Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесіПЛАН 1. Поняття й мета доказування. 2. Поняття й види доказів. 3. Предмет доказування. 4. Належність доказів і допустимість засобів доказування. 5. Пояснення сторін та третіх осіб. 6. Письмові докази. 7. Речові докази. 8. Висновки експертів. 9. Забезпечення доказів. 10. Оцінка судових доказів. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Визначити, як розподіляються обов'язки по доказуванню в цивільному процесі.
Назвати відомі підстави звільнення від доказування.
Підготувати заяву до суду про забезпечення доказів.
Скласти ухвалу суду про забезпечення доказів.
Визначити, якому з перелічених доказів суд має надати перевагу:
- показання потерпілого; - показання свідків; - пояснення відповідача; - висновок технічної експертизи; - письмові пояснення свідків.
Викласти вимоги, що пред'являються до висновків експертизи (експерта).
Задача 1 Івахно звернулася до суду з позовом до Кирика про встановлення батьківства дитини, яка народилася від їхнього співжиття. До позовної заяви вона додала фотокартки дитини і відповідача, щоб довести схожість дитини із зображенням Кирика в юності. Для підтвердження позову просила допитати як свідків Левицьку та Ковригу. Крім цього, Івахно просила оглянути дитину в судовому засіданні і встановити схожість її з відповідачем, а також прослухати магнітофонний запис її розмови з відповідачем, під час якої він не заперечував свого батьківства.
Яким є предмет доказування у даному спорі? Як визначається предмет доказування? Чи можна вважати, що фотокартки і магнітофонний запис є засобами доказування в даній справі? Задача 2 Жовток звернулася до суду з позовом до своєї племінниці Забірко про стягнення 2 тис. грн боргу, пояснивши, що вона позичила гроші відповідачці для придбання пальто, але розписки не взяла, оскільки покладалася на родинні стосунки. Тільки після її скарги в органи внутрішніх справ племінниця в своєму письмовому поясненні визнала борг, з якого повернула лише 600 грн. У судовому засіданні відповідачка позов не визнала і пояснила суду, що грошей в борг не брала. Рішенням Виноградівського районного суду в задоволенні позову Жовток відмовлено, оскільки, на думку суду, між сторонами не було укладено договору позики, тому що про це немає письмових доказів. Чи правильне рішення суду? Задача 3 Жовнір пред'явила до будівельного підприємства позов про стягнення шкоди у зв'язку із загибеллю її чоловіка. У судовому засіданні вона пояснила, що смерть її чоловіка настала через те, що відповідачем не було забезпечено техніки безпеки. Представник відповідача позов не визнав, пояснивши, що Жовнір сам винний у загибелі, бо припустився грубої необережності при виконанні робіт - стояв у небезпечній зоні при навантаженні бетонних блоків. Як розподіляються обов'язки доказування в даній справі? Що таке правові презумпції? Які докази для розгляду спору по суті необхідно пред'явити? Задача 4 Громадянина Наріжного було засуджено до позбавлення волі із конфіскацією майна за крадіжку державного майна.
Його родич Муравель звернувся до суду із позовом про виключення автомобіля з акта опису майна засудженого, оскільки спірний автомобіль належить йому, а не Наріжному, на праві приватної власності. Московський районний суд м. Києва у задоволенні позову відмовив, мотивуючи тим, що вимоги Муравля тягнуть за собою ревізію вироку суду, який вступив у законну силу. Чи правильні дії суду? Нормативно-правові акти та література Цивільний процесуальний кодекс України. - Гл. 4. Постанова пленуму Верховного суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30 травня 1998 р. № 8 (із наступними змінами). Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1997. Палиюк В. П. Цивільний процес: Курс лекций. - Николаев, 1996. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. Надгорний Г. Регламентація судової експертизи в цивільному процесі (до підготовки нового ЦПК України) // Право України. - 1994. - № 11-12.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі"
 1. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  Cтаття 15 ЦПК України зобов'язує суд встановлювати по кожній справі, яку він розглядає, об'єктивну істину. Це досягається шляхом доказування. Доказування - це діяльність суду і осіб, які беруть участь у справі, по збиранню, дослідженню та оцінці доказів, яка спрямована на встановлення дійсних прав та обов'язків учасників спірного правовідношення. Факти, які повинен встановити суд, перш за все є
 2. ВСТУП
  Цивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм
 3. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
  Під міжнародним цивільним процесом у науці міжнародного приватного права розуміють сукупність питань процесуального характеру, пов'язаних із захистом прав іноземців та іноземних юридичних осіб у суді та господарському суді. Термін «міжна- родний цивільний процес» має умовний характер. Зазвичай до нього відносять такі питання: 1) визначення підсудності по справах, що виникають з цивільних,
 4. Виклик до суду
  - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені
 5. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного
 6. 12. Принцип змагальності.
  Змагальність (ч. 4 ст. 129 Конституції України) полягає у забезпеченні можливості сторонам, іншим особам, які беруть участь у справі, відстоювати свої права й інтереси, свою позицію у справі, свободу в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Змагальністю визначається весь процес відбору (подання, витребування, за лучення) фактичного матеріалу, необхідного для
 7. 47. Поняття і види судових доказів.
  Відповідно до ст. 57 ЦПК доказами с будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлюс наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значении дія вирішення справи. Такі дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх предсташпікш. допитаних як свідків, показань ешлкін, письмових доказів, речових доказів,
 8. 48. Доказування. Елементи доказування. Предмет доказування.
  Вирішення цивільної справи та прийняття відповідного обгрунтованого рішення неможливе без встановлення фактичних обставин, вибору норми права та висновку про права та обов'язки сторін. Всі ці складові можуть бути з'ясовані лише в ході доказової діяльності, метою якої є, відповідно до ст. 10 ЦПК, всебічне і повне з'ясування всіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов'язків учасників
 9. § 2. Предмет науки криміналістики
  В умовах формування і становлення нових соціально-економічних відносин, державних структур законодавчої і виконавчої влади виникають задачі створення правової основи зміцнення законності і вдосконалення правоохоронної діяльності. Юридичні науки повинні розробляти правові основи державності і законності правозастосовчої діяльності, спрямованої на надійне забезпечення захисту конституційних прав і
 10. 5. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ ТА СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ
  Будь-який суб'єкт, звертаючись до навколишньої дійсності, стикається з нескінченною множиною об'єктів: предметів, явищ, процесів. Спроба вивчення їх всіх одночасно не має сенсу. Через це в ході пізнання виокремлюють у реальному світі лише деякі предмети, явища, процеси, спрямовуючи на них свій пізнавальний інтерес. Залежно від їх кількості (обсягу) розрізняють: 1) об'єктивну реальність; 2) об'єкт
© 2014-2022  ibib.ltd.ua