Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції)
СОДЕРЖАНИЕ:
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009
Лекції по бухгалтерському обліку
Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
3.Види обліку в комерційних банках.
4. План рахунків і принципи його побудови
Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
Тема 2. Облік капіталу
1. Структура капіталу банку
2. Розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку
3. Порядок формування статутного капіталу банку.
4. Система рахунків для обліку капіталу
Тема 3. Облік доходів і витрат
1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
Тема 4. Облік касових операцій
1 Організація роботи касового апарату банку.
2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
3. Облік операцій видаткових кас
4. Порядок здійснення операцій вечірніми касами.
5. Організація роботи кас перерахунку.
Тема 5. Облік розрахункових операцій
1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі
2.Ознаки платіжних рахунків
3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами
Тема 6. Облік операцій з кредитування
Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій
3. Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій:
3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту
3. Визнання заборгованості за кредитами сумнівною.
4. Погашення кредит}7.
Тема 7. Облік депозитних операцій
Економічний зміст депозитних операцій
Класифікація строкових та ощадних депозитів
Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.
Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
3. Облік вкладень банку в цінні папери
4.Облік цінних паперів емітованих банком
5. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами
Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті
1. Сутність валютних операцій
2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти
Тема 10. Облік операцій з основними засобами
Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
3. Облік основних засобів придбаних в обмін на інші активи
Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
5. Порядок нарахування амортизації основних засобів
6. Зменшення корисності основних засобів
7.Інвентаризація основних засобів.
8.Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів.
Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами
Поняття нематеріальних активів та рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з нематеріальними активами
Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.
Порядок переоцінки нематеріальних активів.
Підтримання об'єктів нематеріальних активів робочому стані.
Облік операцій застави нематеріальних активів.
Тема 12. Облік операцій з лізингу
Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу
Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача.
3.Облік операцій з оперативного лізингу.
Бухгалтерський облік (лекції):
© 2014-2022  ibib.ltd.ua