Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розглядуПісля прийняття позовної заяви суддя здійснює підготовку справи до судового розгляду. Мета даної стадії цивільного процесу - забезпечення своєчасного і правильного вирішення справи. Значення - справа має бути розглянута в одному судовому засіданні, й повинно бути постановлене законне і обґрунтоване рішення. Пленум Верховного суду в своїй постанові «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» зазначив, що належна і в установлені законом строки підготовка справ до судового розгляду має важливе значення для якісного їх вирішення з метою охорони наданих громадянам прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій. У цій стадії має бути вирішено чотири групи питань: 1) про учасників процесу по даній справі; 2) про предмет доказування; 3) про особливості даної цивільної справи; 4) про призначення справи до розгляду. Підготовку проводить суддя, який виконує процесуальні дії, передбачені ст. 143 ЦПК України. Перелік дій є невичерпним і може бути - за необхідністю - розширеним. Суддя повинен не тільки визначити коло осіб, що мають брати участь у справі, але й забезпечити їх своєчасну явку в судове засідання та можливість участі цих осіб у дослідженні доказів. Для цього використовують судові виклики та повідомлення. Виклик до суду - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова (ст. 93 ЦПК). Судове повідомлення - це повідомлення про здійснення тієї чи іншої процесуальної дії, яка має чи може мати значення для даної особи, але участь даної особи при проведенні даної дії не обов'язкова. Виклики та повідомлення здійснюються судовими повістками. Повістка надсилається кожній особі, якій адресований виклик чи повідомлення. В ній повідомляються день, час і місце проведення процесуальної дії або день і час судового засідання. Суд повинен достовірно знати, що повістки отримані адресатами, тому вони вручаються під розписку. Коли повістка надсилається поштою, то вона відправляється за адресою, вказаною у позовній заяві. Тому учасники процесу зобов'язані по- відомляти суд про зміну своєї адреси під час розгляду справи. При визнанні підготовки справи до розгляду закінченою суддя постановляє ухвалу, в якій перераховуються всі підготовчі дії, що були проведені, і встановлюється час розгляду справи (ст. 147 ЦПК) у строки, передбачені ст. 148 ЦПК України. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Постанова пленуму Верховного суду України «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р. № 1. 3. Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: Юридичний довідник. - К., 1994. 2. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 4. Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк, 1998.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду"
 1. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 2. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 3. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 4. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  підготовки справи до розгляду і початку її судового розгляду по суті призведе до невиправданої тяганини і додаткових матеріальних витрат. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. - Х., 1992. 3. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 4. Кузьменко С. Г. Гражданский
 5. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  підготовки справи до судового розгляду, в судовому засіданні, а також до пред'явлення позову. Суд забезпечує докази способами, які визначені ст. 36 ЦПК України: це допит свідків, призначення експертизи, витребування та огляд письмових і речових доказів. Суддя вирішує питання про забезпечення доказів, постановляючи про це ухвалу, в якій треба вказати порядок і спосіб забезпечення доказів. Ухвала,
 6. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  підготовки справи до судового розгляду. Вказані відомості полегшують діяльність суду по виклику сторін, третіх осіб, свідків та інших учасників справи. Звернення особи до суду є засобом порушення справи в суді лише в тому випадку, коли є передбачені законом передумови, які створюють право на пред'явлення позову (ст. 136 ЦПК України): процесуальна правоздатність; процесуальна дієздатність;
 7. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  підготовки справи до розгляду суддя роз'яснив представнику підприємства, що до участі у справі обов'язково мають бути залучені члени сім'ї наймача. Чи буде в даному випадку обов'язкова співучасть? Якщо так, то на чиїй стороні? Чи позбавить дружину та інших членів сім'ї права заперечувати проти позову про виселення визнання Дармоходом позову? Задача 4 Возивода пред'явила позов до Омеляна про
 8. Тема 15. Порушення цивільної справи в суді
  підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1997 р. № 1. // Збірник постанов пленуму Верховного суду України. - Ч. 1. - К., 1995. - С. 196-201. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1997. Палиюк В. П. Цивільний процес: Курс лекций. - Николаев, 1996. Пушкарь Е. Г. Конституційне право на судебную защиту. - Львов, 1982. Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду:
 9. Тема 16. Підготовка цивільної справи до розгляду
  підготовки справи. 5. Призначення справи до розгляду. 6. Строки розгляду справ. 7. Підстави та способи забезпечення позову. 8. Виконання та оскарження ухвал про забезпечення позову. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Визначити строки підготовки справи до судового розгляду. Визначити підстави для застосування забезпечення позову. Назвати дії судді після прийняття позовної заяви. Визначити, які підготовчі
 10. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  підготовку цивільної справи до судового розгляду? Складіть їх у письмовій формі. Задача 4 Одержуючи чергову заробітну платню, робітник виявив, що він позбавлений премії, хоча всі показники по роботі, на його думку, були досягнуті. Керівництво підприємства пояснило, що він був позбавлений премії за відмову прибрати сніг з даху. Одержавши таке роз'яснення, робітник пред'явив позов про стягнення з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua