Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносиниПЛАН 1. Предмет цивільного процесуального права. Поняття цивільних процесуальних відносин. 2. Суб'єкти цивільних процесуальних відносин. 3. Зміст цивільних процесуальних відносин. 4. Об'єкт цивільних процесуальних відносин. 5. Метод правового регулювання цивільних процесуальних відносин. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Скласти схему структури цивільних процесуальних правовідносин.
Визначити передумови для виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
Задача 1 Рідні брати Рожок Василь та Рожок Борис не змогли дійти згоди у питанні про поділ будинку, що належав їм на праві спільної власності. Вони звернулися з проханням вирішити спір між ними: а) до районного суду; б) до голови вуличного комітету; в) до сусіда, якого вважали досвідченою і поміркованою особою.
Чи виникають цивільні процесуальні правовідносини і в якому конкретно випадку? Задача 2 В яких із наведених далі випадків мають місце цивільні процесуальні правовідносини? 1) господарський суд м. Києва розглянув спір між ТОВ «Арго» та АТ «Атек» про стягнення неустойки за договором поставки; 2) Шевченківський районний суд м. Києва розглянув спір між громадянками Бова О. та Крижанівською Л. про стягнення суми боргу за договором позики; 3) Комісія з трудових спорів підприємства «Виробник» розглянула спір між засновником підприємства та комірником; 4) Соловіївська сільська рада розглянула спір про межу земельних ділянок між мешканцями села Митусем та Огризком.
Нормативно-правові акти та література Конституція України. - К., 1996. Коментар до Конституції України. - К., 1997. Цивільний процесуальний кодекс України. Цивільне процесуальне право / За ред. В. В. Комарова. - Х., 1992. Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права: Текст лекцій. - Х., 1992. - С. 35-40. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право. - К., 1997. Щеглов В. Н. Гражданское процессуальное правоотношение. - М., 1966.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини"
 1. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
  цивільні процесуальні правовідносини складають по кожній справі єдину систему. По положенню в системі можна виділити головні процесуальні правовідносини, без яких взагалі не може бути процесу (між судом і сторонами), та допоміжні, необхідні в певних випадках (між судом та експертом). Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин: норма права, правоздатність, юридичні процесуальні
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 4. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 5. Тема 13. Санкції цивільного процесуального права
  процесуальні санкції сприяють попередженню правопорушень, запобігають негативним наслідкам, які можуть настати в результаті правопорушень. Вони мають майновий (штраф, відшкодування майнових збитків) або немайновий (видалення із залу суду) характер. Судовий штраф - це грошове стягнення, яке накладається судом на учасників цивільного процесу у випадку невиконання ними процесуальних обов'язків.
 6. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  цивільній справі або захисники в кримінальній справі - по обставинах, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків представника чи захисника (ст. 42 ЦПК). Не можуть бути свідками й особи, які мають юридичний інтерес у даній справі. Особиста зацікавленість особи у справі з підстав родинних, приятельських стосунків, ворожості до однієї зі сторін не є перепоною для її допиту як свідка.
 7. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  цивільні, трудові, сімейні та ін. Ця класифікація є основою для судової статистики, сприяє узагальненню практики, розробці постанов пленуму Верховного суду України. Позови за процесуальною ознакою поділяються на позови: про визнання; про присудження; перетворювальні. Позови про визнання обмежуються вимогою про визнання наявності, відсутності, припинення правовідношення. Позови про
 8. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
  цивільні справи в суді особисто або через своїх представників (ст. 110 ЦПК). Представниками в суді можуть бути адвокати, інші особи, допущені судом до представництва, а також консули (таке представництво виникає на підставі міжнародного договору). До справ з участю іноземного елементу застосовується правило про обов'язок доказування та подання доказів (ст. 30 ЦПК України). Кожна зі сторін, у
 9. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  цивільні та спеціалізовані дер жавні службовці; - обсягу посадових обов'язків - посадові особи і особи, що не є посадовими; - характеру повноважень, що визначають роль і ступінь участі у здійсненні державно-владних функцій - керівники, спеціаліс ти, технічні виконавці. Під час вивчення даної теми студенту необхідно уяснити, що юридична відповідальність виступає важливим елементом правового
 10. Тема 6. Форми державного управління
  цивільні та ін.). Важливо уяснити функції адміністративного договору, зокрема: - структурно-організаційну; - соціального компромісу; - забезпечувальну; - орієнтаційно-стимулюючу; - демократизації виконавчої влади; - виховну; - охоронну.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua