Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 15. Порушення цивільної справи в судіПЛАН 1. Поняття і суть позовного провадження. 2. Поняття і види позовів. 3. Структура позову. 4. Процесуальний порядок пред'явлення позову. 5. Зміст і форма позовної заяви. 6. Прийняття позовної заяви. 7. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Знайти в статтях Цивільного процесуального кодексу відповіді на запитання:
- підстави для відмови в прийнятті позовної заяви; - зміст зустрічної позовної заяви; - строки розгляду цивільної справи в суді першої інстанції; - вручення повістки відповідачеві, місцеперебування якого невідоме; - відомості, які має містити позовна заява.
Визначити правила пред'явлення зустрічного позову;
Скласти позовну заяву
- про відшкодування шкоди; - розірвання шлюбу; - поновлення на роботі. Задача 1 Озарків пред'явив у суд позов до Яшного про стягнення боргу, зазначивши у позовній заяві, що відповідач у 1997 р. позичив у нього 3 тис. грн строком на три роки, але борг до цього часу не повернув. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що встановлений законом термін позовної давності позивачем пропущений. Чи правомірні дії судді? Задача 2 При розгляді справи за позовом Чорнойвана до колишньої дружини Шайноги про поділ будинку Шайнога подала зустрічний позов про передачу їй будинку повністю, з призначенням грошової компенсації Чорнойвану за належну йому частку в будинку та відмову йому в реальному поділі. Відповідач проти одночасного розгляду обох позовів не заперечував, але суд відмовив у прийнятті зустрічного позову, пославшись на вимоги ст.
140 ЦПК України про те, що зустрічний позов має бути пред'явлено не пізніше ніж за три дні до судового засідання. Чи правомірні дії суду? Задача 3 Броварський районний суд, розглянувши спір між колишнім подружжям Лиховид про поділ будинку, постановив рішення, згідно з яким Лиховиду О. виділена північна частина будівлі, а його дружині Лиховид К. (з урахування, що з нею залишено малолітню дитину) - південна частина (в рівних частках). Через півроку Лиховид К., не погоджуючись з поділом будинку, подала до суду інший варіант його поділу, посилаючись на те, що прийнятий судом варіант поділу її не влаштовує. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви. Чи правомірні дії судді? Задача 4 Сливка пред'явила позов до Бальви про збільшення розміру аліментів, що були стягнуті з відповідача рішенням суду два роки тому. Позивачка зазначала, що її син - відповідач по справі - не надає їй матеріальну допомогу, яку вона потребує як непрацездатна. З погіршенням стану здоров'я і нерегулярністю виплати пенсії цих коштів за рішенням суду для проживання недостатньо, тому син має сплачувати по 20 грн щомісяця, оскільки його заробіток збільшився, він закінчив навчальний заклад і працює. Зважаючи на наявність рішення суду між тими самими сторонами й про той самий предмет на тих самих підставах, суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на п. 3 ст. 136 ЦПК України. Чи правомірні дії суду? Задача 5 Розглянувши справу за позовом заводу «Більшовик» до Зозулі про стягнення заподіяної шкоди, суд позов задовольнив.
Оскаржуючи рішення, Зозуля зазначав, що позов пред'явив і підтримував майстер цеху на підставі довіреності, яку підписав начальник цеху, хоча керівництво заводу претензій до нього не пред'являло. Якою має бути ухвала суду касаційної інстанції? Нормативно-правові акти та література Конституція України. - К., 1996. Цивільний процесуальний кодекс України. - Гл. 16, 17. Постанова пленуму Верховного суду України «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1997 р. № 1. // Збірник постанов пленуму Верховного суду України. - Ч. 1. - К., 1995. - С. 196-201. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1997. Палиюк В. П. Цивільний процес: Курс лекций. - Николаев, 1996. Пушкарь Е. Г. Конституційне право на судебную защиту. - Львов, 1982. Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: Юридичний довідник. - К., 1994. Хандурін М. Позов і право на нього в науці радянського цивільного процесу // Радянське право. - 1990. - № 3. Гузь Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду // Радянське право. - 1986. - № 1. Паневич А. С. Методические рекомендации о подготовке к рассмотрению дел по спорам, связанным с правом личной собственности на жилую долю. - К., 1990. Васильченко М. М. Заперечення проти позову: Навч. посібник. - Х., 1973.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 15. Порушення цивільної справи в суді"
 1. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 2. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 3. Тема 6. Участь прокурора у цивільному процесі
  порушеної за його заявою. Із заявою прокурор може звернутися до суду: по-перше, для захисту інтересів держави (в такому випадку законодавство не містить обмежень для нього - незалежно ні від категорії справи, ні від будь-яких інших обставин); по-друге, прокурор може подати позов на захист прав та законних інтересів громадян, але тільки тоді, коли вони за станом здоров'я чи з інших поважних
 4. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  порушенням правил підсудності сам по собі не є підставою для відміни рішення. Це пояснюється тим, що формальне дотримання судом правил підсудності після закінчення підготовки справи до розгляду і початку її судового розгляду по суті призведе до невиправданої тяганини і додаткових матеріальних витрат. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х.,
 5. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  порушеного або оспорюваного права чи інтересу здійснюється у певній процесуальній формі. Звернення до суду юридично зацікавленої особи для захисту порушеного суб'єктивного цивільного, сімейного, трудового та ін. права називається позовом. Він є засобом початку позовного провадження і передбачає стан спору, тобто невиконання однією особою вимог іншої або оспорювання однією особою прав іншої. Тому
 6. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 7. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  тема адміністративних стягнень. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Порядок накладення адміністративних стягнень. При вивченні даної теми студентам слід особливу увагу звернути на те, що інститут адміністративної відповідальності є важливою складовою адміністративного права. Більш того, останнім часом в юридичній літературі все частіше використовується поняття
 8. 47. Правовий стан іноземців
  порушені права даних іноземців і компенсувати нанесену їм матеріальну та іншу шкоду. При цьому слід пам'ятати, що дипломатичний захист повинен здійснюватися в межах норм законодавства держави перебування і її міжнародних зобов'язань. Адже її мета полягає в забезпеченні правового режиму іноземців стосовно своїх громадян на території певної держави. У разі порушення громадянином патримоніальної
 9. 3. Джерела цивільного процесуального права.
  тема органів правосуддя, основні засади організації та діяльності органів правосуддя в Україні. До джерел цивільного процесуального права належать також інші кодекси і закони України, якими визначені окремі положення цивільного процесу: Цивільний кодекс України встановлює: окремі правила допу стимості доказів у цивільних справах, склад осіб, які мають право на порушення справи в суді про
 10. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
  порушених, невизнаних або оспорюваних пран, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Законодавство про цивільне судочинство встановлюс єдиний порядок розгляду цивільних справ, об'єднаних за матеріальними ознаками в три види проваджень (ч. З ст. 15 ЦПК): позовне; окреме; наказне. Справи позовного провадження характеризуються наявніс-по двох сторін з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua