Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 12. Судові витратиСудові витрати - це витрати по провадженню справи в суді. Відповідно до ст. 63 ЦПК України судові витрати складаються із державного мита та витрат, пов'язаних з розглядом справи. 1. Державне мито- це грошовий збір, що справляється із заяв і скарг, котрі подаються юридичними і фізичними особами до суду, та за видачу їм копій документів - судових рішень, ухвал, постанов, який зараховується до бюджету місцевого самоврядування. Мито справляється з цивільних процесуальних документів (позовних заяв, касаційних скарг, копій процесуальних рішень та ухвал), буває просте (визначені тверді ставки) та пропорційне(визначається у процентному відношенні до ціни позову). Ціну позову вказує позивач. Ціна позову - це грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. Але якщо вказана ціна не відповідає дійсній ціні стягуваного, то її встановлює суддя, виносячи про це ухвалу. У випадках, визначених ст. 69 ЦПК, мито може повертатися. Цю дію можна вчинити протягом року з дня зарахування суми в бюджет держави. Стаття 4 Декрету Кабміну України «Про державне мито» визначає коло осіб, які звільняються від сплати державного мита. Також суд, виходячи з майнового стану громадянина, вправі звільнити його від сплати державного мита у дохід держави. 2. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:
суми на виплати свідкам, експертам, перекладачам;
витрати на огляд на місці;
витрати, пов'язані з розшуком відповідача.
У цивільному праві діє принцип, за яким відповідальність за шкоду несе той, хто її заподіяв. Цей принцип конкретизований у ст. 75 ЦПК України: «Стороні, на користь якої постановлено рішення, суд присуджує з другої сторони всі судові витрати. Якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених судом позовних вимог, а відповідачеві - пропорційно до тієї частини позовних вимог, в якій позивачеві відмовлено». У випадку відмови позивача від позову судові витрати відповідачем не відшкодовуються. Якщо позивач відмовляється від вимог у зв'язку з тим, що відповідач задовольнив їх добровільно, відповідач відшкодовує всі вимоги на загальних підставах. Порядок розподілу судових витрат при укладенні мирової угоди сторони встановлюють самостійно. Якщо вони цього не зробили, то суд розподіляє витрати при винесенні ухвали про затвердження мирової угоди. Стороні, на користь якої постановлено рішення, суд може присудити з другої сторони витрати, пов'язані з оплатою послуг адвоката, який брав участь у справі (ст. 76 ЦПК). Цивільне процесуальне законодавство не містить вказівки на необхідність запрошення адвоката в судове засідання для захисту інтересів сторони чи третіх осіб. Тому оплата юридичної допомоги адвоката не входить у склад судових витрат і не завжди відшкодовується. Вимоги цивільного процесуального законодавства про оплату судових витрат забезпечують можливість відшкодування державі частини витрат на здійснення правосуддя, стимулюють добровільне виконання цивільно-процесуальних обов'язків і попереджують пред'явлення необґрунтованих позовів. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2001. 2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 р. 3. Штефан М. Й. Цивільний процес. - К., 2001. 4. Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. - Х., 1992.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 12. Судові витрати"
 1. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 2. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
 3. Тема 4. Сторони в цивільному процесі
  судові витрати. Сторони - це особи, чий спір про право повинен вирішити суд. Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Для сторін характерна протилежність їх процесуальних інтересів. Тому злиття позивача й відповідача обов'язково зумовлює припинення справи (наприклад, у випадку майнового спору між батьком і сином смерть батька може викликати припинення процесу. Адже якщо син прийме
 4. Тема 6. Участь прокурора у цивільному процесі
  витрати в цьому випадку оплачуються на загальних підставах. Участь прокурора може бути: факультативною (порушення в суді справи на захист інтересів інших осіб); обов'язковою: - на вимогу закону; - на вимогу суду. Прокурор користується правами та обов'язками, передбаченими ст. 99, але має лише процесуальний інтерес до справи і тому не має матеріальних прав, тобто не може укладати мирову
 5. Тема 11. Підсудність цивільних справ
  судові не підсудна, він повертає позивачеві його позовну заяву для подачі її до належного суду. Забороняється передавати справи до іншого суду, якщо почався розгляд їх по суті (за винятком випадків, передбачених ст. 133 ЦПК). Розгляд судом справи з порушенням правил підсудності сам по собі не є підставою для відміни рішення. Це пояснюється тим, що формальне дотримання судом правил підсудності
 6. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
  судові дебати; постановлення та оголошення судового рішення. Мета підготовчої частини судового засідання - встановити можливість розгляду справи в даному засіданні, вирішити питання, які мають попереднє значення для другої частини судового розгляду справи. Розгляд справи відбувається в залі суду, усно і при незмінному складі суддів. Керує судовим засіданням голова суду або суддя. Права та
 7. Тема 18. Постанови суду першої інстанції
  судові постанови». Постанови суду першої інстанції з приводу вирішення по суті справ позовного провадження, окремого провадження та тих, що виникають з адміністративно-правових відносин, називаються судовим рішенням. Рішення суду повинне бути законним і обґрунтованим. Законним вважається таке рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного процесуального законодавства і всебічно перевіривши
 8. Тема 3. Облік доходів і витрат
  витрат
 9. 16. Джерела міжнародного права.
  судові рішення і доктрини, найбільш, кваліфікованих фахівців із публічного права різних націй у якості допоміжного засобу для визначення правових норм. Всі ці джерела міжнародного права в залежності від їхньої обов'язковості розділяють на основні і допоміжні. До основних джерел міжнародного права відносять міжнародний договір і звичай, що, у силу їхньої значимості, поширеності й інтенсивного
 10. 44. Міжнародні органи із захисту прав людини
  судові установи або у відповідні міжнародні організації, членом або учасником яких є Україна». Міжнародні органи із забезпечення і захисту прав людини (далі комітети з прав людини) створюються відповідно до положень відповідних конвенцій. Комітети з прав людини складаються з експертів, які діють в особистій якості. У їхній склад входять громадяни держав, що беруть участь у договорі, які
© 2014-2022  ibib.ltd.ua