Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України
СОДЕРЖАНИЕ:
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003

Навчально-методичний посібник розроблений для самостійної роботи студентів юридичного факультету. Його метою є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільних процесуальних відносин, процесуального порядку захисту майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян, засвоєння студентами знань основних принципів та норм цивільного судочинства, змісту Цивільного процесуального кодексу України, питань підвідомчості цивільних справ, регламентування прав і обов'язків осіб, які беруть участь у розгляді цивільних справ, забезпечення доказів і т. ін., підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Розглянуті теоретичні та практичні питання, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав; порядок розгляду і вирішення цивільних справ у загальних судах, безпосередній зв'язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами. Видання призначено для студентів спеціальності «Правознавство» всіх форм навчання і дозволяє самостійно опанувати програму навчального курсу цивільного процесуального права.

ЗМІСТ
ВСТУП
Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Тема 4. Сторони в цивільному процесі
Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
Тема 6. Участь прокурора у цивільному процесі
Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб
Тема 8. Представництво в цивільному процесі
Тема 9. Процесуальні строки
Тема 10. Підвідомчість цивільних справ
Тема 11. Підсудність цивільних справ
Тема 12. Судові витрати
Тема 13. Санкції цивільного процесуального права
Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду
Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
Тема 18. Постанови суду першої інстанції
Тема 19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин
Тема 20. Окреме провадження
Тема 21. Провадження в апеляційній інстанції
Тема 22. Провадження в касаційному порядку
Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
Тема 24. Виконавче провадження
Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Тема 4. Сторони в цивільному процесі
Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
Теми 6-7. Участь у цивільному процесі прокурора, органів держави, органів місцевого самоврядування і окремих громадян, які захищають права інших осіб
Тема 8. Представництво в цивільному процесі
Тема 9. Процесуальні строки
Тема 10. Підвідомчість цивільних справ суду
Тема 11. Підсудність цивільних справ
Теми 12-13. Судові витрати. Санкції цивільного процесуального права
Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
Тема 15. Порушення цивільної справи в суді
Тема 16. Підготовка цивільної справи до розгляду
Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
Тема 18. Постанови суду першої інстанції
Тема 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин
Тема 20. Окреме провадження
Тема 21. Провадження справ у апеляційній інстанції
Тема 22. Провадження в касаційному порядку
Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
Тема 24. Виконавче провадження
Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без громадянства
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
Виклик до суду
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Господарське право України:
  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011 - 2011 год
  3. Волкобой И.. Шпаргалки по Гражданскому праву Украины (общая часть), 2009 - 2009 год
  4. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 - 2009 год
  5. Невідомий. Господарське право України. 2006 - 2006 год
  6. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с. - 2005 год
  7. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с. - 2004 год
  8. Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков "Одиссей" 2000 - 2000 год
  9. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с - .200 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua