Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права
СОДЕРЖАНИЕ:
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011

В шпаргалці по дисциплині держава і право приведені відповіді на 60 запитань до іспиту

2. Держава, поняття, ознаки
3. форми держави
4.Основні види державного устрою
5. Основні види державного режиму
Поняття права та основні ознаки
Право як особливий вид соціальних норм
Норма права: поняття та ознаки. 12.Структура правової норми
Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права.
Систематизація законодавства
Система права та її структура
10.Застосування норм права
Тлумачення права: поняття, види та способи
Правовідносини: поняття і структура
. Юр.факти, види і їх значення
Правомірна поведінка та її види
Правопорушення як підстава юридичної відповідальності
Склад правопорушення, зміст його елементів
Загальне поняття юридичної відповідальності, її види та заходи
Цив. право У
Право власності, зміст та форми
Об'єкти цивільно-правових відносин
Фізичні особи як суб'єкти цивільно-правових відносин
Юр.особа
Порядок та способи виникнення юр.осіб
Поняття та способи припинення юр.осіб
Поняття, ознаки та умови дійсності правочину. Види
Недійсність правочинів, види
Представництво, поняття, сфера та межі дії, види.
Поняття, форми і строк довіреності
Зобов'язання, структура
Укладення договору
Способи забезпечення виконання зобов'язань
Способи припинення цив. зобов'язань
Підстави та умови ц-п від-ті, збитки
Види ц-п від-ті
. Шлюб: поняття, ознаки, умови, порядок укладання
Особисті та майнові права і обов'язки подружжя.
Труд.право У
Труд.договір, умови та види
Види змін умов труд.договору
Припинення труд.договору
Розірвання труд.договору працівником
Розірвання труд.договору власником
Поняття і види робочого часу
Правове регулювання надурочних робіт
Поняття та види часу відпочинку
Відпустки: поняття, види та порядок надання
Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень
Заохочення
Поняття, умови та види мат. від-ті
Труд.спори, види, порядок вирішення
Поняття і підстави адміністративної відповідальності.
Види адміністративних стягнень та їх зміст.
Поняття і структура кримінального права України
Поняття злочину, його ознаки та види
Складу злочину та зміст його елементів
Покарання та його мета. Види покарань
Обставини, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння
Стадії вчнення умисний злочин
Поняття та види співучасті у злочині
Теорія держави і права:
 1. Шпаргалка по теории государства и права Украины. 2011 - 2011 год
 2. Шпаргалка по теории государства и права Украины. 2011 - 2011 год
 3. ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011 - 2011 год
 4. ОНЮА. Билеты по государственному праву 2011 - 2011 год
 5. ОНЮА. Шпагралка по теории государства и права 2011 - 2011 год
 6. ОНЮА. Історія отечественного государства и права. Экзаменационные ответы 2011 - 2011 год
 7. ОНЮА. Контрольная работа по истории государства и права 2011 - 2011 год
 8. ОНЮА. Билеты по государственному праву 2011 - 2011 год
 9. ОНЮА. Шпаргалки по теории государства и права - 2011 год
 10. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права - 2001 год
 11. Венгеров А.Б.. Теорія держави і права - 2000 год
 12. Омельченко О.А.. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2 т. Издание третье, исправленное. Т. 1-М.: ТОН - Остожье. - 528 с - 2000 год
 13. Мойса Александра Валерьевна. КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ И ГАРАНТИИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДИПЛОМНАЯ РАБОТА - 1999 год
 14. Чичерин Б.Н.. Курс государственной науки. Том I. Общее государственное право - 1894 год
 15. Чичерин Б.Н.. Курс государственной науки. Том II. Наука об обществе или социология - 1894 год
 16. Чичерин Б.Н.. Курс государсmтвенной науки. Том III. Политика - 1894 год
 17. С.С. Алексеев. Теорія держави і права - год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua