Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 8. Представництво в цивільному процесіПЛАН 1. Поняття представництва в цивільному процесі України. 2. Види представництва в цивільному процесі. 3. Умови для здійснення представництва в цивільному процесі. 4. Процесуальні права й обов'язки представника. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Назвати всі відомі види представництва в цивільному процесі.
Визначити встановлені законом обмеження щодо представництва в цивільному процесі.
Скласти договір доручення на ведення цивільної справи в суді адвокатом.
Скласти довіреність на ведення цивільної справи в суді адвокатом від імені юридичної особи.
Задача 1 Прокурор Шевченківського району м. Києва звернувся до суду з позовом до громадянки Підгірної про позбавлення її материнських прав щодо неповнолітнього сина Романа. Одночасно до суду з позовом звернувся також батько дитини Підгірний, який просив передати сина йому на виховання і зазначив, що позивачем у справі має бути саме він, а не прокурор. Яким є процесуальне становище осіб, котрі беруть участь у справі? В якості кого може взяти участь у справі Підгірний? Задача 2 Підприємство звернулося до суду з позовом до охоронця про стягнення з нього 15 тис. грн відшкодування за шкоду, завдану пожежею, яка виникла з вини відповідача. В суді інтереси позивача представляв бухгалтер, в довіреності якого було вказано, що йому доручено вести справу з усіма правами позивача. В судовому засіданні він відмовився від позову, і суд справу провадженням припинив. Чи правильні дії суду? Який вид представництва має місце? Як оформляються повноваження представника для участі в судовому засіданні? Нормативно-правові акти та література Цивільний процесуальний кодекс України. - Гл. 12. Закон України «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9. Штефан М. И., Дрижчаная Е. Г., Гусев Е. В. Представительство граждан в суде. - К., 1991. Тертышников В. И. Цивільний процес: Курс лекций. - Х., 1994. Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам. - М., 1984. Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. - 1997. - № 1. Атамась Т. Функції адвоката в цивільному судочинстві // Право України. - 1997. - № 6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 8. Представництво в цивільному процесі"
 1. Тема 8. Представництво в цивільному процесі
  представництво особливо важливе у випадках захисту інтересів недієздатних та обмежено дієздатних осіб, юридичних осіб, юридично необізнаних осіб, які не можуть особисто брати участь у справі. Процесуальне представництво - це правовідношення, в силу якого одна особа (представник) здійснює в суді дії від імені та в інтересах другої особи (довірителя) в межах наданих повноважень. Відмінність
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 4. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
  представництва, а також консули (таке представництво виникає на підставі міжнародного договору). До справ з участю іноземного елементу застосовується правило про обов'язок доказування та подання доказів (ст. 30 ЦПК України). Кожна зі сторін, у тому числі й іноземець, повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень. Під час здійснення провадження у
 5. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  тематично порушує договір, не виконує свої обов'язки за договором, він може бути анульований. У такому випадку при належному мотивуванні й обгрунтуванні, анулювання не буде являтися
 6. 61. Регіональні міжнародні організації
  представництва АСЕАН. Цілі АСЕАН: - створення в районі регіону миру, свободи і нейтралітету; - сприяння співробітництву держав в економічній, соціальній і культурній сферах; - встановлення в рамках АСЕАН зони вільної торгівлі; - взаємодія з іншими регіональними організаціями. Вищий орган АСЕАН - Конференція глав держав і урядів, що скликається раз у три роки. У рамках організації щорічно
 7. 76. Державна територія
  представництв, розташованих у закордонних державах, територію торгових суден у відкритому морі, повітряних суден і космічних апаратів, що несуть прапор або знак якоїсь держави, підводні кабелі, трубопроводи, надводні споруди у відкритому морі (над шельфом). Така територія деякими авторами іноді іменується «плавучою», «літаючою», «космічною» та іншими територіями. Вони ж виділяють абсолютну і
 8. 1. Поняття нотаріату
  тема органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності (ст. 1 Закону України "Про нотаріат"). Це поняття містить в собі суб'єктивну та об'єктивну сторони діяльності нотаріату, а також мету вчинення нотаріальних дій. Суб'єктивна сторона
 9. 22. Суд - обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
  представництва за наявності не менш як двох третин чисельності кожної палати; рішення, ухвала суду чи судовий наказ у зв'язку з иововиявленими обставинами переглядаються одноособово або колегіально, залежно від того, який суд ухвалив рішення, по становив ухвалу або видав судовий наказ. Відводи. Особливою властивістю суду як суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин є те, що він повинен бути
 10. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  представництва інтересів громадян або держави у суді (п. 2 ст. 121). Порядок забезпечення належного рівня її виконання встановлений наказом Генерального прокурора України «Про організацію роботи по представництву прокурором інтересів громадянина або держави в суді». За наказом Генерального прокурора «Про затвердження структури Генеральної прокуратури України» (п. 1.2) від 28 квітня 1999 р. № 15 в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua