Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками

Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекоотримувачу зазначену в чеку суму коштів.
Чекові книжки (розрахункові чеки) є бланками суворої звітності. Вони виготовляються на спеціальному папері на банкнотній фабриці НБУ.
Чеки застосовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі між юридичними особами, а також між фізичними та юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги.
Загальна схема здійснення розрахунків з використанням платіжного вимогами-доручення наведена на рис. 4.

Рис. 4 Документообіг при розрахунках чеками

Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця (фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою.
Строк дії чекової книжки-один рік; розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі - три місяці. За погодженням з установою банку строк дії невикористаної чекової книжки може бути продовжений.
Чек заповнюється від руки (кульковою ручкою, чорнилом) або з використанням технічних засобів. У ньому не допускається виправлень та використання факсиміле замість підпису. Чек із чекової книжки подається до оплати в банк чекоотримувача протягом 10 календарних днів (день виписування чека не враховується).
Відображення в обліку операцій з розрахунку чеками здійснюється таким чином.
1. Згідно заяви клієнта з його поточного рахунку банк депонує йому суму па спеціальному рахунку, одержуючи комісійні за послуги:
Д-т 2600 " Кошти на вимогу суб'єктів господарювання ", К-т 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання", аналітичний рахунок 'Розрахунки чеками";
К-т рахунку № 6110 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів"
і одночасно списується на видаток з позабалансового рахунку № 9821 «Бланки суворої звітності».
2.Після надходження розрахункових чеків від іногородніх чекоотримувачів у банк-емітент здійснюється їх оплата з аналітичного рахунку чекодавця депонованих сум:
Д-т 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання",
аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»;
К-т 1200 "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України".
У випадку, якщо чекодавець і чекоотримувач обслуговуються в одній установі банку:
Д-т 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання", (відповідний аналітичний рахунок);
К-т рахунку № 2600 " Кошти на вимогу суб'єктів господарювання ".
Якщо клієнт припиняє подальші розрахунки чеками, при наявності невикористаного ліміту до закінчення строку дії чекової книжки, за його дорученням (фізична особа - за заявою) залишок ліміту зараховується на той рахунок, з якого депонувалися кошти: Д-т 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання", аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»; К-т рахунку № 2600 " Кошти на вимогу суб'єктів господарювання ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками"
 1. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  облік; картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів надано право розпоряджатися рахунком та візувати розрахункові документи (у картку включається також зразок відбитку печатки підприємства); 6) копію документа про реєстрацію в органах пенсійного фонду України. Після вивчення фінансового стану підприємства і поданих документів банк
 2. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банків регламентується "Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим
 3. 4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
  обліку: 1. Якщо клієнти в одному банку: Д-т 2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання" клієнта або інші платіжні рахунки; К-т 2600 " Кошти на вимогу суб'єктів господарювання " або інші платіжні рахунки. 2. Якщо клієнти в різних банках: Д-т 2600 " Кошти на вимогу суб'єктів господарювання " та дебет інших рахунків клієнтів; К-т 1200 "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку
 4. 7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами
  обліку відкриття акредитива: як покритого, з депонуванням коштів покупця в банку-емітенті; як покритого, з депонуванням коштів у виконуючому банку (тобто банку, що обслуговує постачальника); як непокритого, тобто без депонування коштів в одному з банків, але під гарантію банка-емітента. Розглянемо послідовність розрахунків залежності від того, де депонуються кошти (рис 5, рис. 6). Рис. 5.
 5. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахунках 15 розділу "Кошти в інших банках", а кредити, одержані від інших банків, - на пасивних рахунках 13 Кошти Національного банку України і 16 розділів Кошти інших банкі. На рахунках другого класу плану
 6. 4. Погашення кредит}7.
  обліку процентних доходів та витрат під час обліку таких передбачається дотримання двох основних принципів: «принцип нарахування, відповідно до якого статті доходів та витрат ураховуються та оцінюються в момент продажу активу або в момент надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, мають відображатися в обліку в цьому самому періоді незалежно від того, коли
 7. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  облікової політики, банки самостійно створюють бухгалтерські моделі. Крім цього, як уже згадувалось вище, принциповим моментом є термін здійснення розрахунків. Досить поширеними у міжнародній практиці є використання різноманітних фінансових інструментів. Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструменти власного капіталу і похідні
 8. 46.Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями.
  операцій платіжних інструментів у формі: меморіального ордера; платіжного доручення; платіжної вимоги-доручення; платіжної вимоги; розрахункового чека; акредитива. Платіжне доручення приймається банком платника до виконання протягом десяти календарних днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується. Платіжні вимоги-доручення (вимога-доручення) можуть застосовуватися
 9. 47.Правове регулювання обігу готівки.
  облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку. 2.3. Гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлюється відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад зазначену граничну суму проводяться виключно в безготівковій формі. Кількість
 10. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  облікованих бланків суворої звітності і заміна їх іншими бланками; завищення списання на видаток матеріальних цінностей під виглядом втрат на природні збитки, відходи, псування та інші втрати; оприбуткування неодержаних товарів; складання фіктивних документів на списання малоцінних товарів на видаток; нестача матеріальних цінностей; встановлення підроблених підписів в актах на списання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua