Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПраво → 
Криміналістика
КРИМІНАЛІСТИКА
В. Ю. Шепітько Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., Переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім« Ін Юре », 2004. - 728 с 2004

Підручник підготовленій відповідно до програми курсу навчальної дісціпліні «Криміналістика» у Вищих юридичних НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД. У 1998 р. колективом вікладачів кафедри крімiналістікі Національної Юридичної академії України имени Ярослава Мудрого Було підготовлено перше видання українського підручника з кріміналістікі, альо ВІН містів позбав два розділи - крімiналістічну тактику и методику Розслідування злочінів. У 2001 р. колективом кафедри Було здійснено видання полного курсу кріміналістікі.

Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р. 2003

У навчально-методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі державного освітнього стандарту за фахом 02.11.00 - «Юриспруденція».
Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевській М.В. Криміналістика.: Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 1997. - 232 с. 1997

Підручник відображає сучасний стан кріміналістічної науки и слідчої практики, Останні Дослідження в ціх Галузії.
Для слухачів, ад'юнктів, вікладачів вузів системи МВС України, а такоже наукових и практичних працівніків

© 2014-2022  ibib.ltd.ua