Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та зміст трудового договору


Чинне законодавство також установлює особливий порядок підписання
колективного договору, Наприклад, проект колективного договору
обговорюється в трудовому колективі та виноситься на розгляд загальних
зборів. Якщо збори відхилять проект колективного договору чи окремі його
положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення.
Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект
у цілому виноситься на розгляд зборів. Після схвалення проекту колективного
договору загальними зборами він підписується уповноваженими представниками
сторін не пізніш як через 5 днів од моменту його схвалення, якщо інше не
встановлено зборами. Законодавством також установлено відповідальність за
порушення і невиконання колективного договору. Чинне законодавство України
визначає трудовий договір як угоду між працівником і власником
підприємства, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену
цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник
підприємства, зобов'язується виплачувати працівникові заробітну платню і
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи трудовий договір
регулює трудові відносини окремого працівника і власника тобто має характер
тоді як колективний договір. Укладати трудовий договір працівник може на
одному або водночас на декількох підприємствах, в установах, організаціях
учасником (або стороною) трудових правовідносин передовсім можуть бути
фізичні особи. Іншою стороною виступає власник підприємства. Можливість
фізичних осіб брати участь у професійній трудовій діяльності визначається
їхньою правосуб'єктністю, себто здатністю мати й набувати певні права та
нести юридичні зобов'язання. Визначальним для виникнення правосуб'єктності
фізичних осіб є вік. За загальним правилом, учасником трудових
правовідносин може бути особа, яка досягла 16-річного віку. Як виняток, за
певних умов дозволяється працювати особам із 15-річного та учням із 14-
річного віку Укладаючи трудовий договір, сторони визначають свої права та
обов'язки, тобто зміст трудового договору. Права та обов'язки сторін
поділяються на: безпосередні, що визначаються сторонами; похідні, що
передбачені в законодавстві, котрі, своєю чергою, поділяються на необхідні
умови, бездосягнення домовленості, за якими договір не буде укладено та
додаткові умови - випробування під час прийняття на роботу, суміщення
професій, інші соціально-побутові пільги. Важливою умовою укладення
трудового договору є визначення його форми і строків. Трудовий договір слід
укладати в письмовій формі, але дозволяється і в усній. Додержання
письмової форми обов'язкове у випадках: організованого набору працівників;
укладення трудового договору про роботу в районах з особливими природними
географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для
здоров'я; укладення контракту укладення трудового договору з неповнолітнім;
укладення працівником договору з релігійною організацією; проходження
громадянином альтернативної (невійськової) служби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та зміст трудового договору"
 1. 58. Поняття позову, його елементи та види.
  зміст. Предметом позову є та його частина, яка характеризує матеріально-правову вимогу позивача до відповідача, щодо якої він просить ухвалити судове рішення (зміст позовних вимог - п. З ч. 2 ст. 119 ЦПК України). Вона опосередковується спірними правовідносинами - суб'єктивним правом і обов'язком позивача і відповідача. У позовах, спрямованих на присудження відповідача до здійснення ним певних
 2. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  змістом правовідносин, що існують між його суб'єктами, за підставами їх виникнення У цивільних правовідносинах суб'єктивні права і обов'язки реалізуються їх суб'єктом особисто або замість нього діє представник, який повністю заміщає такого суб'єкта. Процесуальний представник не заміщає сторону в цивільному судочинстві (за винятком законних представників - батьків, опікунів, піклувальників), а діє
 3. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  поняття законодавства акти законодавчих органів і підзаконні акти (акти органів управління та ін.). Вузьке - акти законодавчих органів і постанови парламенту про надання цим законам чинності. Слід зауважити, що широке розуміння законодавства принижує роль закону, об'єднуючи в одне ціле закони і підзаконні акти. Р. З. Лівшиц наголошує, що широке розуміння законодавства - це шлях розмивання
 4. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
  трудових спорів підприємства «Виробник» розглянула спір між засновником підприємства та комірником; 4) Соловіївська сільська рада розглянула спір про межу земельних ділянок між мешканцями села Митусем та Огризком. Нормативно-правові акти та література Конституція України. - К., 1996. Коментар до Конституції України. - К., 1997. Цивільний процесуальний кодекс України. Цивільне процесуальне
 5. Тема 10. Підвідомчість цивільних справ суду
  зміст) підвідомчість: - виключну; - альтернативну; - умовну; - підвідомчість пов'язаних між собою справ; Назвати всі відомі винятки із загальних правил підвідомчості суду позовних заяв. Визначити, чи підвідомчі зазначені справи суду: - спір з приводу межі земельної ділянки між двома односельчанами; - скарга на неправильність запису в книзі актів громадянського стану; - скарга на рішення
 6. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  зміст підсудності - родової; - територіальної; - альтернативної; - договірної; - виключної. Визначити, якій судовій ланці підсудні справи: - спір між громадянином та районним судом з приводу відшкодування шкоди, завданої незаконними діями суду; - спір між громадянами П. і Т. з приводу виконання договору позики; - спір між іноземним громадянином та підприємством з приводу незаконного
 7. Виклик до суду
  поняття, підстави, види. Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов'язки правонаступника. Поняття третіх осіб. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Завдання прокуратури в цивільному процесі. Підстави та процесуальні форми
 8. § 1. Господарські відносини - предмет господарського права
  поняття взагалі економічної діяльності . Якщо здійснити таке "відновлення", то створиться така ж невідповідність понять, адже комерційна діяльність - це діяльність на товарних ринках (купівля-продаж в інтересах матеріально-технічного постачання і збуту виготовленої продукції); діяльність, пов'язана з експортом та імпортом товарів; діяльність на фондових ринках (купівля-продаж акцій, облігацій та
 9. § 1. Поняття суб'єкта господарювання . Правова регламентація утворення
  зміст та основні напрямки діяльності, сфера її здійснення, ресурси, які можуть бути використані, кількість і склад осіб, які безпосередньо об'єднуються для здійснення господарської діяльності, тощо. У колективних підприємствах можливі різноманітні поєднання як видів суб'єктів, так і їхніх майнових відносин, що виникають при створенні, діяльності та ліквідації колективних підприємств. Так, вони
© 2014-2021  ibib.ltd.ua