викладачів і вчених, сприйнято навчальною програмою). Тим часом, якщо не зводити поняття держави до вузькокласовим догмам, бачити в ньому не «класову машину», а вираз політично організованого суспільства, то спочатку, до розгляду спеціальних юридичних питань, необхідно усвідомити більш загальні питання - про суспільство, організованому в державу.

І нарешті, по-третє, пропонований Вашій увазі підручник націлений не тільки на те, щоб викласти основні проблеми держави і права в їх сучасному розумінні, а й підготувати студентів і всіх, хто вивчає правознавство до майбутньої ним важкою роботі - засвоєнню всієї суми складних юридичних знань. Тому відповідно з даними науки і багаторічним досвідом викладання в підручнику докладно розглядаються такі важливі для вивчення юридичних дисциплін питання, як галузі права, законодавство та його система, кодифікація, юридична техніка і багато інших, без засвоєння яких подальша робота над конституційним правом, цивільним правом , кримінальних, трудових та іншими галузями виявиться важкою і малопродуктивною.

Так що перед Вами - добротний підручник. Він, поза сумнівом, виявиться надійною підмогою при вивченні однієї з найскладніших політико-юридичних дисциплін.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua