Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти

Порядок здійснення операцій купівлі-продажу готівкової іноземної валюти викладено в Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженій Постановою НБУ від 12 грудня 2002 р. № 502 (зі змінами і доповненнями)
Готівкові операції з іноземною валютою банки здійснюють через власні операційні каси та обмінні пункти.
Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні установлюються банком щоденно згідно з наказом по банку за підписом його керівника або уповноваженої ним особи. Наказ (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні має бути скріплений печаткою банку (фінансової установи). У цьому наказі (розпорядженні) в касі банку або у пунктах обміну валюти мають зазначатися:
дата;
час, з якого діють установлені курси;
значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні;
місцезнаходження і реєстраційний номер пункту обміну валюти у відповідному територіальному управлінні.
Протягом робочого дня пункти обміну валюти здійснюють операції за рахунок коштів отриманого від банку авансу в іноземній валюті та в гривнях, а також Під час здійснення валютно-обмінних операцій використовуються бланки довідок та квитанцій, які є бланками суворого обліку.
Операції з купівлі готівкової іноземної валюти за готівкові гривні у фізичних осіб здійснюють:
каси банку з оформленням прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та додатково для фізичних осіб-нерезидентів;
пункти обміну валюти з оформленням квитанцій про здійснення купівлі іноземної валюти для фізичних осіб-резидентів, а для фізичних осіб-нерезидентів.
Операції з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні фізичним особам-резидентам здійснюють:
каси банку (фінансової установи) з оформленням прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів із зазначенням у них часу здійснення операції та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює операцію через касу банку, з наданням довідки;
пункти обміну валюти з оформленням квитанції про здійснення продажу іноземної валюти та за усною заявою фізичної особи-резидента, яка здійснює операцію через пункт обміну валюти банку, з наданням довідки Усі операції відображаються касою банку, пунктом обміну валюти у реєстрі
До валютообмінних операцій належать також операції конвертації, які проводяться лише з тими валютами, що належать до І групи Класифікатора іноземних валют.
За операціями конвертації готівкової іноземної валюти використовується крос-курс, який розраховується як співвідношення офіційних курсів гривні до відповідних іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції.
У такий самий спосіб визначається крос-курс і для інших валют у разі здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою.
Операції з конверсії однієї готівкової іноземної валюти в іншу готівкову іноземну валюту здійснюються:
для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів - у касі банку з оформленням прибуткового та видаткового касових ордерів;
для фізичних осіб-резидентів - у пункті обміну валюти банку з видачею квитанції про конвертацію валют.
Здійснені операції відображаються касою банку та пунктом обміну валюти в реєстрі конверсії іноземної валюти.
Комісійна винагорода за здійснення операцій з конвертації за бажанням клієнта може сплачуватись як у гривнях, так і в іноземній валюті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти"
 1. 1. Сутність валютних операцій
  операції, вартість яких визначається в іноземній валюті, або ті, що потребують розрахунків в іноземній валюті. В Україні існує нормативно встановлений перелік видів валютних операцій, здійснювати які мають право уповноважені банки (рис. 1), затверджений постановою Правління НБУ "Про затвердження положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання
 2. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  операції з іноземною валютою відображаються в обліку за курсом на дату балансу; метод оборотно-необоротної оцінки, відповідно до якого поточні активи та пасиви переоцінюються за курсом на дату балансу, а довгострокові - відображаються за історичною вартістю; монетарно-немонетарний метод - розподіл статей балансу на монетарні та немонетарні за грошовою ознакою; темпоральний метод полягає в оцінці
 3. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  операції з давальницькою сировиною), валютною виручкою визнається еквівалентна вартість товарів, яку має отримати за вказаними угодами українська сторона. Термін «валютна виручка» має обмежений характер, оскільки незаконний відтік валютних коштів можливий і в інших формах, наприклад, у вигляді фіктивних угод про виконання робіт (послуг) консультаційного або інформаційного характеру, що дозволяє
 4. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати». 3. Діяльність з обміну валют. Підставою проведення операцій з валютними цінностями є ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність». До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками належать: а) купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові
 5. 4. План рахунків і принципи його побудови
  операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов'язань. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній
 6. 3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
  операції, коли одна валюта обмінюється на іншу. До таких операцій належать купівля-продаж іноземної валюти та конвертація, які можуть здійснюватись як у готівковій, так і безготівковій формі. Для операцій купівлі-продажу іноземної валюти слід брати до уваги: 1) дату валютування: за операціями купівлі-продажу іноземної валюти (банківських металів) - це обумовлена договором дата, згідно з якою банк
 7. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  операції з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку дозволяється здійснювати лише суб'єктам цього ринку, до яких належать: Національний банк України; уповноважені банки; уповноважені фінансові установи. Операції з купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну валюту проводяться суб'єктами ринку на міжнародних та внутрішньому валютних ринках. Залежно від стану грошових та
 8. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  операції, що забезпечують основну діяльність або виникають унаслідок неї. У складі звичайної діяльності виділяють основну діяльність (наприклад, проведення кредитних, депозитних операцій) та інші операції (купівля-продаж основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо). У складі звичайної діяльності виділяють діяльність, що триває, та діяльність, що припиняється. Надзвичайними подіями є
 9. Органiзацiя робочого місця касира
  операції, то ним складається зведена довідка про касовi роботи, на зворотному боцi якої зазначається сума приходу готiвки в нацiональнiй валютi (додаток 14 21 ф.34). В довiдцi касира прибуткової каси надходження готiвки до фондiв видiляються i показують касиром окремим рядком. Сума цих надходжень по вiдповiдному рядку довiдки завiряються пiдписом головного бухгалтера (його заступника) або
 10. 24. Договори купівлі-продажу укладені на майбутнє (форвардні, ф'ючерсні, опціон).
  операції купівлі-продажу називається датою платежу або розрахунків. Період від дати угоди до дати платежу називають форвардним. Визначивши наперед ціну, і продавець і покупець стають незалежними від ризику зміни ринкової ціни протягом форвардного періоду. Ф'ючерсні контракти - це угода між продавцем (покупцем) фінансових інструментів, з одного боку, і кліринговою палатою ф'ючерсної біржі, з
© 2014-2021  ibib.ltd.ua