Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Загальне поняття юридичної відповідальності, її види та заходиЮридична відповідальність має перспективний характер, бо становить обов'язок найкращим чином виконувати покладені й прийняті на себе функції, пов'язані з роботою, службою, посадою, реалізовувати оптимально свою компетенцію, використовуючи для цього всі праводозволені можливості й засоби. Позитивна відповідальність включає визнання потенційної можливості відповідати за свої дії, в разі їх неправомірності нести за них покарання.
Ретроспективна юридична відповідальність - тут відповідальність виступає як пере терпіння невигідних правових наслідків. Вона має характер ретроспективної соціальної відповідальності за ту, що вже сталася, неправомірну, протиправну поведінку. Юридична відповідальність у цьому розумінні є реакцією держави на вчинене протиправне діяння, яка виявляється у негативній оцінці вчиненого і в примусі правопорушника до виконання вимог права незалежно від його волі і бажання.
Отже, юридична відповідальність має державно-примусовий характер, вона полягає в застосуванні до правопорушника юридичних санкцій, що містять певні позбавлення та обмеження особистого, майнового та іншого характеру.
Зокрема, за межами наслідків, з якими пов'язана юридична відповідальність, що виконує поряд з іншими й функцію правовідновлення, лежать ще деякі інші види невигідних правових наслідків, котрі не є відповідальністю і проявляються лише у правовідновленні, у визнанні вчинених актів недійсними.
Правовідновлення може мати місце в межах відповідальності, у зв'язку з нею і поза межами відповідальності незалежно від неї. Відповідальність має певну мету. Цілі юридичної відповідальності:
1.Правоохоронна, тобто охорона від будь-яких посягань:(прав та свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією країни; прав та охоронюваних законом інтересів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності)
2.Правовідновлення, тобто відновлення порушених прав.
3.Виправлення та перевиховання правопорушників.
4.Попередження правопорушень.
5. Зміцнення законності, правопорядку, підвищення правової культури.
Функції юридичної відповідальності такі: правозабезпечувальна; стримувальна; карна; правовідновна; попереджувальна; соціально-виховна.
Принципи юридичної відповідальності: встановлення відповідальності лише за конкретні винні вчинки учасників суспільних відносин, нормативно визначені у законі; чітке нормативне визначення в законах виду та меж відповідальності; справедливість; покарання. Відповідальність - це певні специфічні правовідносини. Існує 2 типи правовідносин:
1) Відповідальність як покарання за скоєне правопорушення;
За такого роду правовідносинами на правопорушникові лежить обов'язок понести покарання згідно із санкцією порушеної ним юридичної норми, а на посадовій особі - відповідно право-обов'язок застосувати до нього передбачений санкцією вплив (покарання).
2) Відповідальність як відшкодування завданої правопорушенням шкоди.
За цими правовідносинами на правопорушника покладається обов'язок відшкодувати повністю чи частково шкоду, яку він завдав своїм неправомірним діянням тим суб'єктам, з якими знаходився у певних правових відносинах.
Види юридичної відповідальності: кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, майнова або цивільно-правова, майнову (за трудовим правом).
Дисциплінарна, адміністративна і кримінальна відповідальність мають особистісний характер, тобто суб'єктами їх (що притягаються до відповідальності) можуть бути окремі (фізичні) особи-громадяни чи службові особи.
Матеріальна та майнова відповідальність можуть бути особистісними (відповідальність окремих громадян чи працівників за шкоду, заподіяну підприємству, організації чи громадянинові) і колективними (колективна матеріальна відповідальність, майнова відповідальність організацій).
Майнова (цивільно-правова) відповідальність може мати карний, штрафний характер (неустойка, штраф) і відшкодувальний.
За своєю суттю заходи, через які реалізується юридична відповідальність, поділяються на 3 групи: моральні, майнові, особисті.
Моральні заходи (морального змісту) юридичної відповідальності:
кримінальна відповідальність - громадська догана;
адміністративна відповідальність - попередження;
дисциплінарна відповідальність - догана;
Майнові заходи юридичної відповідальності:
кримінальна відповідальність - виправні роботи без позбавлення волі; штраф;
адміністративна відповідальність - штраф; конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення дисциплінарна відповідальність - заходів майнового характеру не передбачає;
матеріальна відповідальність - покриття заподіяної шкоди в обмеженому\повному розмірі;
майнова відповідальність - обов'язок відшкодувати завдані збитки; неустойка, штраф; стягнення майна в доход держави або потерпілої сторони;
майнова (за трудовим правом) відповідальність - покладення обов'язку відшкодувати збитки
Особисті заходи юридичної відповідальності:
кримінальна відповідальність - позбавлення волі; позбавлення права займати певні посади адміністративна відповідальність - позбавлення спеціального права, наданого громадянинові; дисциплінарна відповідальність - звільнення;
конституційна відповідальність - імпічмент; дострокове припинення повноважень;
18.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Загальне поняття юридичної відповідальності, її види та заходи"
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  загальними зусиллями всіх співучасників, злочин - це результат їх спільної діяльності. Співвиконавцем - особа, яка безпосередньо або шляхом використання інших осіб, що не є суб'єктами злочину, вчинила конкретний злочин. Організатором - особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням чи підготовкою; особа, що створила організовану групу чи злочинну організацію або керувала
 2. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  загальним, родовим і безпосереднім. Об'єктивна сторона проступка характеризує його зовнішню сторону і включає: протиправне діяння, шкідливі наслідки, причинний зв'язок між діянням і наслідками, місце, час, спосіб, обстановку, знаряддя вчинення проступку та ін. При цьому слід мати на увазі, що більшість адміністративних проступків характеризуються "формальним" складом, тобто для об'єктивної
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  загального правового статусу, що відзначається Конституцією України, міжнародними договорами, а також іншими актами законодавства України. Права і обов'язки громадян, що закріплюються адміністративним правом України, в основному похідні від конституційних. Вони конкретизуються у законах та підзаконних актах. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян має відбутися шляхом
 4. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  загальне ставлення держави до міжнародного права,його прогресивного розвитку і дотримання принципів і норм; б) уявлення про характер міжнародного права і його соціально-політичної ролі у функціонуванні суспільства і держави; в) принципи і норми, що держава виробила в процесі своєї зовнішньополітичної діяльності, і за впровадження яких у міжнародне право вона виступає; г) розуміння принципів і
 5. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів - галузь міжнародного права
  загальне правило, якого повинні дотримуватися в подібних ситуаціях. Що ж стосується особливої юридичної чинності, котрою дійсно володіють закони, то цілком логічно, що дана сфера має особливу потребу в тому, щоб діючі в ній настанови відрізнялися категоричністю і непорушністю. Найбільш уживаним останнім часом став термін «міжнародне гуманітарне право». У той же час існує ряд учених, які
 6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  загального обсягу. Ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції з певного товару (товарів) та/або з певною країною (групою країн) упродовж періоду дії режиму ліцензування з цього товару (товарів). Ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене право на експорт (імпорт) упродовж установленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та
 7. § 8. Юридична техніка
  загальнішими прийомами і правилами юридичної техніки є: 1) юридична термінологія; 2) юридичні конструкції; 3) форма нормативного акта, прийоми і правила викладу його змісту. Юридична термінологія - це система юридичних термінів, тобто словесних позначень понять, що використовуються при викладі змісту закону, іншого нормативного акта. Вона припускає так звану термінологічну уніфікацію:
 8. § 2. Нормативні актигосподарського законодавства:поняття і види
  загальнотеоретичному понятті «нормативний акт». Нормативний акт господарського законодавства являє собою офіційний письмовий документ компетентного органу держави, який є джерелом норм господарського права, тобто встановлює (змінює) або припиняє норми господарського права. Норма господарського права - це елемент системи комплексної галузі господарського права. Нормативний акт діє як елемент
 9. § 1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності
  загальних правозахисних державних органів, функцією яких є саме застосування господарських санкцій. За змістом господарсько-правова відповідальність загалом є матеріальною і застосовується у формі певної системи майнових (економічних) санкцій, передбачених або дозволених нормами господарського законодавства. Суб'єкти господарювання (як господарські організації, так і громадяни-підприємці) можуть
 10. Поняття екологічного права України
  загальними для всієї держави. Законодавчі акти в минулому часто відсилали до нормативних актів різної юридичної сили. Фактично ж регулятором суспільних відносин у галузі охорони дов-кілля раніше (та й тепер) виступали саме останні. Таке явище небезпечне як дискре-тизацією законів, так і можливістю обмеження їх дієвості в процесі нормотворчості. Видається навіть небезпечним, коли в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua