Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Цив. право УЦив.право є складовою частиною права в цілому, одна з його галузей. Тому можна сказати, що цив.праву властиві такі риси і характеристики, які властиві праву взагалі. Цив.право - це сукупність норм, тобто правил поведінки, встановлених або визнаних і підтримуваних державою. Цив.право забезпечує регулювання певної сфери відносин: відносини власності, товарно-грошового обігу, сфери особистого життя громадян, їх творчої та інтелектуальної діяльності.
Отже, цив.право - це сукупність правових норм, які регулюють майново-вартісні та особисті немайнові відносини на засадах юр.рівності сторін.
Предметом тієї чи іншої галузі права є певне коло суспільних відносин. Предметом цив.права є:
- особисті немайнові відносини;
- майнові відносини;
-відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності.
Особисті немайнові відносини, що становлять предмет цив.права, завжди проявляються у вигляді суб'єктивних цив.прав. Вони виражають не потенційну, а реальну можливість особи бути їх носієм. Ці відносини виникають насамперед з приводу благ, що забезпечують природне існування людини, і благ, що забезпечують її соціальне буття.
Майнові відносини - це конкретні вольові відносини з приводу належності, використання чи переходу нерухомого і рухомого майна та інших мат.благ від одного суб'єкта до іншого.
За змістом вони поділяються на:
- відносини власності та відносини, що виникають при володінні та (або) користуванні чужим майном;
- відносини, що складаються у сфері товарообігу.
Відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності поділяються на відносини, що регулюються нормами авторського права, суміжних прав, прав на наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промисловий зразок та інші об'єкти творчості.
Метод цивільно-правового регулювання - це сукупність специфічних правових засобів і прийомів впливу на учасників цив.відносин, що хар-ся юр.рівністю сторін, а також наданням останнім можливості врегулювання цих відносин на їх розсуд. Якщо предмет цивільно-правового регулювання відповіає на запитання, які суспільні відносини регулюються цив.правом, то метод цивільно-правового регулювання - на запитання, яким чином відповідні суспільні відносини ним регулюються.
Цивільно-правовий метод хар-ся юр.рівністю сторін, автономністю їх волі та їх майновою самостійністю; диспозитивністю (правом сторін самостійно визначати хар-р своїх відносин у межах чинного законодавства); особливим способом вирішення спорів між учасниками цив.правовідносин; наявністю майнової відповідальності сторін.
Такі риси методу цивільно-правового регулювання в сукупності забезпечують вплив цивільного права на майнові та особисті немайнові суспільні відносини, які становлять предмет цив.права.
50.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Цив. право У"
 1. Представництво, поняття, сфера та межі дії, види.
  цив.дієздатність, яка не досягла повноліття) Представник (фіз.та юр.особа) Третя особа, яку представляє представник. За змістом правовідносин представництва поділяють на внутрішні і зовнішні. До внутрішніх правовідносин належать правовідносини між представником та особою, яку представляють, тобто правовідносини, що безпосередньо призводять до представницької діяльності (на підставі договору
 2. Поняття та види співучасті у злочині
  цивільно-правових відносин 21. Фізичні особи як суб'єкти цивільно-правових відносин 47. Юр.особа 23. Порядок та способи виникнення юр.осіб 24.. Поняття та способи припинення юр.осіб 25. Поняття, ознаки та умови дійсності правочину. Види 26. Недійсність правочинів, види 52. Представництво, поняття, сфера та межі дії, види. 28. Поняття, форми і строк довіреності 29. Зобов'язання, структура 51.
 3. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку. На нетто-основі, як правило, відображаються доходи і витрати, що виникають у результаті: а) реалізації та переоцінки балансової вартості цінних паперів, придбаних для здійснення торгових операцій; б) реалізації цінних паперів у портфелі на продаж; в) операцій в іноземній валюті.
 4. 3. Порядок формування статутного капіталу банку.
  право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв або акцій і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено. Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня. Відповідно до частини п'ятої статті 32 із змінами внесеними згідно із
 5. 1. Структура капіталу банку
  правовими актами НБУ. Основним призначенням регулятивного капіталу є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі діяльності, забезпечення захисту вкладників та фінансової стійкості. Струкуру капіталу банку визначає ст. 30 Закону Ккраїни «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-III, зі змінами та доповненнями. Капітал банку включає: 1)
 6. 2. Розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку
  право встановити для окремих банків залежно від їх спеціалізації диференційований мінімальний статутний капітал на момент реєстрації банку, але не нижче розміру, передбаченого статтею
 7. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу. Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення екологічних систем, в яких перебуває і складовою частиною яких є тваринний світ. Охорона
 8. Література
  право. - К.,
 9. 2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
  право зазначати в заяві на переказ готівки дату валютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів, починаючи з наступного дня після складання касового документа. Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, банк не приймає касовий документ до виконання. Виплату одержувачам переказів готівкою банк здійснює, починаючи з визначеної дати валютування. Якщо дата валютування припадає на
 10. 1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі
  правової форми та форми власності, зобов'язані зберігати грошові кошти на рахунках у банку. В касі підприємства можуть знаходитись кошти готівкою в межах ліміту і терміну, які встановлені банком. грошові розрахунки провадять переважно через банки шляхом безготівкових розрахунків; платежі здійснюються банком зі згоди або за дорученням платника і відповідно з наданими підприємством
© 2014-2022  ibib.ltd.ua