Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 6. Участь прокурора у цивільному процесіУ розділі 15 Конституції України передбачається, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинного законодавства функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів. Виходячи зі змісту ст. 34 Закону України «Про прокуратуру» можна дійти висновку, що прокурорський нагляд за дотриманням судом законності під час розгляду цивільних справ не діє. Тепер завдання полягає в тому, щоб сприяти суду при розгляді справи. Разом із тим прокурорський нагляд здійснюється за додержанням і правильним застосуванням законів іншими суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин. Прокурор займає особливе процесуальне становище у справі. Він виступає як посадова особа, а не як позивач, представник. Прокурор може брати участь у цивільному процесі в двох формах:
ініціювання процесу;
участь у справі, що вже почалася.
Відповідно до ст. 13 ЦПК прокурор може брати участь у розгляді цивільної справи, порушеної за його заявою. Із заявою прокурор може звернутися до суду:
по-перше, для захисту інтересів держави (в такому випадку законодавство не містить обмежень для нього - незалежно ні від категорії справи, ні від будь-яких інших обставин);
по-друге, прокурор може подати позов на захист прав та законних інтересів громадян, але тільки тоді, коли вони за станом здоров'я чи з інших поважних причин (вік, недієздатність) не можуть захищати свої права.
Відповідно до ст. 122 (ч. 2) ЦПК України відмова прокурора від поданої ним заяви або зміна заявлених вимог не позбавляє особу, на захист прав та законних інтересів якої була подана заява, права вимагати від суду розгляду справи по суті. Судові витрати в цьому випадку оплачуються на загальних підставах. Участь прокурора може бути:
факультативною (порушення в суді справи на захист інтересів інших осіб);
обов'язковою:
- на вимогу закону; - на вимогу суду. Прокурор користується правами та обов'язками, передбаченими ст. 99, але має лише процесуальний інтерес до справи і тому не має матеріальних прав, тобто не може укладати мирову угоду, на нього не поширюється судове рішення. Література 1. Конституція України. - К., 1996. 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 3. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. 4. Радзієвська Л. До процесуального становища прокурора в радянському цивільному процесі // Радянське право. - 1990. - № 4. - С. 39-42. 5. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 6. Участь прокурора у цивільному процесі"
 1. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 2. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 3. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
  участі в процесі: особи, які здійснюють правосуддя в цивільних справах і діяльність яких пов'язана з ним (суд, державна виконавча служба); особи, що беруть участь у справі (які захищають свої права - позивач, відповідач; які захищають інтереси інших осіб - прокурор, органи держави); особи, які не беруть участі в справі (вони не мають юридичного інтересу до процесу, в результаті чого не наділені
 4. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  участь у справі, або за своєю ініціативою може вжити заходів по забезпеченню позову - щоб гарантувати можливість виконання судового рішення. Але такі заходи можуть застосовуватися лише у випадку необхідності, адже необґрунтоване звернення до таких заходів може призвести до порушення прав відповідача. Вживати заходи по забезпеченню позову можна лише з моменту його пред'явлення. Умовою
 5. Тема 8. Представництво в цивільному процесі
  участь у справі? В якості кого може взяти участь у справі Підгірний? Задача 2 Підприємство звернулося до суду з позовом до охоронця про стягнення з нього 15 тис. грн відшкодування за шкоду, завдану пожежею, яка виникла з вини відповідача. В суді інтереси позивача представляв бухгалтер, в довіреності якого було вказано, що йому доручено вести справу з усіма правами позивача. В судовому
 6. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  участі в справі як співвідповідача керівника ПМК-4, який звільнив його з роботи. Як оцінити точку зору позивача? Задача 2 При розгляді справи за позовом Палія до Тріски про відшкодування шкоди, заподіяної пошкодженням автомобіля, у розмірі 200 грн, позивач заявив клопотання: а) про допит у судовому засіданні очевидця дорожньо-транспортної пригоди, який проживає у м. Броварах; б) про
 7. 3. Джерела цивільного процесуального права.
  тема органів правосуддя, основні засади організації та діяльності органів правосуддя в Україні. До джерел цивільного процесуального права належать також інші кодекси і закони України, якими визначені окремі положення цивільного процесу: Цивільний кодекс України встановлює: окремі правила допу стимості доказів у цивільних справах, склад осіб, які мають право на порушення справи в суді про
 8. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов'язки сторін.
  участь у цивільній справі позовного провадження, без яких неможливий сам процес. Поняття сторін у цивільному процесі має безпосередній зв'язок з матеріальними правовідносинами. Ними є переважно його суб'єкти: покупець і продавець, кредитор і боржник, подружжя (розірвання шлюбу, поділ спільно нажитого майна, визначення місця проживання дітей тощо) - внаслідок порушення невизнання чи оспорювання їх
 9. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  участі прокурора у цивільному судочинстві вирішується по-різному. Ними називаються: здійснення законоохоронної функції, необхідність захисту прав і законних інтересів громадян, державних чи громадських інтересів тощо. Але мета і завдання прокурора у цивільному процесі та виконувані ним процесуальні функції, процесуальні форми і види участі, його процесуально-правове становище визначені у
 10. 13. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
  участі якої в процесі є норма права і котра в одній із стадій цивільного процесу може виконувати процесуальні дії, спрямовані на досягнення мети процесу. Такими будуть сторони, треті особи, органи прокуратури, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, профспілки, підприємства, установи, організації і окремі громадяни, які захищають права інших осіб; заявники й заінтересовані особи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua