Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Зміст та порядок заключеня колективного договору


Порядок укладання колективних договорів І визначається Законом України "Про
колективні договори і угоди" колективний договір як договір, локальний
нормативний акт, що регулює виробничі, трудові й соціально-економічні
відносини на підприємстві, в установі, організації. Колективний договір
укладається на підприємствах, в установ незалежно від форм власності й
господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної
особи. Колективний договір укладається між власником чи уповноваженим ним
органом, з однієї сторони, та однією чи кількома профспілковими колективом
органами, а за відсутності таких органів - представниками трудящих.
Положення колективного договору поширюються на всіх працівників незалежно
від того, чи є вони членами профспілки. Колективний договір набирають
чинності від дня їх підписання представниками сторін або від дня,
зазначеного в колективному договорі . Вони зберігають чинність у разі зміни
складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені
якого укладено договір.У колективному договорі встановлюються взаємні
зобов'язання сторін щодо: змін в організації виробництва і праці:
забезпечення продуктивної зайнятості; нормування та оплати праці;
встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, умов та охорони
праці; умов регулювання фондів оплати праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зміст та порядок заключеня колективного договору"
 1. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань; Антимонопольний комітет України; Державна податкова адміністрація; Державна митна служба; п Державний комітет з питань регуляторної політики та підприєм-$ ництва; -с Національна комісія регулювання електроенергетики; > (Державна комісія з цінних
 2. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  зміст протоколу про адміністративний проступок. 58. Зміст постанов у справах про адміністративні проступки та їхні види. 59. Протоколи та їхні види у справах про адміністративні проступ ки. 60. Методика проведення і процесуальне оформлення особистого дог ляду. 61. Методика проведення і процесуальне оформлення вилучення документів та предметів. 62. Способи забезпечення законності та дисципліни у
 3. 75. Види авторських договорів та їх зміст.
  порядок виплати авторської винагороди. Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді % від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені KM України. Оплата авторського гонорару може здійснюватись одноразово чи шляхом роялті (залежно від кількості
 4. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  змісту й методики; перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей та особистих успіхів кожного окре- мого студента; диференціація оцінювання повинна здійснюватися за об'єк- тивними, заздалегідь визначеними критеріями; оцінювання знань студента має відповідати істинній якості та кількості засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль знань з дисциплін, що
 5. § 1. Поняття суб'єкта господарювання . Правова регламентація утворення
  зміст та основні напрямки діяльності, сфера її здійснення, ресурси, які можуть бути використані, кількість і склад осіб, які безпосередньо об'єднуються для здійснення господарської діяльності, тощо. У колективних підприємствах можливі різноманітні поєднання як видів суб'єктів, так і їхніх майнових відносин, що виникають при створенні, діяльності та ліквідації колективних підприємств. Так, вони
 6. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
  зміст господарської операції, вимірювачі господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи осіб, які здійснили господарську операцію. Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Відповідальність за своєчасне і якісне складання
 7. § 7. Юридичні джерела (форми) права
  зміст складають норми - правила поведінки загального характеру (колективний, трудовий договір, типовий договір та ін.). Він має суттєве значення у сфері комерційних відносин і майнового обороту. Може мати місце між суб'єктами федерації (наприклад, Федеративний договір Російської Федерації 1992 p.). 310 Особливим видом нормативно-правового договору є міжна-родний-правовий акт, що (на відміну
 8. Поняття та джерела трудового парва
  змістовнішим нормативно- правовим актом, що регулює трудові відносини працівників. Кодекс містить норми, що регулюють завдання, права та обов'язки учасників трудових правовідносин; особливості регулювання праці деяких категорій працівників; закріплює норми про порядок укладання, зміст, форму колективних договорів між профспілковим комітетом від імені трудового колективу та
 9. Поняття та зміст трудового договору
  зміст трудового договору. Права та обов'язки сторін поділяються на: безпосередні, що визначаються сторонами; похідні, що передбачені в законодавстві, котрі, своєю чергою, поділяються на необхідні умови, бездосягнення домовленості, за якими договір не буде укладено та додаткові умови - випробування під час прийняття на роботу, суміщення професій, інші
© 2014-2021  ibib.ltd.ua