Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 13. Санкції цивільного процесуального праваПравова норма складається з трьох частин: гіпотеза, диспозиція, санкція. Санкція є гарантією реалізації норм ЦПК і може бути двох видів: захисту і відповідальності. Захисні санкції спрямовані на припинення правопорушення (відмова в прийнятті позовної заяви, якщо особа не має права на її пред'явлення), на поновлення порушеного права (скасування незаконних рішень), на забезпечення виконання обов'язків (попередження свідка про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань). Вони не покладають ніяких додаткових зобов'язань на суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин. Санкції відповідальності покладають на правопорушника додаткові обов'язки у вигляді штрафу, відшкодування майнових збитків. Заходи відповідальності поширюються на майно та особу правопорушника, а заходи захисту - на правопорушення та на дії правопорушника. Цивільні процесуальні санкції сприяють попередженню правопорушень, запобігають негативним наслідкам, які можуть настати в результаті правопорушень. Вони мають майновий (штраф, відшкодування майнових збитків) або немайновий (видалення із залу суду) характер. Судовий штраф - це грошове стягнення, яке накладається судом на учасників цивільного процесу у випадку невиконання ними процесуальних обов'язків. Випадки накладення штрафу передбачені ст.ст. 95, 153, 172, 174, 358, 386, 407, 417 ЦПК України. Про накладення штрафу виноситься ухвала. Розмір процесуального штрафу становить від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідальність у вигляді відшкодування майнових збитків несуть:
особи, які порушили вжиті судом заходи по забезпеченню позову;
позивач - за збитки, завдані відповідачеві забезпеченням позову;
заявник - держателю цінного паперу за заборону видачі вкладів;
посадова особа, винна у невиконанні рішення про поновлення на роботі; про сплату збитків за втрату робочого часу.
Цей вид відповідальності може бути застосований разом зі штрафом (ст.ст. 153, 386 ЦПК України). Важливою умовою майнової відповідальності є протиправність дій чи бездіяльність, внаслідок яких були завдані збитки.
Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. - Х., 1992. 3. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 13. Санкції цивільного процесуального права"
 1. Виклик до суду
  - це пропозиція з'явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов'язкова, а для свідків, перекладачів та експертів - обов'язкова. Виконавче провадження - сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи - письмові, оформлені
 2. ВСТУП
  Цивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм
 3. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
  Цивільне процесуальне право - це система правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов'язані з ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні
 4. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  Поняття і ознаки адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу, передбаченого нормами адміністративного права. Види адміністративно-правового примусу: заходи адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного стягнення. Адміністративно-правовий примус є одним із видів державно-правового примусу. Він
 5. Тема 12. Адміністративний процес
  Тенденції становлення та розвитку адміністративно-процесуального права. Поняття, принципи і структура адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Поняття і види адміністративно-процесуальних норм. Адміністративно-процесуальні відносини. Однією із особливостей адміністративного права є те, що воно, на відміну від інших галузей права (кримінального, цивільного), включає в себе
 6. 5. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  Принципи нотаріального процесуального права - це основні положення, що визначають зміст і сутність нотаріального права України, характеризують організацію та діяльність нотаріальних органів, визначають найсуттєвіші риси цієї галузі права. До системи принципів нотаріального права входять принципи законності, обґрунтованості нотаріальних актів, сприяння громадянам та організаціям у здійсненні їхніх
 7. Метод цивільного процесуального права
  в науці визначається в загальних рисах, але вихідні їх положення можуть служити правильному розкриттю його змісту. Метод - це сукупність закріплених у нормах цивільного процесуального права способів і засобів впливу на відносини, які регулюються, і поведінку їх суб'єктів. Він обумовлюється специфічними властивостями предмета регулювання цивільного процесуального права, соціальними функціями, які
 8. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
  Кримінально-процесуальне право - це одна із галузей права України, яка становить сукупність правових норм, що регулюють діяльність суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства під час провадження у кримінальних справах. Право покликане слугувати задоволенню інтересів громадян, їх об'єднань, держави і суспільства в цілому. В цьому полягає його цінність, що виявляється в таких вимірах:
 9. 4. ОСОБЛИВОСТІ НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Загальні положення щодо норм права розглядають у межах навчальної дисципліни "Теорія держави і права". Для норм кримінально-процесуального права притаманні всі ознаки правових норм. Однак, оскільки вони регламентують специфічні суспільні відносини, то слід зважати й на їх особливості. Загальні особливості кримінально-процесуальних норм: вони є похідними від норм кримінального (матеріального)права
 10. Експертиза (гл. 18, статті 75-76 КПК).
  Експертиза - це слідча дія, змістом якої є дослідження за дорученням слідчого доказів, яке провадять особи, що володіють знаннями в певній галузі (експерти), і складають висновок зі спеціальних питань. Процесуальна характеристика призначення експертизи. 1. Експертизу проводять за постановою слідчого, в якій зазначають: підстави до її проведення; прізвище експерта або назву установи, яким доручено
© 2014-2021  ibib.ltd.ua