Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (курсові) → 
« Попередня
Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП", 2009 - перейти до змісту підручника

Список літератури


- Конституція України
- Закон про охорону навколишнього середовища;
- " Земельний кодекс України" ;
- "Кодекс України про надра"
- "Про охорону навколишнього природного середовища";
- "Про тваринний світ" ;
- "Про природнозаповідний фонд" ;
- "Про охорону атмосферного повітря" ;
- "Лісовий кодекс України" ;
- " Водний кодекс України" ;
- Костицький В «Екологічна криза і складові її подолання» Право Укрвїни 1998
- Пилипчук В.Р. «Екологія: погляд у майбутнє» Юридичний Вістник України 1997
- Дейченко Л. К. « Погляд у майбуття» «Борисов» 1998
- Чаусова Л. Система принципів екологічного права «Право України» 1996
- Плотнікова О.. Співвідношення екологічного права та екологічного законодавства Одеса «Університет» 1997
- Андрейцев В.І. «Екологічне право проблеми удосконалення» Київ «Юринком» 1990
- Андрейцев В.І. «Екологічне право проблеми удосконалення» Київ «Юринком» 1990
- Попов В.К. «Еклолгічне право» Харків 1995
- Ерофеев Б.В. Экологическое право
- Гусарєв С. Д. Олійник А.Ю. Слюсаренко О.Л. « Тематичний словник термінів та визначень з курсу теорії держави і права» «Київ» 1996
- Анрейцев В.І. «Проблеми екологічної освіти.»
- Костицький В. «Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України
- В.І. Андрейцев Екологічне право « Вентурі» Київ 1996
- Костицький В.«Екологічне право України» деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України
- Черкашина О.Т. « Розвиток екологічного права» Одеса «Розвиток» 1992
- Макаренко П.Н. « Економика України: курс лекцій».Львів 1996
___
* Макаренко П.Н. « Економика України: курс лекцій».Львів 1996
* Черкашина О.Т. « Розвиток екологічного права» Одеса «Розвиток» 1992
* Костицький В. «Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України 1\98
* Костицький В. «Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України 1\98
* Костицький В. «Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України 1\98
- Гусарєв С. Д. Олійник А.Ю. Слюсаренко О.Л. « Тематичний словник термінів та визначень з курсу теорії держави і права» «Київ» 1996
- Андрейцев В.І. « Екологічне право» Київ 1996
* Костицький В.«Екологічне право України» деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України
* В.І. Андрейцев Екологічне право « Вентурі» Київ 1996
- Костицький В. «Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації» Право України 1\98
* Костицький В.
* Анрейцев В.І. «Проблеми екологічної освіти.»
* Плотнікова О. Співвідношення екологічного права та екологічного законодавства Одеса «Університет» 1997
* Плотнікова О.. Співвідношення екологічного права та екологічного законодавства Одеса «Університет» 1997
¦ Чаусова Л. Система принципів екологічного права Право України 1996
- Гусарєв С. Д. Олійник А.Ю. Слюсаренко О.Л. « Тематичний словник термінів та визначень з курсу теорії держави і права» «Київ» 1996
* Андрейцев В.І. «Екологічне право проблеми удосконалення» Київ Юрінком 1990
* Попов В.К. Предмет, метод і система екологічного права Еклолгічне право України Харків 1995
¦Ерофеев Б.В. Экологическое право
* Чаусова Л. Система принципів екологічного права Право України 1996
* Чаусова Л. Система принципів екологічного права Право України 1996
- Плотнікова О.. Співвідношення екологічного права та екологічного законодавства Одеса «Університет» 1997
* Андрейцев В.І. «Екологічне право» «Вентурі» Київ 1996
- Чаусова Л. Система принципів екологічного права « Право України» 1996
- Плотнікова О.. Співвідношення екологічного права та екологічного законодавства Одеса «Університет» 1997
- Андрейцев В.І. «Екологічне право проблеми удосконалення» Київ « Юрінком» 1990
¦ Чаусова Л. Система принципів екологічного права «Право України» 1996
- Костицький В «Екологічна криза і складові її подолання» Право Укрвїни 1998
-
- Пилипчук В.Р. «Екологія: погляд у майбутнє» Юридичний Вістник України 1997
* Костицький В «Екологічна криза і складові її подолання» Право Укрвїни 1998
- Пилипчук В.Р. «Екологія: погляд у майбутнє» Юридичний Вістник України 1997
¦ Костицький В «Екологічна криза і складові її подолання» Право Укрвїни 1998
? Дейченко Л. К. « Погляд у майбуття» «Борисов» 1998
? Пилипчук В.Р. «Екологія: погляд у майбутнє» Юридичний Вістник України 1997
? Костицький В «Екологічна криза і складові її подолання» Право Укрвїни 1998
< Костицький В «Екологічна криза і складові її подолання» Право Укрвїни 1998
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Список літератури"
 1. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  1. Завдання курсової роботи Курсова робота з адміністративного права - це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з адміністративного права, вміння і навиків працювати з літературою (спецільною і нормативно-правовими актами), самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції. Кращі курсові
 2. 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбаченим навчальним планом вивчення курсу "Адміністративне право України". її виконують студенти третього курсу заочної і післядипломної форм навчання. Контрольна робота складається з трьох завдань: 1. Теоретичне завдання. Воно являє собою питання з адміністра тивного права, яке необхідно висвітлити обсягом не менше 15 друко ваних
 3. Список використаної літератури
  1. Кемпбелл Р. Макконел,, Стенли Л. Брю - "Экономикс", 2т., М.: Республика, 1992 2. Самуэльсон П. - "Економіка", 2т., М.: Дело, 1991 3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. - "Основы менеджмента", М.: Дело, 1992 4. Краткий Экономический Словарь под. ред.. Ю.А.Белика, М., Издательство политической литературы, 1989 5. Пол Хейне - "Экономический образ мышления", М.: Дело,
 4. Список використаної літератури
  Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ - М.: ДИС, 1997. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа - М.: Финансы и статистика, 1993. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства - К.: ЛИБІДЬ, 1998. Білик М. Державні підприємства як об'єкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки // Український журнал "Економіст" - 1999. №1.
 5. ЗМІСТ
  Вступ Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи Програма дисципліни «Цивільне процесуальне право» Методичні вказівки Плани семінарських занять і практичні завдання Словник основних термінів Поточний контроль знань студентів Програмні запитання з дисципліни Критерії оцінки знань студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право» Список рекомендованої
 6. ВСТУП
  Цивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм
 7. Література
  - Закон України "Про охорону навколишнього середовища" // Відомості Верховної Ради, 1994. - №41. - Закон України "Про тваринний світ" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002, N 14, ст.97. - Закон України про мисливське господарство та полювання // УВВР України. - 2000. - №1. - Дмитренко І.А. Екологічне право. - К.,
 8. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  Банки ретельно підходять до процедури відкриття поточного рахунку. Зміст процедури залежить від категорії клієнта - суб'єкт господарської діяльності або, фізична особа. Для відкриття рахунку підприємство надає банку такі документи: заявку на відкриття поточного рахунку; копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати
 9. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів і методів виступає предметом науки «управління персоналом». Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, людину і суспільство є об'єктом аналізу багатьох наук. Управління персоналом - відносно молода наука. Хоча велика кількість її ідей і теорій виникли на початку XX ст. і навіть
 10. Список використаних джерел
  Акопова Е.С. Мировая экономика и международные отношения.- Ростов-на-Дону, 2001. Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. - М., 1993. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М., 1991. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2001. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организации и консультантам по управлению:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua