Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Теми 12-13. Судові витрати. Санкції цивільного процесуального праваПЛАН 1. Поняття судових витрат та їх види. 2. Поняття та порядок обчислення державного мита. 3. Витрати, пов'язані з розглядом справи. 4. Розподіл судових витрат. 5. Звільнення від сплати судових витрат. 6. Поняття і види санкцій цивільного процесуального права. 7. Судові штрафи. 8. Відшкодування майнових збитків у цивільному процесі. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Скласти схему видів судових витрат.
Визначити порядок сплати державного мита.
Визначити загальні правила обчислення державного мита.
Назвати відомі випадки звільнення громадян від сплати державного мита.
Назвати випадки звільнення від сплати державного мита державних органів, громадських організацій, підприємств і установ.
Назвати передбачені законом випадки повернення сплаченого державного мита.
Назвати порушення норм цивільного процесуального закону, які тягнуть накладення штрафу.
Задача 1 Громадянин Магаляс подав позов до суду з вимогою до колишньої дружини Когути про визнання за ним права власності на 1/2 зведеного ними будинку. Враховуючи вартість будинку, Магаляс сплатив державне мито у розмірі 600 грн. В процесі розгляду справи з'ясувалося, що позивач лише брав участь у добудові та ремонті будинку, тому суд визнав за ним право лише на 1/3 будівлі. Витрати по сплаті державного мита суд стягнув на користь позивача з відповідачки. Чи правильне рішення суду ? Задача 2 Липінська звернулася до суду з позовом про стягнення з її колишнього чоловіка Деримухи аліментів на утримання неповнолітньої дочки. Задовольняючи позов, суд стягнув з відповідача державне мито. Деримуха оскаржив рішення суду у частині стягнення з нього державного мита, посилаючись на те, що позивачка звільнена від сплати державного мита, отже, й він не повинен його сплачувати. Чи обґрунтована вимога Деримухи? Яким має бути рішення касаційної інстанції? Задача 3 Розглядаючи справу за позовом Ванджури до виробничого об'єднання «Алюмін», суд встановив ряд суттєвих недоліків у діяльності адміністрації підприємства, порушень законодавства про працю і постановив окрему ухвалу про нагальне усунення недоліків, про що повідомив адміністрацію. Відповідач ніяк не відреагував на окрему ухвалу суду і про прийняті у зв'язку з нею заходи не повідомив суду у встановлені терміни. Чи можуть бути застосовані до відповідача санкції та які саме? Нормативно-правові акти та література Цивільний процесуальний кодекс України. - Гл. 5-6. Декрет Кабінету міністрів України «Про державне мито» (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 3. - Ст. 113. Постанова Кабінету міністрів України «Про визначення розміру витрат, пов'язаних з розшуком відповідача у цивільних справах від 1 лютого 1995 р. № 78 // Закон і бізнес. - 1995. - № 9. Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита. Затверджена Державною податковою адміністрацією від 22 квітня 1993 р. (із змінами від 31 грудня 1993 р.) // Закон і бізнес. - 1994. - № 8. Постанови пленуму Верховного суду України: «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (із наступними змінами); «Про практику розгляду судами України цивільних справ у касаційному порядку» від 11 жовтня 1995 р. № 8 (зі змінами). - Пп. 9, 10. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1997. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. - Х., 1992. Палиюк В. П. Цивільний процес: Курс лекций. - Николаев, 1996. - С. 86-91.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Теми 12-13. Судові витрати. Санкції цивільного процесуального права"
 1. ВСТУП
  теми додаються список рекомендованої літератури та типові практичні завдання. Під час занять рекомендується використовувати також матеріали судової практики, практичні завдання з виданих практикумів з цивільного процесуального права, тестові завдання тощо. У процесі проведення семінарських занять студенти вирішують такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки цивільного та
 2. Виклик до суду
  теми і в даному конкретному суді цієї ланки. Позивач - це юридична чи фізична особа, яка звертається до суду за захистом своїх суб'єктивних прав чи охоронюваних законом інтересів, а також особа, в інтересах якої поданий позов. Позов - письмове звернення до суду юридично зацікавленої особи для захисту порушеного або оспорюваного цивільного, сімейного, трудового та ін. права. Предмет
 3. Судові витрати
  витрати, що їх було зроблено у зв'язку з провадженням у кримінальній справі. Провадження у кримінальній справі потребує значних матеріальних витрат. Більшу частину з них (утримання органів, що ведуть процес; тримання осіб під вартою та ін.) держава бере на себе. Іншу частину витрат відшкодовують особи, щодо яких постановлено обвинувальний вирок. Згідно зі ст. 91 до судових витрат належать: -
 4. Експертиза (гл. 18, статті 75-76 КПК).
  теми кримінально-процесуальнихдій. Вони є основними серед інших пізнавальних дій, здійснюваних у кримінальних справах. Система слідчих дій не є сталою, вона постійно розвивається. Слідчі дії здійснюють із урахуванням як загальних, так і спеціальних правил. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ Нормативно-правові акти Закон України від 25 лютого 1994 р. "Про судову експертизу" //Голос України. - 1994
 5. 2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
  судові стадії; 2) обвинувальний висновок визначає межі судового розглядусправи. Тому він має відповідати таким вимогам: бути об'єктивним (спиратися в ньому треба тільки на перевірені докази); визначеним (однозначним), а не альтернативним щодо кваліфікації злочину; юридично обгрунтованим, з посиланням на норми кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права; - в обвинувальному
 6. 79. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.
  судові витрати, понесені сторонами при розгляді справи порядком окремого провадження, не відшкодовуються. При зверненні до суду необхідно подати документи про сплату судового збору1 та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, крім випадків, встановлених ст. 81 ЦПК. В основу порядку розгляду та вирішення справ окремого провадження покладені загальні правила цивільною
 7. 95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
  судові рішення, які набрали законної сили, на предмет їх відповідності нормалі матеріального та процесуального права. Умовно можна виділити три складові частини касаційного провадження: порушення касаційного провадження; підготовка справи до касаційного розгляду та попередній розгляд справи; судовий розгляд справи га постановления ухвали (рішення) суду касаційної інстанції. Етап порушення
 8. 97. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами: поняття, особливості, суб'єкти права оскарження, форма та зміст скарги.
  судові рішення, що вже переглядалися у порядку касаційного провадження. Підставами для порушення провадження у зв'язку з винятковими обставинами ВІДПОВІДНО до ст. 354 ЦПК с виявлене після касаційного розгляду справи неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого положення закону, а також визнання міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною,
 9. Метод цивільного процесуального права
  судові, забезпечує здійснення ними прав і виконання обов'язків. Суд вирішує цивільну справу і окремі питання, які виникають у процесі її розгляду, виносить рішення, яке має обов'язковий характер. Перелічені та інші встановлені законом процесуальні права суду мають істотну особливість - вони водночас є його обов'язками. Разом з тим у деяких нормах права визначається дозволена поведінка суду. Від
 10. 16. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
  судові для правильного вирішення справи тощо. Процесуальному праву сторони відповідає обов'язок суду і, навпаки. Аналогічно кореспондують права і обов'язки суду і прокурора, профспілки і суду, суду і свідка. Між судом і кожним з цих суб'єктів виникають окремі самостійні цивільні процесуальні правовідносини. При цьому, виникнувши спочатку між судом і особою, яка звернулася з вимогою до суду про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua