Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та джерела кримінального права


Кримінальне право - одна з галузей права України, що охоплює два основні
інститути: злочин і покарання» Поняття "кримінальне право" прийнято
розглядати у двох його значеннях: по-перше, позитивне кримінальне право -
це самостійна галузь законодавства, репрезентована самодостатнім
законодавчим актом - Кримінальним кодексом; по-друге, кримінальне право -
це галузь юридичної науки про чинний кримінальний закон і судову практику
його застосування, про його історію й теорію, про кримінальні закони інших
держав. Позитивне кримінальне право України характеризується тим, що: його
норми встановлюються лише вищим органом законодавчої влади - Верховною
Радою України; воно проявляється у законах; метод реалізації кримінального
закону є специфічним, притаманним лише цьому законові - це покарання особи
за порушення нею кримінально-правової норми. Позитивне кримінальне право
України - сукупність юридичних норм, установлених вищим законодавчим
органом державної влади - Верховною Радою України, що визначають, які
суспільне небезпечні діяння є злочинними і які покарання належить
застосувати до осіб, що їх скоїли. Кримінальне право України поділяється на
дві частини - Загальну та Особливу. Загальна частина Кримінального кодексу
містить визначальні норми загального значення; їхня дія поширюється на всі
приписи Особливої частини Кодексу. Ці норми визначають: завдання
Кримінального кодексу; підстави кримінальної відповідальності; чинність
Кримінального кодексу щодо діянь, учинених на території України та за її
межами; чинність кримінального закону в часі; поняття злочину; форми вини;
обставини, що містять суспільну небезпечність або протиправність діяння;
стадії вчинення злочину; співучасть у злочині; види покарань, загальні
засади призначення покарання; погашення та зняття судимості тощо. Сутність
і призначення норм Загальної частини кодексу виявляються лише в органічній
єдності з положеннями його Особливої частини. Остання містить конкретні
норми, які забороняють вчиняти те чи те діяння. Порушення такої заборони
тягне за собою відповідне покарання винної особи. При цьому більшість
статей Особливої частини передбачають діяння одного виконавця злочину.
Кримінальне право вивчає не лише норми кримінального закону, а й
застосування цих норм правоохоронними органами та судом. Унаслідок дії
кримінально-правової норми виникають відносини між державою та особою, яка
вчинила злочин. Матеріальний зміст кримінально-правових відносин складає
сукупність прав та обов'язків суб'єктів цих відносин. Це положення
передбачає, з одного боку, що до особи, яка вчинила злочин, слід ужити
заходів державного впливу і вона має бути покараною, а з іншого - що
держава наділяється правом переслідувати злочинця у кримінальному порядку,
доводити його вину у скоєнні злочину і застосовувати до нього кримінально-
правову санкцію. Предметом кримінального права є відносини, що виникають у
зв'язку з учиненням злочину і застосуванням відповідних покарань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та джерела кримінального права"
 1. Поняття екологічного права України
  джерелами та нормативів ви-кидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, визначаються нормативи утво-рення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів, нормативи використання атмосферного повітря для виробничих потреб. Ряд наукомістких проблем вченим та практикам довелося вирішувати при підготовці
 2. Поняття екологічного права України
  джерелами та нормативів викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, визначаються нормативи утворення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів, нормативи використання атмосферного повітря для виробничих потреб. Ряд наукомістких проблем вченим та практикам довелося вирішувати при підготовці
 3. Тема 12. Адміністративний процес
  джерелах. Серед них є такі, що передбачають тільки адміністративно-процесуальні норми: Положення про складання і введення Переліку підприємців, що займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакант- 51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх
 4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  поняття "державне управління" за змістом є ширшим, ніж поняття "виконавча влада". Таким чином, адміністративне право, за сферою реалізації - це право, передусім, державного управління, власного впливу держави на різноманітні суспільні процеси. Але таке визначення соціальної спрямованості адміністративного права не є повним і точним. Тим більше, що тривалий час в нашій країні у механізмі
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 6. 70. Види міжнародних правопорушень.
  поняття «міжнародний злочин» одержало шляхом закріплення в Статуті Міжнародного Військового Трибуналу, що є невід'ємною частиною Угоди між СРСР, СІЛА, Великобританією і Францією про судове переслідування і покарання головних військових злочинців європейських країн осі від 8 серпня 1945 року. У ньому міститься перелік міжнародних злочинів, за вчинення яких передбачається міжнародна кримінальна
 7. 98. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
  джерел і їх неправдивість, за загальним правилом, мас бути підтверджена вироком суду у кримінальній справі, який набрав законної сили. Однак на практиці г непоодинокі випадки, коли щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, провадження у кримінальній справі не закінчується постановлениям вироку, зокрема у разі закриття провадження у кримінальній справі у зв'язку з т. зв.
 8. § 1. Поняття та види допиту
  джерелом доказів, а фактичні дані, які в них містяться, - доказами. Процесуальний порядок допиту регламентується нормами КПК (статті 107, 143-146, 166-171, 201, 300, 303, 304, 307, 308, 311), дотримання яких є обов'язковим. Недотримання процесуальних правил проведення допиту є порушенням закону і тягне за собою недійсність проведеної дії та недопустимість отриманих показань як джерела доказів.
 9. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  поняття способу, що розробляється на основі кримінального закону, є базовим для інших наук. У криміналістиці велике значення надається дослідженню способу злочину і, зокрема, способу вчинення розкрадань. При цьому він розглядається не тільки як спосіб вчинення злочину, що виявляється у заволодінні майном, а й як спосіб приготування (створення резервів для розкрадання) та його приховування. Такий
 10. §1. Історичний аспект формування поняття предмета науки криміналістики
  понятті всі елементи, з яких складається предмет науки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua