Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 4. Сторони в цивільному процесіСторони - це основні суб'єкти позовного провадження, особисто зацікавлені в позитивному для них судовому рішенні, від імені та в інтересах яких ведеться справа, на яких поширюється матеріально-правова сила рішення і покладаються судові витрати. Сторони - це особи, чий спір про право повинен вирішити суд. Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Для сторін характерна протилежність їх процесуальних інтересів. Тому злиття позивача й відповідача обов'язково зумовлює припинення справи (наприклад, у випадку майнового спору між батьком і сином смерть батька може викликати припинення процесу. Адже якщо син прийме спадщину, то стане суб'єктом права вимоги до самого себе). На всіх стадіях процесу і позивач і відповідач мають права й обов'язки (ст. 99 ЦПК). Будучи суб'єктами спірного правовідношення, сторони можуть розпоряджатися об'єктом процесу: позивач має право змінювати предмет і підставу позову, збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог, відмовитися від позову; відповідач може визнати позов; сторони можуть укласти мирову угоду. До основних прав сторін належать також права, закріплені в принципах. Процесуальні обов'язки сторін розділяються на загальні (що стосуються будь-якої справи) і спеціальні (пов'язані з певною категорією справ). Згідно зі ст. 104 ЦПК позов може бути пред'явлений одночасно кількома позивачами або до кількох відповідачів. Це називається процесуальною співучастю. Процесуальну співучасть розрізняють за формами:
активна - кілька позивачів пред'являють позов до одного відповідача;
пасивна - один позивач пред'являє позов до кількох відповідачів;
змішана - декілька позивачів пред'являють позов до декількох відповідачів.
За ступенем обов'язковості співучасть буває:
обов'язкова - коли неможливо вирішити спір без залучення в процес інших суб'єктів цього правовідношення (у справах про право спільної власності, про виключення майна з опису, про право спадкування, про захист честі і гідності);
факультативна - коли необов'язково залучати всіх суб'єктів правовідношення, щоб вирішити питання про права одного із них. Вона ґрунтується на доцільності спільного розгляду позовних вимог кількох позивачів або до кількох відповідачів.
Законодавство не визначає підстав настання обов'язкової або факультативної співучасті. У ст. 144 ЦПК є лише вказівка на те, що суддя може постановити ухвалу про об'єднання в одне провадження кількох однорідних позовних вимог. Однорідність вимог означає, що це вимоги з одних правовідносин, в яких збігаються предмет і підстави. Одночасний розгляд таких вимог сприяє економії процесуальних засобів та запобігає винесенню судом суперечних рішень із однорідних питань. Кожен із співучасників виступає у процесі самостійно. Але всі співучасники можуть доручити ведення справи одному з них. Таким чином, процесуальна співучасть є однією з гарантій встановлення об'єктивної істини по справі та значно прискорює розгляд і вирішення питань. Для нормального розвитку в суді цивільного процесу необхідно, щоб особа була належним позивачем або відповідачем (ст. 105 ЦПК). Під час розгляду справи суд може встановити, що одна зі сторін є неналежною. В такому випадку виникає необхідність її заміни. Правові наслідки заміни неналежної сторони:
розгляд справи починається спочатку;
всі дії неналежної сторони не мають юридичної сили для належної сторони.
Інститут заміни неналежної сторони усуває пред'явлення нових позовів, економить час та засоби суду й сторін. Крім заміни неналежної сторони, в цивільному процесі допускається заміна однієї особи іншою в порядку процесуального правонаступництва. Процесуальне правонаступництво - це заміна відповідної сторони у спірному правовідношенні у випадку її вибуття із цивільної справи (ст. 106 ЦПК). Розрізняють два види правонаступництва:
універсальне (повне) - виникає у випадку смерті фізичної особи, припинення діяльності юридичної особи, яка є стороною в справі;
сингулярне (часткове) - виникає у випадку уступки вимоги, переводу боргу або прийняття боргу на себе.
Правові наслідки правонаступництва:
розгляд справи триває;
всі дії правопопередника мають юридичне значення для правонаступника.
Порядок вступу правонаступника в справу. Правонаступник позивача повинен пред'явити в суді документи, які підтверджують його права як правонаступника. Правонаступник відповідача повинен визнати позивача. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України. - К, 1963. 2. Заворотько П. П., Штефан М. Й. Особи, які беруть участь у справі. - К., 1967. 3. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. - Х., 1992. 4. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 5. Кузьменко С. Г. Цивільний процес в вопросах и ответах. - Донецк, 1998.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 4. Сторони в цивільному процесі"
 1. Тема 4. Сторони в цивільному процесі
  тематичним порушенням ними правил співжиття, пияцтвом, вчиненням сварок, образами сусідів. Чи має місце процесуальна співучасть? Якщо так, то якого саме виду? Чи може брати участь у цій справі житловий орган і яке буде його процесуальне положення? Задача 4 Корж пред'явив позов до Тарасенка про стягнення 2000 грн у рахунок відшкодування шкіряного пальто, зданого ним у гардероб готелю
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 4. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 5. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
  сторонами), та допоміжні, необхідні в певних випадках (між судом та експертом). Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин: норма права, правоздатність, юридичні процесуальні факти (тобто необхідна наявність процесуальної норми права, яка передбачає дані правовідносини, а також щоб їх суб'єкти були учасниками даного процесу). До складу юридичних фактів цивільних процесуальних
 6. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  сторони. Але процес вирішення цивільного спору між позивачем і відповідачем може бути ускладнений вступом третіх осіб. Головною ознакою, що відрізняє третіх осіб від осіб, які сприяють розгляду справи, є наявність у них юридичної зацікавленості, тому що на їх правове становище можуть вплинути наслідки розгляду судом спірної справи між сторонами. Розрізняють два види третіх осіб: із самостійними
 7. Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб
  стороною справи (укладати мирову угоду, змінювати предмет спору, на них не поширюється судове рішення). Водночас у них є право на оскарження рішення чи ухвали, брати участь у засіданнях суду апеляційної інстанції. Отже, статус органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які захищають права інших осіб, не збігається зі статусом інших суб'єктів цивільного
 8. Тема 8. Представництво в цивільному процесі
  сторони або третьої особи, яких вони представляють, мають також право доручити ведення справи іншій особі по договору. Договірний і законний представники можуть виступати в суді разом. Договірне представництво ґрунтується на добровільній згоді двох осіб відносно його встановлення. Коло договірних представників визначається ст. 112 ЦПК. Договірні представники від імені осіб, яких вони
 9. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  сторонами за принципом: той, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги чи заперечення, повинен їх довести шляхом надання суду відповідних доказів. Серед юридичних фактів є такі, які не потрібно доказувати, - це факти, на які стороні по справі достатньо тільки послатися, а доказувати їх не потрібно. До таких фактів відносять: загальновідомі - про які знає велика кількість
 10. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  сторонами, про той самий предмет, з тих самих підстав або ухвали про прийняття відмови позивача від позову чи про затвердження мирової угоди; якщо в провадженні суду нема справи по спору між тими самими сторонами, про той самий предмет, з тих самих підстав; якщо між сторонами не укладено договір про передачу даного спору на вирішення третейського суду; якщо дотримано встановлений для даної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua