Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 8. Представництво в цивільному процесіЦивільне процесуальне законодавство встановлює одне з найважливіших прав осіб-учасників справи: право мати представника своїх інтересів у суді. Процесуальне представництво особливо важливе у випадках захисту інтересів недієздатних та обмежено дієздатних осіб, юридичних осіб, юридично необізнаних осіб, які не можуть особисто брати участь у справі. Процесуальне представництво - це правовідношення, в силу якого одна особа (представник) здійснює в суді дії від імені та в інтересах другої особи (довірителя) в межах наданих повноважень. Відмінність цивільного процесуального представництва від цивільного:
тільки для процесуального представника характерні відносини із судом;
цивільний представник завжди заміняє довірителя, і довіритель взагалі не бере участі в укладенні угоди. Процесуальне представництво не позбавляє довірителя права діяти поряд з представником;
роль представництва визначається двома головними завданнями:
надання юридичної допомоги громадянам та організаціям під час розгляду й вирішення цивільних справ у суді;
надання допомоги суду в установленні дійсних прав та обов'язків сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.
За ступенем обов'язковості представництво в суді можна поділити на обов'язкове та факультативне. За підставами виникнення процесуальне представництво буває договірне та законне. Законне представництво виникає на основі спеціальної вказівки в законі. Представництво в суді по справах недієздатних і обмежено дієздатних здійснюють їх законні представники - батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники. Законні представники користуються всіма правами сторони або третьої особи, яких вони представляють, мають також право доручити ведення справи іншій особі по договору. Договірний і законний представники можуть виступати в суді разом. Договірне представництво ґрунтується на добровільній згоді двох осіб відносно його встановлення. Коло договірних представників визначається ст. 112 ЦПК. Договірні представники від імені осіб, яких вони представляють, можуть виконувати всі процесуальні дії, крім передачі справи до третейського суду, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, владнання мирової угоди, передачі повноважень іншій особі, оскарження рішення суду, пред'явлення виконавчого листа до виконання, отримання присудженого майна або грошей. Вказані повноваження повинні окремо обумовлюватися в дорученні. Представниками не можуть бути особи, перелічені в ст. 116 ЦПК. До осіб, яким взагалі заборонено бути представниками в суді, належать неповнолітні. Однак, якщо особа вступила в зареєстрований шлюб до досягнення повноліття, вона отримує дієздатність у повному обсязі та вправі бути представником у суді. Документи, що підтверджують повноваження представника у суді, визначені ст. 113 ЦПК. Законні представники, зокрема батьки й усиновителі, у випадку необхідності стверджують свої повноваження паспортом або свідоцтвом про народження чи всиновлення. Цивільний процесуальний представник зобов'язаний добросовісно вести справу, здійснювати виключно такі дії, які спрямовані на правильне вирішення справи.
Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам. - М., 1984. 3. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 4. Штефан М. Й., Дрижчана Е. Г., Гусев Е. В. Представительство граждан в суде. - К., 1991. 5. Павлуник І. Особливості участі адвоката в цивільному процесі // Право України. - 1999. - № 9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 8. Представництво в цивільному процесі"
 1. Тема 8. Представництво в цивільному процесі
  представництва в цивільному процесі України. 2. Види представництва в цивільному процесі. 3. Умови для здійснення представництва в цивільному процесі. 4. Процесуальні права й обов'язки представника. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Назвати всі відомі види представництва в цивільному процесі. Визначити встановлені законом обмеження щодо представництва в цивільному процесі. Скласти договір доручення на
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 4. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
  представництва, а також консули (таке представництво виникає на підставі міжнародного договору). До справ з участю іноземного елементу застосовується правило про обов'язок доказування та подання доказів (ст. 30 ЦПК України). Кожна зі сторін, у тому числі й іноземець, повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень. Під час здійснення провадження у
 5. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  тематично порушує договір, не виконує свої обов'язки за договором, він може бути анульований. У такому випадку при належному мотивуванні й обгрунтуванні, анулювання не буде являтися
 6. 61. Регіональні міжнародні організації
  представництва АСЕАН. Цілі АСЕАН: - створення в районі регіону миру, свободи і нейтралітету; - сприяння співробітництву держав в економічній, соціальній і культурній сферах; - встановлення в рамках АСЕАН зони вільної торгівлі; - взаємодія з іншими регіональними організаціями. Вищий орган АСЕАН - Конференція глав держав і урядів, що скликається раз у три роки. У рамках організації щорічно
 7. 76. Державна територія
  представництв, розташованих у закордонних державах, територію торгових суден у відкритому морі, повітряних суден і космічних апаратів, що несуть прапор або знак якоїсь держави, підводні кабелі, трубопроводи, надводні споруди у відкритому морі (над шельфом). Така територія деякими авторами іноді іменується «плавучою», «літаючою», «космічною» та іншими територіями. Вони ж виділяють абсолютну і
 8. 1. Поняття нотаріату
  тема органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності (ст. 1 Закону України "Про нотаріат"). Це поняття містить в собі суб'єктивну та об'єктивну сторони діяльності нотаріату, а також мету вчинення нотаріальних дій. Суб'єктивна сторона
 9. 22. Суд - обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
  представництва за наявності не менш як двох третин чисельності кожної палати; рішення, ухвала суду чи судовий наказ у зв'язку з иововиявленими обставинами переглядаються одноособово або колегіально, залежно від того, який суд ухвалив рішення, по становив ухвалу або видав судовий наказ. Відводи. Особливою властивістю суду як суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин є те, що він повинен бути
 10. 32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
  представництва інтересів громадян або держави у суді (п. 2 ст. 121). Порядок забезпечення належного рівня її виконання встановлений наказом Генерального прокурора України «Про організацію роботи по представництву прокурором інтересів громадянина або держави в суді». За наказом Генерального прокурора «Про затвердження структури Генеральної прокуратури України» (п. 1.2) від 28 квітня 1999 р. № 15 в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua