Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права
СОДЕРЖАНИЕ:
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011

В шпаргалці по праву України приведені відповіді на 48 запитань до іспиту по праву України

Поняття та ознаки держави
Теорія виникнення держави
Держава в політичній системі суспільства
Функції держави
Форми держави
Співвідношення економіки, політики та права
Поняття та структура норми права
Місце та роль права в системі соціальних норм
Систематизація законодавства України
Система права
Джерела права
Поняття та структура правовідносин
Юридичні факти, як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин
Законність та правопорядок
Юридична відповідальність та її види
Апарат держави
Конституційне право - провідна галузь національного права України
Конституція України - нормотворча база всього законодавства
Форми здійснення демократії
Поняття та принципи виборчого права
Територіальний устрій України
Державна символіка України
Компетенція Верховної Ради України
Законодавчий процес та його стадії
Конституційно-правовий статус Президента України
Повноваження Кабінету Міністрів України
Повноваження місцевого самоврядування
Конституційний Суд України, його завдання та функції
Громадянство України: поняття та ознаки
Екологічне право: поняття та джерела
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства
Основні положення Декларації про державний суверенітет України від16.07.1990р.
Поняття державного управління та його принципи
Предмет і метод адміністративного права
Поняття державної служби та її принципи
Види державних службовців
Акти управління в системі державно-правових актів
Вимоги, що пред'являються до актів управління
Адміністративна відповідальність
Роль адвокатури в захисті прав людини
Поняття та джерела фінансового права
Місце фінансового права в системі права Украіни
Фінансово-правові норми
Поняття та джерела цивільного права
Цивільні правовідносини та їх елементи
Поняття та ознаки юридичних осіб
Реорганізація юридичних осіб
Обмеження цивільної дієздатності
Визнання громадян недієздатними
Поняття та зміст права власності
Підстави виникнення та припинення права власності
Право державної власності
Право приватної власності
Інтелектуальна власність
Захист права власності
Поняття та види цивільно-правових угод
Підстави визначення угод недісними
Поняття та елементи зобов'язань
Зобов'язання, виникаючи із заподіяння шкоди
Припинення зобов'язань
Неустойка та її види
Поняття та види застави
Гарантія та порука - як засіб забезпечення зобов'язань
Позовна давність
Договір купівлі-продажц
Поняття та джерела земельного права
Оренда землі
Поняття та джерела трудового парва
Зміст та порядок заключеня колективного договору
Поняття та зміст трудового договору
Переведення на іншу роботу та його види
Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника
Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника
Трудовий контракт та сфера його застосування
Обмежена матеріальна відповідальність
Повна матеріальна відповідальність
Трудова дисципліна та методи її забезпечення
Система господарських судів України
Поняття та джерела кримінального права
Кримінальна відповідальність
Кримінальне покарання та його види
Органи які розглядають індивідуальні трудові спори
Злочини в сфері службової діяльності
Повноваження Верховного Суду України
Теорія держави і права:
 1. Шпаргалка по теории государства и права Украины. 2011 - 2011 год
 2. Шпаргалка по теории государства и права Украины. 2011 - 2011 год
 3. ОНЮА. Билеты по государственному праву 2011 - 2011 год
 4. ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011 - 2011 год
 5. ОНЮА. Шпагралка по теории государства и права 2011 - 2011 год
 6. ОНЮА. Історія отечественного государства и права. Экзаменационные ответы 2011 - 2011 год
 7. ОНЮА. Контрольная работа по истории государства и права 2011 - 2011 год
 8. ОНЮА. Билеты по государственному праву 2011 - 2011 год
 9. ОНЮА. Шпаргалки по теории государства и права - 2011 год
 10. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права - 2001 год
 11. Венгеров А.Б.. Теорія держави і права - 2000 год
 12. Омельченко О.А.. Всеобщая история государства и права: Учебник в 2 т. Издание третье, исправленное. Т. 1-М.: ТОН - Остожье. - 528 с - 2000 год
 13. Мойса Александра Валерьевна. КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ И ГАРАНТИИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДИПЛОМНАЯ РАБОТА - 1999 год
 14. Чичерин Б.Н.. Курс государственной науки. Том I. Общее государственное право - 1894 год
 15. Чичерин Б.Н.. Курс государственной науки. Том II. Наука об обществе или социология - 1894 год
 16. Чичерин Б.Н.. Курс государсmтвенной науки. Том III. Политика - 1894 год
 17. С.С. Алексеев. Теорія держави і права - год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua