Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 4. Сторони в цивільному процесі


ПЛАН 1. Поняття сторін у цивільному процесі. 2. Процесуальні права й обов'язки сторін у цивільному процесі. 3. Процесуальна співучасть. 4. Заміна неналежної сторони. 5. Процесуальне правонаступництво. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Визначити перелік осіб, які можуть брати участь у цивільному процесі.
Назвати процесуальні права та обов'язки позивача у цивільній справі.
Визначити порядок заміни неналежної сторони в цивільному процесі.
Задача 1 Рішенням Броварського райсуду Київської області стягнуто з АТП «Автоперевезення» на користь неповнолітнього Мисика П. відшкодування 10 000 грн за шкоду, завдану йому в ДТП з вини водія АТП. Чи наділені сторони зазначеного спору цивільною процесуальною правоздатністю? Чи зміниться відповідь у разі, якщо Мисик П. є повнолітнім громадянином? Задача 2 Божок пред'явив позов до 15-річного Адамчука про стягнення 30 грн, взятих останнім у борг. Дядько Адамчука пред'явив зустрічний позов від імені небожа до Божка про зобов'язання по- вернути взятий у племінника фотоапарат.
Суддя постановив ухвалу про відмову в прийнятті позовних заяв як від Божка, посилаючись на те, що він пред'являє позов до недієздатного, так і від дядька Адамчука, аргументуючи це відсутністю в нього довіреності на ведення справи. Чи правомірна ухвала суду? Задача 3 Наймачі жилого приміщення Демидась та Косило пред'явили позов про виселення подружжя Уляників, що мешкали у цій же квартирі, у зв'язку із систематичним порушенням ними правил співжиття, пияцтвом, вчиненням сварок, образами сусідів. Чи має місце процесуальна співучасть? Якщо так, то якого саме виду? Чи може брати участь у цій справі житловий орган і яке буде його процесуальне положення? Задача 4 Корж пред'явив позов до Тарасенка про стягнення 2000 грн у рахунок відшкодування шкіряного пальто, зданого ним у гардероб готелю «Україна». Приймаючи позовну заяву, суддя пояснив позивачу, що охоронець гардеробу Тарасенко не є належним відповідачем і що його слід замінити. Позивач не дав своєї згоди на заміну відповідача. Визначте осіб, що беруть участь у справі.
Яке їх процесуальне становище? Який порядок заміни неналежної сторони ? Нормативно-правові акти та література Цивільний процесуальний кодекс України. - Гл. 1-2. Постанови пленуму Верховного суду України: «Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972 р. (з наступними змінами); «Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України» від 19 вересня 1975 р. № 9. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 1997. Васильченко Н. М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве. - Х., 1979. Комаров В. В. Цивільне процесуальне право України. - Х., 1992. Шакарян М. Субъекты советского гражданского процессуального права. - М., 1970. - С. 23-24. Якубов С. А. Субъекты советского гражданского процессуального права. - Ташкент., 1973. - С. 250-253. Зайцев И. Истцу и ответчику - равные процессуальные условия // Сов. юстиция. - 1992. - № 19-20. - С. 14-15.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 4. Сторони в цивільному процесі"
 1. Тема 4. Сторони в цивільному процесі
  сторони можуть розпоряджатися об'єктом процесу: позивач має право змінювати предмет і підставу позову, збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог, відмовитися від позову; відповідач може визнати позов; сторони можуть укласти мирову угоду. До основних прав сторін належать також права, закріплені в принципах. Процесуальні обов'язки сторін розділяються на загальні (що стосуються будь-якої
 2. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 3. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 4. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах, - тобто
 5. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
  сторонами), та допоміжні, необхідні в певних випадках (між судом та експертом). Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин: норма права, правоздатність, юридичні процесуальні факти (тобто необхідна наявність процесуальної норми права, яка передбачає дані правовідносини, а також щоб їх суб'єкти були учасниками даного процесу). До складу юридичних фактів цивільних процесуальних
 6. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  сторони. Але процес вирішення цивільного спору між позивачем і відповідачем може бути ускладнений вступом третіх осіб. Головною ознакою, що відрізняє третіх осіб від осіб, які сприяють розгляду справи, є наявність у них юридичної зацікавленості, тому що на їх правове становище можуть вплинути наслідки розгляду судом спірної справи між сторонами. Розрізняють два види третіх осіб: із самостійними
 7. Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб
  стороною справи (укладати мирову угоду, змінювати предмет спору, на них не поширюється судове рішення). Водночас у них є право на оскарження рішення чи ухвали, брати участь у засіданнях суду апеляційної інстанції. Отже, статус органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які захищають права інших осіб, не збігається зі статусом інших суб'єктів цивільного
 8. Тема 8. Представництво в цивільному процесі
  сторони або третьої особи, яких вони представляють, мають також право доручити ведення справи іншій особі по договору. Договірний і законний представники можуть виступати в суді разом. Договірне представництво ґрунтується на добровільній згоді двох осіб відносно його встановлення. Коло договірних представників визначається ст. 112 ЦПК. Договірні представники від імені осіб, яких вони
 9. Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
  сторонами за принципом: той, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги чи заперечення, повинен їх довести шляхом надання суду відповідних доказів. Серед юридичних фактів є такі, які не потрібно доказувати, - це факти, на які стороні по справі достатньо тільки послатися, а доказувати їх не потрібно. До таких фактів відносять: загальновідомі - про які знає велика кількість
 10. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
  сторонами, про той самий предмет, з тих самих підстав або ухвали про прийняття відмови позивача від позову чи про затвердження мирової угоди; якщо в провадженні суду нема справи по спору між тими самими сторонами, про той самий предмет, з тих самих підстав; якщо між сторонами не укладено договір про передачу даного спору на вирішення третейського суду; якщо дотримано встановлений для даної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua