Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Економіка природокористування
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
В.В. Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с. 2004

Встановлено взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини.

Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи визначення плати за користування водою, землею і за викиди забруднюючих речовин. Даються методи визначення шкоди від забруднення середовища і вводиться поняття про показник безвідходності виробництва.

Дано практичні рекомендації щодо вирішення природоохоронних завдань і проблем раціонального природокористування. Більше третини навчального посібника представляють додатки.

Видання призначене для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси: «Економіка природокористування», «Промислова екологія» «Геоекологія», «Природокористування», «Екологія техногенних систем», «Економічні основи екології», «Основи переробки промислових та побутових відходів »,« Основи екологічної опрацювання проектних рішень », як навчальний посібник.

Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с. 2003

Практикум побудований відповідно до типової програми курсу. Містить основні поняття загальної екології та економіки природокористування, плани семінарських і практичних занять, конкретні розрахункові завдання, тематику контрольних робіт для студентів заочного відділення та методичні рекомендації щодо їх виконання.

Призначений для закріплення студентами теоретичного матеріалу. Рекомендується викладачам дисципліни, а також слухачам системи підготовки та перепідготовки кадрів.

Шимова О.С. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с. 2002

Представлений комплекс теоретичних, методологічних і прикладних аспектів загальної екології та економіки природокористування. Аналізуються основні поняття і закони екології, закономірності та принципи природокористування, еколого-економічні проблеми використання та охорони природних ресурсів. Розглядаються найбільш складні питання економіки природокористування. Особливу увагу приділено дослідженню економічного блоку господарського механізму природокористування та його вдосконалення: проблем економічного стимулювання, фінансування, інвестування екологічної діяльності та його обгрунтування і т.п.

Для студентів і викладачів економічних вузів, а також наукових і практичних працівників сфери економіки природокористування.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua