Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравова охорона тваринного світу (контрольні) → 
« Попередня
Волкобой И.. Реферат на тему: "Правова охорона тваринного світу", 2009 - перейти до змісту підручника

Література


- Закон України "Про охорону навколишнього середовища" // Відомості Верховної Ради, 1994. - №41.
- Закон України "Про тваринний світ" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002, N 14, ст.97.
- Закон України про мисливське господарство та полювання // УВВР України. - 2000. - №1.
- Дмитренко І.А. Екологічне право. - К., 2001.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Література"
 1. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  літератури з проблематики кадрового менеджменту, існує цілий ряд асоціацій і об'єднань у цій сфері, наприклад, Міжнародна асоціація з управління персоналом, Американське суспільство керуючих персоналом і т. д. Сучасні умови діяльності підприємств пред'являють якісно нові вимоги до менеджерів з персоналу, обумовлюють необхідність більш високої інтенсивності їхньої праці, уміння цінувати час,
 2. Список використаної літератури
  1. Кемпбелл Р. Макконел,, Стенли Л. Брю - "Экономикс", 2т., М.: Республика, 1992 2. Самуэльсон П. - "Економіка", 2т., М.: Дело, 1991 3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. - "Основы менеджмента", М.: Дело, 1992 4. Краткий Экономический Словарь под. ред.. Ю.А.Белика, М., Издательство политической литературы, 1989 5. Пол Хейне - "Экономический образ мышления", М.: Дело,
 3. Список використаної літератури
  Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ - М.: ДИС, 1997. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа - М.: Финансы и статистика, 1993. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства - К.: ЛИБІДЬ, 1998. Білик М. Державні підприємства як об'єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки // Український журнал "Економіст" - 1999. №1.
 4. Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП", 2009
  1. Вступ ст. 3 - 4 2. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 3. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 4. Поняття і особливості принципів екологічного права ст. 19 - 27 5. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 5. Список літератури
  - Конституція України - Закон про охорону навколишнього середовища; - " Земельний кодекс України" ; - "Кодекс України про надра" - "Про охорону навколишнього природного середовища"; - "Про тваринний світ" ; - "Про природнозаповідний фонд" ; - "Про охорону атмосферного повітря" ; - "Лісовий кодекс України" ; - " Водний кодекс України" ; - Костицький В «Екологічна криза і складові її
 6. Література
  1. Андрейцев В.І. Екологічне право. - К., 1996. 2. Екологія і закон: Екологічне законодавство України: У двох кн. - К., 1997. 3. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. - К., 1996. - С. 312-345. 4. Малишко М.І. Основи екологічного права України. - К., 1999. 5. Марчишин С.М. Екологічний словник-довідник (основні терміни і поняття). - К., 1998. - С. 151-160. 6.
 7. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  літературу). Особливість адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування проявляється, в першу чергу, у виконанні ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (ч. 3. ст. 143 Конституції України). Слід мати на увазі, що ні Закон "Про органи місцевого самоврядування в Україні", ні Закон "Про місцеві державні адміністрації" не передбачають переліку таких повноважень.
 8. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  літературу). Основними особливостями дисциплінарної відповідальності є те, що вона застосовується в межах службової підлеглості, а її підставою може виступати дисциплінарний проступок, адміністративний проступок або порушення морального характеру. Вона регламентується Законом України "Про державну службу" і КЗпП України. Щодо окремих видів державних службовців зазначений вид відповідальності
 9. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  літературі їх класифікують на такі види, як: а) за територією: загальнодержавні (напр, секретності) і такі, що діють в окремих регіонах або місцях (напр, режим прикордон ної зони); б) за часом дії: постійні (напр, паспортний режим), тимчасові (напр, режим надзвичайного стану), ситуаційні (режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи); в) за
 10. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  літературу). Слід мати на увазі, що основні напрямки державної політики національної безпеки України визначені в Концепції (основах державної політики) національної безпеки України, схваленої постановою Верховної Ради України від 16.01.1997 р., а саме: - у політичній сфері: створення механізму захисту прав грома дян, запобігання та усунення спроб втручання у внутрішні спра ви України; - в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua