Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносиниЦе суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного процесуального права, які складаються між судом та іншими учасниками процесуальної діяльності в процесі здійснення правосуддя по цивільних справах та при виконанні судових рішень. Цивільні процесуальні правовідносини виникають і розвиваються на диспозитивній основі внаслідок вольових дій особи, яка звертається до суду за захистом свого права. Метою даних правовідносин є захист порушеного права чи інтересу, тому вони за своєю природою відносяться до охоронних - на відміну від цивільних матеріальних правовідносин, які є регулятивними. Цивільні процесуальні правовідносини - це зв'язок між судом і окремими учасниками процесу. В даному правовідношенні немає великої кількості суб'єктів. Обов'язковим учасником усіх цивільних процесуальних правовідносин є суд, тому інші учасники процесу в цивільних процесуальних правовідносинах між собою не перебувають. Вони адресують свої вимоги суду і несуть перед ним обов'язки. Об'єднані єдиною метою - правильним і швидким вирішенням справи - цивільні процесуальні правовідносини складають по кожній справі єдину систему. По положенню в системі можна виділити головні процесуальні правовідносини, без яких взагалі не може бути процесу (між судом і сторонами), та допоміжні, необхідні в певних випадках (між судом та експертом). Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин: норма права, правоздатність, юридичні процесуальні факти (тобто необхідна наявність процесуальної норми права, яка передбачає дані правовідносини, а також щоб їх суб'єкти були учасниками даного процесу). До складу юридичних фактів цивільних процесуальних правовідносин, на відміну від матеріальних, повинні входити процесуальні дії суду. Лише дій сторін та інших суб'єктів процесу недостатньо для розвитку, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин. Цивільні процесуальні правовідносини складаються з трьох елементів: суб'єкт; об'єкт; зміст. Правовідносини можуть виникати тільки між носіями цивільних процесуальних прав і обов'язків у процесі здійснення правосуддя. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин класифікуються за їх роллю, завданнями і метою участі в процесі:
особи, які здійснюють правосуддя в цивільних справах і діяльність яких пов'язана з ним (суд, державна виконавча служба);
особи, що беруть участь у справі (які захищають свої права - позивач, відповідач; які захищають інтереси інших осіб - прокурор, органи держави);
особи, які не беруть участі в справі (вони не мають юридичного інтересу до процесу, в результаті чого не наділені правом впливати на його хід - експерти, перекладачі, свідки).
Суб'єкти повинні мати правоздатність, а для того щоб здійснювати свої процесуальні права особисто, - ще й дієздатність. Об'єктом будь-якого правовідношення є те, відносно чого воно виникає і на що воно спрямоване. Таким об'єктом є матеріальний правовий спір чи інша вимога, що висувається для вирішення в суді. Кожне конкретне правовідношення, крім загального для всієї системи, має свій спеціальний об'єкт. Ним є результат, який досягається в процесі здійснення конкретних правовідносин. Отже, об'єктом цивільних процесуальних правовідносин будуть процесуальні наслідки, на досягнення яких спрямовуються процесуальні права, обов'язки та дії суб'єктів. Зміст цивільних процесуальних правовідносин становлять процесуальні права й обов'язки їх суб'єктів. Цивільні процесуальні права й обов'язки виникають і реалізуються у міру руху процесу. Так, із прийняттям суддею позовної заяви у позивача виникає право за певних умов заявити ряд вимог (викликати свідків, забезпечити позов). Із залученням особи до справи як відповідача у нього теж виникають права (висувати вимоги, вчиняти процесуальні дії). Права тісно пов'язані з обов'язками, які забезпечуються процесуальними санкціями. Для свідків, перекладачів, експертів характерною є наявність обов'язків, виконання яких допомагає встановленню істини по справі. Процесуальні права надані цим особам головним чином з метою кращого виконання ними процесуальних обов'язків (право експерта ставити запитання свідкам). Отже, цивільні процесуальні правовідносини характеризуються такими ознаками:
виникають на підставі норм цивільного процесуального права в результаті їх реалізації;
створюються між учасниками суспільних відносин - судом та іншими учасниками справи;
юридично закріплюють взаємну поведінку зазначених суб'єктів через їх процесуальні права й обов'язки;
реалізація суб'єктивних процесуальних прав і обов'язків забезпечується заходами правового впливу - санкціями цивільного процесуального, адміністративного, трудового та кримінального права.
Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України. - К., 1963. 2. Чечина Н. А. Гражданские процессуальные правоотношения. - Л., 1966. 3. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. -Х., 1992. 4. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 5. Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк, 1998.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини"
 1. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
  цивільні процесуальні правовідносини і в якому конкретно випадку? Задача 2 В яких із наведених далі випадків мають місце цивільні процесуальні правовідносини? 1) господарський суд м. Києва розглянув спір між ТОВ «Арго» та АТ «Атек» про стягнення неустойки за договором поставки; 2) Шевченківський районний суд м. Києва розглянув спір між громадянками Бова О. та Крижанівською Л. про стягнення
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 4. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 5. Тема 13. Санкції цивільного процесуального права
  процесуальні санкції сприяють попередженню правопорушень, запобігають негативним наслідкам, які можуть настати в результаті правопорушень. Вони мають майновий (штраф, відшкодування майнових збитків) або немайновий (видалення із залу суду) характер. Судовий штраф - це грошове стягнення, яке накладається судом на учасників цивільного процесу у випадку невиконання ними процесуальних обов'язків.
 6. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  цивільній справі або захисники в кримінальній справі - по обставинах, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків представника чи захисника (ст. 42 ЦПК). Не можуть бути свідками й особи, які мають юридичний інтерес у даній справі. Особиста зацікавленість особи у справі з підстав родинних, приятельських стосунків, ворожості до однієї зі сторін не є перепоною для її допиту як свідка.
 7. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  цивільні, трудові, сімейні та ін. Ця класифікація є основою для судової статистики, сприяє узагальненню практики, розробці постанов пленуму Верховного суду України. Позови за процесуальною ознакою поділяються на позови: про визнання; про присудження; перетворювальні. Позови про визнання обмежуються вимогою про визнання наявності, відсутності, припинення правовідношення. Позови про
 8. Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних громадян і осіб без громадянства. Судові доручення. Міжнародні договори
  цивільні справи в суді особисто або через своїх представників (ст. 110 ЦПК). Представниками в суді можуть бути адвокати, інші особи, допущені судом до представництва, а також консули (таке представництво виникає на підставі міжнародного договору). До справ з участю іноземного елементу застосовується правило про обов'язок доказування та подання доказів (ст. 30 ЦПК України). Кожна зі сторін, у
 9. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  цивільні та спеціалізовані дер жавні службовці; - обсягу посадових обов'язків - посадові особи і особи, що не є посадовими; - характеру повноважень, що визначають роль і ступінь участі у здійсненні державно-владних функцій - керівники, спеціаліс ти, технічні виконавці. Під час вивчення даної теми студенту необхідно уяснити, що юридична відповідальність виступає важливим елементом правового
 10. Тема 6. Форми державного управління
  цивільні та ін.). Важливо уяснити функції адміністративного договору, зокрема: - структурно-організаційну; - соціального компромісу; - забезпечувальну; - орієнтаційно-стимулюючу; - демократизації виконавчої влади; - виховну; - охоронну.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua