Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПраво → 
Правознавство
ПРАВОЗНАВСТВО
Губаева Т. В. Мова і право. Мистецтво володіння словом в професійної юридичної діяльності. - М.: Норма. - 160с. 2004

У книзі описана техніка вживання слова в процесах розробки, застосування та виконання норм права, Проаналізовано лінгвістичні методи, прийоми, правила створення і приклади тлумачення правопріменітелямі норм права, способи складання судових рішень та інших документів у різних видах судочинства. Розглянуто питання правового статусу російської та інших мов народів Російської Федерації і сучасні проблеми експертного дослідження мови в юридичній практиці.

Для державних і муніципальних службовців, які займаються нормотворчістю; суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів та інших практикуючих юристів; для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів.

Г. В. Мальцев Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. 2003

Викладаються теоретико-методологічні та практичні питання за програмою курсу. Глави та розділи підручника за структурою і змістом відповідають державному об ¬ разовательной стандарту з дисципліни «Правознавство». Ре ¬ рекомендували Навчально-методичною радою РАГС для слуша ¬ телей різних форм підготовки, перепідготовки та підвищення ¬ ня кваліфікації, які вивчають навчальний курс «Правознавство». Видання відповідає Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти за специ ¬ альності «Державне та муніципальне управління».

А.В. Мазуров Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ 2003
У пропонованому посібнику розглядаються основні теми курсу "Правознавство", у тому числі деякі галузеві дисципліни, міститься не тільки теоретичне виклад предмета, а й дослідження взаємодії держави, права і суспільної практики в сучасній Росії. Посібник дозволить успішно підготуватися до іспитів і заліків, в стислі строки систематизувати знання, набуті в процесі навчання правознавства, повторити основні поняття і скласти приблизний план відповіді.
С. В. Бошно Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с. 2002
Підручник підготовлено відповідно до програми курсу "Правознавство" для неюридичних вузів, відповідної Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти. У підручнику досить докладно (і в той же час коротко) розглядаються основні юридичні інститути: право, закон, державність, відповідальність, покарання і багато інших. Для кращого засвоєння матеріалу кожна тема ілюструється прикладами (наприклад, актами судової практики) і тлумаченнями законів. Кожна тема закінчується контрольними питаннями для самоперевірки. Книга призначена для студентів неюридичних вузів, а також для широкого кола осіб, які цікавляться питаннями права.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua