Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 9. Процесуальні строкиПроцесуальні дії в цивільному судочинстві повинні провадитися протягом певного строку. Разом з іншими засобами це забезпечує швидкий і чіткий розгляд цивільних справ, від чого значною мірою залежить дієвість охорони прав та інтересів осіб, що звернулись до суду по допомогу. Процесуальне право для вчинення процесуальних дій встановлює строки, з одного боку, достатні для вчинення необхідних дій, а з іншого, - такі, що забезпечують швидкий рух справи. Процесуальний строк - це період часу, визначений для вчинення процесуальних дій учасниками процесу. Передбачені два види процесуальних строків: 1. Встановлені законом - їх тривалість визначена процесуальним законодавством (ст.ст. 291, 359 ЦПК). 2. Визначені судом - тривалість яких визначається судом з урахуванням обставин кожної конкретної справи та кожної процесуальної дії (ст.ст. 85, 139 ЦПК). Відповідно до ст. 86 ЦПК України строки, визначені законом чи встановлені судом, обчислюються роками, місяцями, днями. Процесуальний строк може також визначатися точною календарною датою, вказівкою на подію, яка обов'язково має настати (ст. 34 ЦПК). У цивільному судочинстві не застосовуються строки, які обчислюються годинами.
Однак при визначенні моменту закінчення процесуального строку беруться до уваги й години його закінчення (касаційну скаргу можна відправляти поштою до 24 години останнього дня десятиденного строку). Перебіг процесуальних строків починається після настання події, вказаної законом чи судом (з наступного дня після винесення рішення починається перебіг десятиденного строку для подачі касаційної заяви). Закінчення перебігу строку, який обчислюється роками, визначається відповідним місяцем і числом останнього року строку. Перебіг строків, якщо вони ще не закінчилися, може призупинитися тоді, коли суд призупиняє справу. Після відновлення провадження у справі процесуальні строки продовжуються протягом часу, який залишився до їх закінчення. Правила про продовження та поновлення процесуальних строків викладені в ст. 89 ЦПК. Якщо пропущений строк визначений судом, то суд може його продовжити. Клопотання про це можна подати як після, так і до закінчення такого строку. Строк, визначений законом, може бути поновлений. Клопотання про це подається тільки тоді, коли такий строк пропущено. Процесуальний строк продовжується безперервно, тобто в нього включаються календарні дні.
Виключення становить випадок, коли неробочий день припадає на останній день строку. Під неробочим слід розуміти неробочий день суду, коли ні суд, ні особа не можуть вчиняти ніяких процесуальних дій. У цьому випадку закінчення строку переноситься на найближчий робочий день. Недотримання без поважних причин процесуальних строків є порушенням закону, яке призводить до тяганини, несвоєчасного захисту прав зацікавлених осіб. Право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом чи призначеного судом строку. Документи, подані після закінчення процесуального строку, залишаються без розгляду, якщо суд не знайде підстав для його продовження або поновлення. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 3. Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк, 1998. 4. Постанова пленуму Верховного суду України «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р. № 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 9. Процесуальні строки"
 1. Тема 9. Процесуальні строки
  строків та їх види. 2. Обчислення процесуальних строків. 3. Продовження та поновлення процесуальних строків. 4. Переривання процесуальних строків. 5. Строки підготовки та строки розгляду справ. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Визначити основні правила обчислення строків у цивільному процесуальному праві. Скласти схему «Види строків у цивільному процесі». Визначити види зазначених строків за
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 4. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 5. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  процесуальні дії. Предметом судового доручення можуть бути: допит свідків, зібрання й огляд на місці письмових і речових доказів, проведення експертизи. В ухвалі про судове доручення коротко викладається суть справи, що розглядається, вказуються обставини, які мають бути досліджені, докази, які повинен зібрати суд, що виконує доручення. Така ухвала є обов'язковою для суду, якому вона адресована,
 6. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  процесуальній формі. Звернення до суду юридично зацікавленої особи для захисту порушеного суб'єктивного цивільного, сімейного, трудового та ін. права називається позовом. Він є засобом початку позовного провадження і передбачає стан спору, тобто невиконання однією особою вимог іншої або оспорювання однією особою прав іншої. Тому вимога до суду про вирішення правового спору завжди поєднана з
 7. Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду
  процесуальні дії, передбачені ст. 143 ЦПК України. Перелік дій є невичерпним і може бути - за необхідністю - розширеним. Суддя повинен не тільки визначити коло осіб, що мають брати участь у справі, але й забезпечити їх своєчасну явку в судове засідання та можливість участі цих осіб у дослідженні доказів. Для цього використовують судові виклики та повідомлення. Виклик до суду - це пропозиція
 8. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  процесуальні дії, а розгляд справи відкладається для виконання певних процесуальних дій; ухвала суду про зупинення провадження може бути оскаржена, а про відкладення - ні. Зупинити провадження по справі може суд першої інстанції в судовому засіданні. Підстави зупинення провадження по справі поділяються на обов'язкові для суду (ст. 221 ЦПК України) та факультативні (ст. 222 ЦПК України). Ці
 9. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  процесуальній формі. Воля суду також виражається у певній формі, яка має назву «судові постанови». Постанови суду першої інстанції з приводу вирішення по суті справ позовного провадження, окремого провадження та тих, що виникають з адміністративно-правових відносин, називаються судовим рішенням. Рішення суду повинне бути законним і обґрунтованим. Законним вважається таке рішення, яким суд,
 10. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  процесуальні відмінності третіх осіб від сторони в цивільному процесі. Дати загальну характеристику видів третіх осіб у цивільному процесі. Задача 1 Громадянка Драч О. звернулася до суду з позовом до Драча В. про стягнення аліментів на утримання їхньої дочки Тетяни, 8 років, оскільки відповідач не надає матеріальної підтримки. Одночасно до суду звернулася Агрус О., колишня дружина Драча В., з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua