Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.

Придбання основних засобів за національну валюту відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:
а) передоплата:
Дебет рахунків 3510, , 4430;
Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650;
б) визнання основних засобів у балансі банку:
Дебет рахунків 4400, 4500;
Кредит рахунків 3510, 4430.
Придбання основних засобів за іноземну валюту відображається такими проводками:
а) передоплата:
Дебет рахунку 3510;
Кредит рахунку 1500 - на суму в іноземній валюті;
б) визнання необоротних активів у балансі банку:
Дебет рахунку 3800;
Кредит рахунку 3510 - на суму в іноземній валюті;
Дебет рахунків, 4400, 4500, 4430;
Кредит рахунку 3801 - на суму в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату перерахування коштів в іноземній валюті.
Дебіторська заборгованість з придбання необоротних активів є немонетарною статтею і не підлягає переоцінці у зв'язку із зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках."
 1. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  обліку. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх економічних вигід, пов'язаних із збільшенням активів або із зменшенням зобов'язань, і таке зростання
 2. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахунках 15 розділу "Кошти в інших банках", а кредити, одержані від інших банків, - на пасивних рахунках 13 Кошти Національного банку України і 16 розділів Кошти інших банкі. На рахунках другого класу плану
 3. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  обліку валютних операцій, і зарубіжні країни у своїх національних системах бухгалтерського обліку використовують різні методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою. Найпоширеніші з них такі: метод обліку за курсом на дату закриття, відповідно до якого всі операції з іноземною валютою відображаються в обліку за курсом на дату балансу; метод оборотно-необоротної оцінки,
 4. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  обліку як окремий об'єкт основних засобів Об'єкт основних засобів (придбаний або створений) визнається активом, якщо є імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби визнаються за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів складається з таких
 5. Облік вибуття основних засобів у комерційних банках.
  обліку такими проводками: а) у разі перевищення суми залишкової вартості об'єкта порівняно із сумою виручки від його реалізації: Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650, 4409, 4509, 7490; Кредит рахунків 4400, 4500; б) у разі перевищення суми виручки від реалізації порівняно із сумою залишкової вартості об'єкта: Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650, 4309, 4409, 4509; Кредит рахунків 4400, 4500,
 6. Облік створення нематеріальних активів комерційних банків.
  обліку такими проводками: а) передоплата: Дебет рахунків 4310 Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650; б) нарахування заробітної плати працівникам: Дебет рахунків 4310 Кредит рахунків 3652, 3653; в) нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), пов'язаних з оплатою праці, до фондів соціального страхування: Дебет рахунків 4310 Кредит рахунку 3622; г) віднесення суми завершених
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  обліку і реєстрації населення, порядок якого має бути законодавче визначений. Законодавство у соціально-культурній сфері за предметом і спрямованістю правового регулювання поділяється на окремі галузі -законодавство про освіту, законодавство про науку, законодавство про культуру, законодавство про охорону здоров'я, законодавство про соціальний захист, законодавство про фізичну культуру і
 8. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  обліку та складання звітів про фінансово-господарську діяльність, подання податкових декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків до бюджету (керівники підприємств, їх заступники, головні бухгалтери та виконуючі їх обов'язки). Суб'єктом злочину, що розглядається, можуть бути також фізичні особи. У системі елементів криміналістичної характеристики слід виділити
 9. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  облікові та банківські; 4) договірні (зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них, пропозиції про укладання їх у вигляді листів, у тому числі факсимільних); 5) документи, що відображають конкретні господарські операції (рахунки-фактури, акти приймання-передачі, акти, що підтверджують виконання робіт або надання послуг, відомості, товарні та товаротранспортні накладні тощо); 6)
 10. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банків регламентується "Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua