Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та види співучасті у злочиніЗлочин - суспільнонебезпечне, винне, протиправне та кримінально каране діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
Співучастю у злочині визнається умисна спільна участь кількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. При співучасті об'єднуються кілька осіб і вчиняють злочин спільно і навмисно.
Об'єктивні ознаки співучасті - злочин, вчинений кількома (двома або більше) суб'єктами злочину спільно.
Злочин при цьому вчиняється загальними зусиллями всіх співучасників, злочин - це результат їх спільної діяльності.
Співвиконавцем - особа, яка безпосередньо або шляхом використання інших осіб, що не є суб'єктами злочину, вчинила конкретний злочин.
Організатором - особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням чи підготовкою; особа, що створила організовану групу чи злочинну організацію або керувала ними.
Підбурювач - особа, яка схилила іншого співучасника до вчинення злочину.
Пособником - особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками; особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.
Умисна спільна злочинна діяльність двох або більше осіб може діставати вияв у формі простої аюо складної співучасті.
Проста форма співучасті полягає у вчиненні кожної з осіб, що діють спільно, дій, які утворюють об'єктивну сторону складу конкретного злочину. У таких випадках кожен із співучасників виступає як виконавець злочину. При співвиконавстві всі учасники можуть вчиняти дії одночасно або послідовно.
Проста форма співучасті передбачає:
співвиконавство без попереднього порозуміння передбачає відсутність між учасниками злочину попереднього зговору;
співвиконавство з попереднім порозумінням буде мати місце в тих випадках, коли між усіма учасниками злочину був зговір про спільне вчинення злочину до його початку.
Складна форма співучасті включає:
співучасть у вузькому розумінні цього слова (кожен із співучасників виконує певну роль у вчиненні злочину);
злочинне угрупування (банда, організована група, незконне воєнізоване формування чи група).
Складна форма співучасті передбачає наявність поряд із виконавцем організатора, пособника або підмовника (співучасть у вузькому розумінні). Їх дії можуть бути як обувомлені попереднім зговором, так і необумовлені ним. Для наявності цієї форми співучасті необхідно усвідомлення кожним учасником того, що він бере участь у спільній злочинній діяльності.
Злочинне угрупування створюється за взаємною згодою його учасників і об'єднує на основі спільного плану їх діяльність, спрямовану на вчинення, як правило, ряду злочинів.
Кожен із співучасників злочинного угрупування усвідомлює, що він разом з іншими особами бере участь у здійсненні злочинної мети, для досягнення якої воно створене, і бажає зробити свій внесок у цю діяльність.
5. Основні види державного режиму
2. Поняття права та основні ознаки
3. Право як особливий вид соціальних норм
9. Норма права: поняття та ознаки.
12.Структура правової норми
5. Поняття джерела права та їх система
6. Нормативно-правові акти як джерела права.
7. Систематизація законодавства
8. Система права та її структура
9. Реалізація норм права: поняття і форми 10.Застосування норм права
11.Тлумачення права: поняття, види та способи
12. Правовідносини: поняття і структура
13. Юр.факти, види і їх значення
14. Правомірна поведінка та її види
15. Правопорушення як підстава юридичної відповідальності
16. Склад правопорушення, зміст його елементів
18.Загальне поняття юридичної відповідальності, її види та заходи
18. Цив. право У
20. Об'єкти цивільно-правових відносин
21. Фізичні особи як суб'єкти цивільно-правових відносин
47. Юр.особа
23. Порядок та способи виникнення юр.осіб
24.. Поняття та способи припинення юр.осіб
25. Поняття, ознаки та умови дійсності правочину. Види
26. Недійсність правочинів, види
52. Представництво, поняття, сфера та межі дії, види.
28. Поняття, форми і строк довіреності
29. Зобов'язання, структура
51. Укладення договору
31. Способи забезпечення виконання зобов'язань
32. Способи припинення цив. зобов'язань
54. Підстави та умови ц-п від-ті, збитки
57. Шлюб: поняття, ознаки, умови, порядок укладання
58. Особисті та майнові права і обов'язки подружжя
32. Труд.право У
34. Труд.договір, умови та види
39. Види змін умов труд.договору
36. Припинення труд.договору
37. Розірвання труд.договору працівником
38. Розірвання труд.договору власником
39. Поняття і види робочого часу
44. Правове регулювання надурочних робіт
45. Поняття та види часу відпочинку
40. Відпустки: поняття, види та порядок надання
43. Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень
48. Заохочення
50. Труд.спори, види, порядок вирішення
61. Поняття і підстави адміністративної відповідальності.
62.Види адміністративних стягнень та їх зміст.
63.Поняття і структура кримінального права України
55. Складу злочину та зміст його елементів
65. Покарання та його мета. Види покарань
57.Обставини, що виключають суспільну небезпечність чи протиправність діяння
58. Стадії вчнення умисний злочин
59. Поняття та види співучасті у злочині
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та види співучасті у злочині"
 1. 5. Поняття кваліфікації злочинів
  поняття кваліфікації злочинів взагалі може бути визнане правильним: воно відображає головну сутність кваліфікації - встановлення відповідності ознак вчиненого діяння ознакам складу злочину, описаних у законі. Але воно правильне лише взагалі і лише як орієнтовне. Його головний недолік у тому, що воно не визначає, не вказує на ту кримінально-правову норму, яка є єдиною, що повинна бути застосована
 2. 5. Поняття кваліфікації злочинів
  поняття кваліфікації злочинів взагалі можна визнати правильним. Воно відображає основну сутність кваліфікації - встановення відповідності ознак вчиненого діяння ознакам складу злочину, описаного в законі. Але воно правильне лише як загальне і орієнтовне. Головний недолік цього визначення в тому, що воно не вказує на ту кримінально-правову норму, яка є єдиною, що повинна бути застосована у цьому
 3. Виклик до суду
  поняття, підстави, види. Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов'язки правонаступника. Поняття третіх осіб. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Завдання прокуратури в цивільному процесі. Підстави та процесуальні форми
 4. Поняття та джерела кримінального права
  поняття злочину; форми вини; обставини, що містять суспільну небезпечність або протиправність діяння; стадії вчинення злочину; співучасть у злочині; види покарань, загальні засади призначення покарання; погашення та зняття судимості тощо. Сутність і призначення норм Загальної частини кодексу виявляються лише в органічній єдності з положеннями його Особливої частини. Остання
 5. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  види цінних паперів. Цінні папери за формою існування поділяються на документарні та бездокументарні. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні. Права, посвідчені цінним папером, належать: пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника); особі, зазначеній у цінному папері (іменний цінний папір); особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама
 6. 1. Сутність валютних операцій
  поняття: валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті; валюта України (гривня) - грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; іноземна валюта -
 7. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  поняття почало зустрічатися в економічній літературі країн Східної Європи та СНД, що пояснюється зміною системи господарювання і переходом до ринкових відносин. Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest» , що означає «вкладати». У минулому більшість авторів трактувала поняття «інвестиції» як сукупність затрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень у галузі народного
 8. Поняття екологічного права України
  види використання об'єктів тваринного світу. Найважливі-шими названі використання тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних та есте-тичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - ґрунто-утворювачів, природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо; використання тварин з метою одержання продуктів їх життєдіяльності; добування диких тварин з метою утримання і
 9. 1. Поняття і система екологічного права
  види природноресурсового права (тривав до 60-х років ХХ ст.) 2. Природоохоронний, на якому відбулось становлення природоохоронного права (60-80-ті роки ХХ ст.) 3. Соціоекологічний, на якому найбільше уваги почали приділяти розвитку антропоохоронного законодавства або "права екологічної безпеки" (з кін. 80-их років до наших днів). Сьогодні в Україні реалізовується концепція широкого розуміння
 10. Поняття і особливості принципів екологічного права
  поняття принципів екології взагалі, але нічого не говориться про правовий зміст принципів екологічного права. Деякі дослідники, аналізуючи питання загальної теорії екологічного права, не торкаються принципів останнього, що не можна визнати виправданим. Принципи екологічного права, закріплюються легально, або виводяться із законодавства. Функція екологічного права, як більш загальна спрямованість
© 2014-2022  ibib.ltd.ua